A D H s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 155 856141 462186 282321 467386 803
Aktivácia 0,000019 49721 17435 78947 216
Bankové úvery 0,000016 4930,000034 1340,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,475,273,263,722,06
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000817,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9343-5,770,46690,73921,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,251,880,46950,40460,2987
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,4517,30-4,44-8,57-9,58
Celkové tržby 429 115439 227384 355498 0530,0000
Celkový dlh 127 258133 730240 469363 919431 906
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 720-28 157-25 3012 755-54 791
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 72044 65025 30131 37954 791
Čistý cash flow 26 72044 65025 30131 37954 791
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 6911 065-60 387-46 372-46 891
Čistý zisk 20 86635,00-61 855-50 120-49 946
Čistý zisk v minulom roku 35,00-61 855-51 956-36 791-12 566
Cudzie zdroje -28 598-7 73254 18742 45245 103
Daň z príjmov 2 7241 030960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 030960,00960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7241 030960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000016 4930,000034 1340,0000
Dlhodobý dlh 0,000016 4930,000034 1340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,2057,3869,2378,3684,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,8955,8051,7764,0572,94
Doba obratu aktív 132,75143,86188,62254,07245,07
Doba obratu pohľadávok 48,2057,3869,2378,3684,75
Doba obratu zásob 71,5330,32107,60157,68150,53
Doba splácania záväzkov 27,8929,6770,5177,49116,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,1724,2054,5761,29116,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,4222,8741,1523,140,0000
EBIT v minulom roku 1 065-60 387-46 634-31 090-9 212
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 6911 065-60 387-46 372-46 891
EBITDA 33 220-21 915-46 925-29 977-35 941
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 220-21 915-46 925-29 977-35 941
Efektívna daňová sadzba 0,11550,9671-0,0158-0,01950,0000
Finančná páka 5,4518,30-3,44-7,57-8,58
Finančné účty 26 72044 65025 30131 37954 791
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 16552 588-45 468-33 126-40 472
Krátkodobé pohľadávky 56 59256 41968 37199 153133 755
Krátkodobé záväzky 21 33023 79653 89077 547183 419
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 14218 33931 45223 1570,0000
Krytie dlhovej služby 30,170,0000-92,37-10,75-11,76
Nákladové úroky 1 1010,0000508,002 7883 055
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000508,004 3622 8203 354
Náklady na predaný tovar 391 629373 270338 897420 161528 090
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 279 135292 732278 946365 273456 184
Neobežný majetok 17 83916 08010 38133 1339 299
Obežný majetok 138 017125 382175 901288 334376 687
Obrat aktív 2,752,541,941,441,49
Obrat neobežného majetku 24,0222,3234,7213,9461,95
Obrat obežného majetku 3,102,862,051,601,53
Obrat zásob 5,1012,043,392,312,42
Odpisy 5 8222 75111 37613 0557 620
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8222 75111 37613 0557 620
Osobné náklady 3 39027 90866 58770 1820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0551 0452 3433 1494 531
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 6882 786-50 479-37 065-42 326
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72960,00141,146,031,11
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0919-1,943,091,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,89-0,51450,32400,59370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,01-0,46830,27670,50066,30
Pohľadávky z obchodného styku 55 04654 87151 13081 038115 116
Pohotová likvidita II. stupeň 3,914,251,741,681,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-0,17322,141,350,8232
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,270,000049,8111,2617,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81650,94531,291,131,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,4517,30-4,44-8,57-9,58
Pridaná hodnota 36 904-14 35821 57641 66847 997
Primárna platobná neschopnosť 0,31140,33420,61510,28580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72960,00451,141,181,11
Rýchla likvidita I. stupeň 1,251,880,46950,40460,2987
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,83-6,10-5,12-12,14-12,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,83-6,10-5,12-12,14-12,02
Služby 100 39990 89770 34274 56688 006
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 155 856141 462186 282321 467386 803
Spotreba materiálu… 12 0959 13810 78316 11131 116
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016 4930,000034 1340,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 428 533396 686362 373461 829576 087
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000037 7741 9000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 407 993342 682360 473461 829576 087
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 54016 2300,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 26 72044 65025 30131 37954 791
Úročený dlh 0,000016 4930,000034 1340,0000
Úrokové krytie 22,430,0000-118,87-16,63-15,35
Vlastné imanie 28 5987 732-54 187-42 452-45 103
Všetky záväzky 127 258133 730240 469363 919431 906
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,72960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 27 3982 727-56 401-43 032-43 561
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 3982 727-56 401-43 032-43 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 86635,00-61 855-50 120-49 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35,00-61 855-51 956-36 791-12 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 5901 065-60 895-49 160-49 287
Zásoby 54 70524 31382 229157 802188 141
Záväzky 127 258133 730240 469363 919431 906
Záväzky z obchodného styku 17 14218 33931 45223 1570,0000
Zisk pred zdanením 23 5901 065-60 895-49 160-49 287
Zmena EBIT 23,18-0,01761,291,495,09
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 3810,00000,00000,0000