BYTTERM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 359 9698 862 1648 768 5818 323 4448 138 985
Aktivácia 669 515658 860783 173617 645383 115
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,491,631,641,81
Časové rozlíšenie aktív 104 28398 47888 85884 25886 197
Časové rozlíšenie pasív 498 903332 208326 412220 309359 428
Celkové tržby 18 178 78316 769 77717 847 15917 977 47417 205 767
Celkový dlh 2 033 4091 910 9181 929 9902 000 7831 880 882
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 394 446-1 360 607-1 748 088-983 668-1 534 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 394 4461 360 6071 748 088983 6681 534 932
Čistý cash flow 33 839-387 481764 420-551 26422 395
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 716 141711 613988 551848 041833 853
Čistý zisk 560 873525 609775 663657 797645 446
Čistý zisk v minulom roku 525 609775 663657 797645 446609 348
Cudzie zdroje -6 827 657-6 619 038-6 512 179-6 102 352-5 898 675
Daň z príjmov 155 268186 004212 888190 244188 407
Daň z príjmov v minulom roku 186 004212 888190 244188 407175 325
Daň z príjmov z bežnej činnosti 155 268186 004212 888190 244188 407
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,5932,8730,4246,1944,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,7731,7530,3545,8044,46
Doba obratu aktív 197,80204,21190,46177,29178,15
Doba obratu pohľadávok 25,5932,8730,4246,1944,54
Doba obratu zásob 21 2370,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 314 0710,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,7139,5037,1438,8537,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 249 9480,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 711 613988 551848 041833 853784 673
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 716 141711 613988 551848 041833 853
EBITDA 2 122 5522 237 9812 259 4852 003 9342 017 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 122 5522 237 9812 259 4852 003 9342 017 667
Finančná páka 1,371,341,351,361,38
Finančné účty 1 394 4461 360 6071 748 088983 6681 534 932
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7295-0,7469-0,7427-0,7332-0,7247
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72950,74690,74270,73320,7247
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 243 0832 305 4202 417 3852 129 6842 019 564
Krátkodobé pohľadávky 1 210 8291 426 3031 400 6562 168 3772 034 994
Krátkodobé záväzky 1 831 9391 714 2511 709 8481 824 0851 700 904
Krytie dlhovej služby 24,220,0000948,961 4460,0000
Materiál 123 582170 52090 502117 61568 125
Náklady na predaný tovar 12 724 50411 396 76612 186 91112 679 00212 274 991
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 1290,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 526 5385 805 7985 352 1454 966 1564 337 227
Obežný majetok 2 729 1482 957 8883 327 5783 273 0303 715 561
Obrat aktív 1,851,791,922,062,05
Obrat neobežného majetku 2,652,733,143,453,84
Obrat obežného majetku 6,335,365,055,244,49
Odpisy 1 407 7481 365 1541 323 3821 213 9821 183 068
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 703 874682 577661 691606 991591 534
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 703 874682 577661 691606 991591 534
Osobné náklady 3 190 1063 010 2793 076 4553 093 7512 994 142
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3131 6332 2602 7962 891
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 457 9141 375 6611 292 7011 433 8211 314 634
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 968 6211 890 7632 099 0451 871 7791 828 514
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70140,67760,66640,69410,6801
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 1360,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,481,501,441,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98921,021,051,031,05
Pohľadávky z obchodného styku 1 172 3451 377 9651 397 1312 150 4232 031 340
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,411,591,581,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -201,7717,08-8,5211,07-263,39
Pridaná hodnota 4 548 1204 442 8204 616 2274 456 9464 402 443
Primárna platobná neschopnosť 1,240,99830,92530,66680,6472
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59830,66490,85850,48120,7450
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95800,85390,85420,99840,9322
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95800,85390,85420,99840,9322
Služby 1 221 4351 185 8301 324 1401 382 8431 096 395
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 359 9698 862 1648 768 5818 323 4448 138 985
Spotreba materiálu… 12 170 28910 869 54211 646 65511 913 80411 561 711
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 669 5150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 333 35615 892 70816 883 95117 200 22116 704 747
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000017 9280,00000,000026 960
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 61 42234 53680 08064 2732 394
Tržby z predaja tovaru 2 1710,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 269 76315 840 24416 803 87117 135 94816 675 393
Účtovný cash flow 33 839-387 481764 420-551 26422 395
Vlastné imanie 6 827 6576 619 0386 512 1796 102 3525 898 675
Všetky záväzky 2 033 4091 910 9181 929 9902 000 7831 880 882
Výnosy budúcich období krátkodobé 87 6320,00002 3811 3860,0000
Výsledok hospodárenia 718 448877 292990 811850 773836 315
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 718 448877 292990 811850 773836 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 560 873525 609775 663657 797645 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 525 609775 663657 797645 446609 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 716 141711 613988 551848 041833 853
Zásoby 123 873170 97891 214117 61568 125
Záväzky 2 033 4091 910 9181 929 9902 000 7831 880 882
Záväzky z obchodného styku 1 457 9141 375 6611 292 7011 433 8211 314 634
Zisk pred zdanením 716 141711 613988 551848 041833 853
Zmena EBIT 1,010,71991,171,021,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -166,00-254,00711,000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -166,00-254,00711,000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 57 77830 07125 3723 452678,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
Maloobchod a veľkoobchod mimo koncesovaných živností
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých..
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Klampiarstvo, pokrývačstvo
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Izolatérstvo
Prenájom hnuteľných vecí
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení..
Opravy a montáž určených meradiel
Murárstvo
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Zámočníctvo
Reklamné a marketingové služby
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne