KOEXIMPO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 411 602401 089346 628324 218291 934
Bankové úvery 92 979102 23979 31073 78749 255
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,521,631,731,75
Bežné bankové úvery 86 96789 12258 87346 19149 255
Časové rozlíšenie aktív 1 483940,00681,00808,00699,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,482,161,761,521,25
Celkové tržby 1 114 7481 089 7801 052 3411 020 6220,0000
Celkový dlh 293 461274 123221 064195 457161 983
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 10925 14216 11935 11631 456
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 94 08877 09763 19138 67117 799
Čistý cash flow 16 99113 90624 5201 04217 799
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 40410 3738 7117 9805 770
Čistý zisk 2 8402 601433,00210,001 186
Čistý zisk v minulom roku 2 601433,00210,00201,00728,00
Cudzie zdroje -118 141-126 966-125 564-128 761-129 951
Daň z príjmov 863,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 863,002 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 01213 11720 43727 5960,0000
Dlhodobý dlh 6 01213 11720 43727 5960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,1759,5741,5442,1746,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,0832,6227,3130,0635,31
Doba obratu aktív 135,72139,86120,67116,92107,10
Doba obratu pohľadávok 58,1759,5741,5442,1746,13
Doba obratu zásob 55,0360,1660,1258,5759,43
Doba splácania záväzkov 82,2472,0859,9853,8444,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,5557,8747,8843,1340,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75,1464,7653,2447,190,0000
EBIT v minulom roku 10 3738 7117 9807 4273 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 40410 3738 7117 9805 770
EBITDA 30 88333 18331 57121 04413 532
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 88333 18331 57121 04413 532
Efektívna daňová sadzba 0,23310,52550,86930,93200,0000
Finančná páka 3,483,162,762,522,25
Finančné účty 94 08877 09763 19138 67117 799
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 01131 70530 76835 42612 396
Krátkodobé pohľadávky 176 412170 822119 333116 927125 724
Krátkodobé záväzky 198 813165 951137 534119 590109 153
Krytie dlhovej služby 6,576,785,854,302,95
Materiál 229,00224,00265,00138,00206,00
Nákladové úroky 4 7014 8925 3984 8904 584
Nákladové úroky v minulom roku 4 8925 3984 8904 3462 881
Náklady na predaný tovar 954 563930 902921 236890 589892 505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 882 418840 346836 984810 687820 527
Neobežný majetok 6 57413 72325 57137 73014 109
Obežný majetok 403 545386 426320 376285 680277 126
Obrat aktív 2,692,613,023,123,41
Obrat neobežného majetku 168,3976,2741,0026,8370,51
Obrat obežného majetku 2,742,713,273,543,59
Obrat zásob 6,636,076,076,236,14
Odpisy 22 86023 69624 31820 2288 243
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 43011 84812 15910 1148 243
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 43011 84812 15910 1140,0000
Osobné náklady 134 88698 161106 62999 3640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8721 478969,001 1181 136
Ostatné záväzky z obchodného styku 181 661149 096122 079104 8010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 70026 29724 75120 4389 429
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88500,84760,83780,81720,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,181,191,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96620,95030,97201,0212,42
Pohľadávky z obchodného styku 97 30693 54678 44083 35396 248
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95170,97560,93280,94340,9104
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,95-9,13-5,12-123,57-7,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,612,844,540,21313,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71300,68340,63780,60290,5549
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,482,161,761,521,25
Pridaná hodnota 152 411115 804127 274121 585102 384
Primárna platobná neschopnosť 1,871,591,561,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,508,267,009,2911,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,508,267,009,2911,97
Služby 51 47372 82065 92461 58154 075
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 411 602401 089346 628324 218291 934
Spotreba materiálu… 20 67217 73618 32818 32117 903
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 92 979102 23979 31073 78749 255
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 106 9741 046 7061 048 5931 019 924994 889
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000083,007 7500,0000
Tržby z predaja tovaru 1 106 9741 046 7061 048 5101 012 174994 889
Účtovný cash flow 16 99113 90624 5201 04217 799
Úročený dlh 92 979102 23979 31073 78749 255
Úrokové krytie 1,792,121,611,631,26
Vlastné imanie 118 141126 966125 564128 761129 951
Všetky záväzky 293 461274 123221 064195 457161 983
Výsledok hospodárenia 8 0239 4877 3366 7555 289
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 0239 4877 3366 7555 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8402 601433,00210,001 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 601433,00210,00201,00728,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7035 4813 3133 0901 378
Zásoby 133 045138 507137 852130 082133 603
Záväzky 293 461274 123221 064195 457161 983
Záväzky z obchodného styku 181 661149 096122 079104 8010,0000
Zisk pred zdanením 3 7035 4813 3133 0901 378
Zmena EBIT 0,81021,191,091,071,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 8110,0000