CINEMA + spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 435 5281 279 4111 119 2401 086 4301 087 320
Aktivácia 0,00000,00000,000067,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,631,581,671,831,65
Časové rozlíšenie aktív 2 9989 4264 8187 27520 390
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000128,0039,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,571,671,491,181,43
Celkové tržby 3 047 6632 413 6592 232 1832 386 4223 305 607
Celkový dlh 877 061800 430669 384588 793640 361
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -443 045-422 734-425 984-345 023-556 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 443 045422 734425 984345 023556 850
Čistý cash flow 20 311-3 25080 961-211 82728 690
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 286 822186 629149 783105 740405 568
Čistý zisk 224 706145 220116 09581 042302 034
Čistý zisk v minulom roku 145 220116 09581 042302 03451 569
Cudzie zdroje -558 467-478 981-449 856-497 509-446 920
Daň z príjmov 61 97241 16133 47024 694103 245
Daň z príjmov v minulom roku 41 16133 47024 694103 24514 910
Daň z príjmov z bežnej činnosti 61 97241 16133 47024 694103 245
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,68119,46104,38103,6348,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 107,41117,61100,1986,7743,52
Doba obratu aktív 172,32193,60183,61166,26120,26
Doba obratu pohľadávok 107,68119,46104,38103,6348,41
Doba obratu zásob 9,385,536,866,284,67
Doba splácania záväzkov 136,47160,93144,68113,8391,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,45119,31107,6088,5969,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 127,64152,61136,03107,5251,18
EBIT v minulom roku 186 629149 783105 740405 56866 759
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 286 822186 629149 783105 740405 568
EBITDA 306 783212 292178 776135 952437 751
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 306 783212 292178 776135 952437 751
Finančná páka 2,572,672,492,182,43
Finančné účty 443 045422 734425 984345 023556 850
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 309 750213 076178 521135 664441 083
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60040,61630,58600,53290,5820
Krátkodobé pohľadávky 897 075789 484636 251677 168437 729
Krátkodobé záväzky 861 823788 471655 913578 923632 821
Krytie dlhovej služby 2 130856,02820,0733 9881 515
Materiál 9 98210 6089 3597 82813 247
Nákladové úroky 144,00248,00218,004,00289,00
Nákladové úroky v minulom roku 248,00218,004,00289,00280,00
Náklady na predaný tovar 2 548 8282 025 8001 889 6702 116 2932 773 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 304 9901 788 2921 654 7401 856 3312 529 977
Neobežný majetok 33 18830 69421 08025 01839 947
Obežný majetok 1 399 3421 239 2911 093 3421 054 1371 026 983
Obrat aktív 2,121,891,992,203,04
Obrat neobežného majetku 91,6278,59105,5595,3482,61
Obrat obežného majetku 2,171,952,032,263,21
Obrat zásob 38,9266,0553,2058,1178,08
Odpisy 20 51026 01229 13430 00036 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 25513 00614 56715 00018 206
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 25513 00614 56715 00018 206
Osobné náklady 190 781179 240168 499141 889101 985
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8671 233255,00288,001 234
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000017,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 806 072747 708616 717546 823354 769
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 245 216171 232145 229111 042338 446
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40240,30320,25810,16290,6758
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,49990,38010,32330,20840,8924
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,30860,33040,38060,31760,5121
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38790,46390,50260,52770,1937
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,582,161,991,905,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,331,881,701,563,80
Pohľadávky z obchodného styku 894 774777 233610 721567 043393 478
Pohotová likvidita II. stupeň 1,561,551,631,781,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,50147,38-5,562,35-15,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 141,05-13,10371,38-52 95799,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61100,62560,59810,54200,5889
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,571,671,491,181,43
Pridaná hodnota 491 830386 349335 226268 880526 529
Primárna platobná neschopnosť 0,90090,96201,010,96430,9016
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,40240,30320,25810,16290,6758
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51410,53610,64950,59580,8799
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,863,773,744,331,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,863,773,744,331,46
Služby 188 365183 995177 878189 416155 880
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 435 5281 279 4111 119 2401 086 4301 087 320
Spotreba materiálu… 55 47353 51357 05270 61387 671
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 043 0752 413 1492 226 0582 385 1733 302 340
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001 1620,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 4171 000,000,00000,00002 283
Tržby z predaja tovaru 2 719 4892 104 1351 956 3552 112 9923 093 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 321 169308 014268 541272 181206 346
Účtovný cash flow 20 311-3 25080 961-211 82728 690
Úrokové krytie 1 992752,54687,0826 4351 403
Vlastné imanie 558 467478 981449 856497 509446 920
Všetky záväzky 877 061800 430669 384588 793640 361
Výsledok hospodárenia 288 690187 280149 642105 952403 622
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 288 690187 280149 642105 952403 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 224 706145 220116 09581 042302 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 145 220116 09581 042302 03451 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 286 678186 381149 565105 736405 279
Zásoby 59 22227 07331 10731 94632 404
Záväzky 877 061800 430669 384588 793640 361
Záväzky z obchodného styku 806 072747 708616 717546 823354 769
Zisk pred zdanením 286 678186 381149 565105 736405 279
Zmena EBIT 1,541,251,420,26076,08
Účtovné závierky