TV AV Elektronic s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 732 330718 784814 518875 711814 429
Bankové úvery 0,00000,000037 41687 432137 448
Bežná likvidita III. stupeň 0,50850,49010,51530,44890,4445
Časové rozlíšenie aktív 3 8161 5561 6541 1962 077
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,751,702,162,613,12
Celkové tržby 1 778 1951 816 8581 744 8861 600 8711 545 091
Celkový dlh 466 261452 895557 101633 057616 810
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 462-48 055-13 60657 91289 615
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 46248 05551 02229 52047 833
Čistý cash flow 7 407-2 96721 502-18 31343 111
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 58713 36525 14063 54226 551
Čistý zisk 180,008 47114 76345 03512 726
Čistý zisk v minulom roku 8 47114 76345 03512 726-2 853
Cudzie zdroje -266 069-265 889-257 417-242 654-197 619
Daň z príjmov 76,002 2603 95410 4622 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 2603 95410 4622 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 76,002 2603 95410 4622 880
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000037 41687 432137 448
Dlhodobý dlh 0,00000,000037 41687 432137 448
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,5025,8741,1645,4334,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,5025,8741,0645,4034,76
Doba obratu aktív 151,85144,95170,52202,02193,29
Doba obratu pohľadávok 25,5025,8741,1645,4334,76
Doba obratu zásob 1 423574,6857,46104,9395,29
Doba splácania záväzkov 15 1188 0869 4239 9195 774
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,2085,61102,49119,82108,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 8832 0582 5972 1151 218
EBIT v minulom roku 13 36525 14063 54226 55112 580
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 58713 36525 14063 54226 551
EBITDA 136 473167 067188 321177 341149 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 136 473167 067188 321177 341149 290
Finančná páka 2,752,703,163,614,12
Finančné účty 55 46248 05551 02229 52047 833
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 158 645167 816185 770208 681146 840
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60060,59060,60100,59310,5634
Krátkodobé pohľadávky 122 975128 300196 593196 935146 474
Krátkodobé záväzky 439 822424 533489 562519 409458 826
Krytie dlhovej služby 102,5363,4329,3222,0413,64
Materiál 41 37628 4871 120574,002 897
Nákladové úroky 1 3312 6346 4238 04510 945
Nákladové úroky v minulom roku 2 6346 4238 04510 94512 553
Náklady na predaný tovar 1 081 7561 142 5701 119 552982 224990 239
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 61919 16418 96319 11429 003
Neobežný majetok 508 679510 700562 264642 565610 473
Obežný majetok 219 835206 528250 600231 950201 879
Obrat aktív 2,402,522,141,811,89
Obrat neobežného majetku 3,463,543,102,462,52
Obrat obežného majetku 8,018,766,966,827,62
Obrat zásob 0,25650,63516,353,483,83
Odpisy 144 638152 672160 602127 720120 206
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 31976 33680 30163 86060 103
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 31976 33680 30163 86060 103
Osobné náklady 606 519571 048504 383474 635454 204
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1622 0692 5512 4942 450
Ostatné záväzky z obchodného styku 83 870108 028134 907110 75596 801
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 818161 143175 365172 755132 932
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89390,85560,80840,79110,8293
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 63,9034,8332,9031,3918,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,171,241,261,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90330,92220,93820,99610,9535
Pohľadávky z obchodného styku 122 975128 300196 117196 789146 474
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41440,41910,50920,43830,4280
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,9289,62-11,9713,25-4,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,56-1,133,35-2,283,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63670,63010,68400,72290,7574
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,751,702,162,613,12
Pridaná hodnota 678 522667 392623 915599 982547 725
Primárna platobná neschopnosť 0,68200,84200,68790,56280,6609
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,422,712,963,574,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,422,712,963,574,13
Služby 161 356178 778165 969170 057177 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 732 330718 784814 518875 711814 429
Spotreba materiálu… 909 781944 628934 620793 053784 034
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000037 41687 432137 448
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 772 4451 811 3711 743 4671 599 1231 537 964
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 1671 4090,000016 9170,0000
Tržby z predaja tovaru 11 09520 04720 30720 52429 530
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 749 1831 789 9151 723 1601 561 6821 508 434
Účtovný cash flow 7 407-2 96721 502-18 31343 111
Úročený dlh 0,00000,000037 41687 432137 448
Úrokové krytie 1,195,073,917,902,43
Vlastné imanie 266 069265 889257 417242 654197 619
Všetky záväzky 466 261452 895557 101633 057616 810
Výsledok hospodárenia 4 00215 80427 71966 53829 084
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 00215 80427 71966 53829 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 180,008 47114 76345 03512 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 47114 76345 03512 726-2 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 256,0010 73118 71755 49715 606
Zásoby 41 39830 1732 9855 4957 572
Záväzky 466 261452 895557 101633 057616 810
Záväzky z obchodného styku 83 870108 028134 907110 75596 801
Zisk pred zdanením 256,0010 73118 71755 49715 606
Zmena EBIT 0,11870,53160,39562,392,11