SHP a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 490 4025 130 2764 617 8305 287 2955 217 434
Aktivácia 224 931345 564256 387289 965808 323
Bankové úvery 0,0000126 452273 833421 214202 680
Bežná likvidita III. stupeň 1,791,621,541,761,66
Bežné bankové úvery 0,0000126 452147 381147 381202 680
Časové rozlíšenie aktív 12 55513 93912 25213 38612 233
Časové rozlíšenie pasív 258 357285 393307 277332 609387 455
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56460,62970,62470,57700,6281
Celkové tržby 8 598 0258 583 3227 682 8678 479 3800,0000
Celkový dlh 1 887 9381 872 0071 657 4821 812 8801 863 304
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 736 996-1 147 545-522 241-489 191-225 797
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 736 9961 273 997796 074910 405428 477
Čistý cash flow 462 999477 923-114 331475 891428 477
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 479 778611 444-81 95354 127-2 747
Čistý zisk 371 330495 110-73 13443 450-17 340
Čistý zisk v minulom roku 495 110-73 13443 450131 682149 401
Cudzie zdroje -3 344 107-2 972 876-2 653 071-3 141 806-2 966 675
Daň z príjmov 107 310114 509-12 6144 3640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 114 509-12 6144 36415 4260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 107 310114 509-12 6144 3640,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000126 452273 8330,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000111,003 03928,0028,00
Dlhodobý dlh 0,00000,0000126 452273 8330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,4159,0057,8867,2355,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,3458,7449,8250,7655,08
Doba obratu aktív 255,63235,81253,41239,13212,32
Doba obratu pohľadávok 47,4159,0058,0567,2355,42
Doba obratu zásob 235,15376,61427,81272,70275,64
Doba splácania záväzkov 490,00790,61663,07489,2144,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,1876,6971,3958,7041,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 399,02574,14579,04423,820,0000
EBIT v minulom roku 611 444-81 95354 127156 906175 457
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 479 778611 444-81 95354 127-2 747
EBITDA 1 055 0471 212 735542 658658 269360 163
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 055 0471 212 735542 658658 269360 163
Finančná páka 1,641,731,741,681,76
Finančné účty 1 736 9961 273 997796 074910 405428 477
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6091-0,5795-0,5745-0,5942-0,5686
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60910,57950,57450,59420,5686
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 123 2101 210 832536 370660 926337 096
Krátkodobé pohľadávky 1 018 2111 283 5201 054 8211 486 4901 361 742
Krátkodobé záväzky 1 765 0261 668 5471 300 9191 297 9501 014 152
Krytie dlhovej služby 4,094,271,741,940,8959
Materiál 256 833231 425255 265227 316135 349
Nákladové úroky 1 1381 8253 7956 31314 593
Nákladové úroky v minulom roku 1 8253 7956 3139 79826 056
Náklady na predaný tovar 6 163 9425 938 5945 524 3766 669 6597 623 001
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 314 776770 316716 120968 4031 140 643
Neobežný majetok 1 875 5901 763 8981 912 2872 153 4752 553 576
Obežný majetok 3 602 2573 352 4392 693 2913 120 4342 651 625
Obrat aktív 1,431,551,441,531,72
Obrat neobežného majetku 4,184,503,483,753,51
Obrat obežného majetku 2,182,372,472,593,38
Obrat zásob 1,550,96920,85321,341,32
Odpisy 568 004592 166615 380605 056311 292
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 284 002296 083307 690302 528311 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 284 002296 083307 690302 5280,0000
Osobné náklady 1 254 0981 156 8671 064 4331 012 6660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 4356 9637 4345 17924 727
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 660
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 019 5951 157 9481 056 8001 124 4720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 939 3341 087 276542 246648 506293 952
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74850,57770,94450,72290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,272,601,571,450,1613
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,731,061,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91951,140,67090,86594,32
Pohľadávky z obchodného styku 866 4661 277 928907 8951 122 2901 353 576
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,241,061,361,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,22-6,2223,21-6,60-6,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 406,85261,88-30,1375,3829,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56460,62970,62470,57700,6281
Pridaná hodnota 1 675 3802 002 3821 126 9591 400 8461 346 233
Primárna platobná neschopnosť 1,660,94821,251,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85850,61240,45350,51210,2671
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,791,543,052,755,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,791,543,052,755,17
Služby 605 261526 047595 578581 285398 007
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 490 4025 130 2764 617 8305 287 2955 217 434
Spotreba materiálu… 4 489 2124 942 6434 557 1155 229 7666 807 783
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000126 452273 833421 214202 680
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 877 1217 943 5066 651 9088 074 4238 971 734
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00002 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 37 7992 530573,003 9180,0000
Tržby z predaja tovaru 1 784 7901 051 950943 3361 192 1431 458 090
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 054 5326 889 0265 707 9996 878 3627 511 144
Účtovný cash flow 462 999477 923-114 331475 891428 477
Úročený dlh 0,0000126 452273 833421 214202 680
Úrokové krytie 421,60335,04-21,598,57-0,1882
Vlastné imanie 3 344 1072 972 8762 653 0713 141 8062 966 675
Všetky záväzky 1 887 9381 872 0071 657 4821 812 8801 863 304
Výnosy budúcich období dlhodobé 231 290256 618281 945332 6090,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 25 32925 32925 3320,0000387 418
Výsledok hospodárenia 490 681621 866-72 14957 13147 859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 490 681621 866-72 14957 13147 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 371 330495 110-73 13443 450-17 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 495 110-73 13443 450131 682149 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 478 640609 619-85 74847 814-16 564
Zásoby 847 050794 811839 357723 511861 378
Záväzky 1 887 9381 872 0071 657 4821 812 8801 863 304
Záväzky z obchodného styku 1 437 3271 211 6941 136 0551 124 4720,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 417 73253 74679 2550,00000,0000
Zisk pred zdanením 478 640609 619-85 74847 814-16 564
Zmena EBIT 0,7847-7,46-1,510,3450-0,0157
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 20 376-45 15288 050-180 170-84 891
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 20 376-45 15288 050-180 170-84 891
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 34 1611 2330,00000,00001 012
Účtovné závierky