IMI SPED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 8 891 6059 456 5267 422 3646 605 8070,0000
Bankové úvery 2 481 0432 715 5292 848 1292 118 2130,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,541,621,680,89940,0000
Bežné bankové úvery 1 546 6681 605 1121 588 7542 118 2130,0000
Časové rozlíšenie aktív 299 032312 627322 070294 1880,0000
Časové rozlíšenie pasív 159 405159 405159 405159 4040,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0619-0,0933-0,1872-0,54990,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,698,657,0111,710,0000
Celkové tržby 13 148 10211 747 0669 368 6940,00000,0000
Celkový dlh 7 727 2268 333 6486 356 1405 939 0760,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 115 2142 411 8582 634 3391 839 2220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 365 829303 671213 790278 9910,0000
Čistý cash flow 62 15889 881169 790278 9910,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 185 323264 271193 070159 4080,0000
Čistý zisk 24 49956 549125 55119 0560,0000
Čistý zisk v minulom roku 56 549125 551199 74231 4430,0000
Cudzie zdroje -1 004 974-963 473-906 819-507 3270,0000
Daň z príjmov 5 25730 291-89 8250,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 30 291-89 825-36 8740,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 25730 291-89 8250,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 934 3751 110 4171 259 3750,00000,0000
Dlhodobý dlh 934 3751 110 4171 259 3750,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 151,08167,26171,41141,840,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,26102,80130,96117,730,0000
Doba obratu aktív 266,58313,45298,96336,160,0000
Doba obratu pohľadávok 151,08167,26171,41141,840,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000119,090,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,2557,3644,5480,170,0000
EBIT v minulom roku 264 271193 070343 634183 0580,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 185 323264 271193 070159 4080,0000
EBITDA 1 960 8441 831 2351 463 725987 5240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 960 8441 831 2351 463 725987 5240,0000
Efektívna daňová sadzba 0,17670,3488-2,510,00000,0000
Finančná páka 8,859,828,1913,020,0000
Finančné účty 365 829303 671213 790278 9910,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 184 1732 192 4771 957 841979 2090,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 039 1525 046 1184 255 7602 787 2640,0000
Krátkodobé záväzky 2 209 6261 730 4881 105 8741 575 4340,0000
Krytie dlhovej služby 6,235,444,623,290,0000
Materiál 313 5360,00000,0000105 0900,0000
Nákladové úroky 155 567177 431157 344140 3520,0000
Nákladové úroky v minulom roku 177 431157 344180 766151 6150,0000
Náklady na predaný tovar 10 267 6819 028 4566 924 8984 828 6450,0000
Neobežný majetok 2 874 0563 794 1102 630 7443 140 2740,0000
Obežný majetok 5 718 5175 349 7894 469 5503 171 3450,0000
Obrat aktív 1,371,161,221,090,0000
Obrat neobežného majetku 4,242,903,442,280,0000
Obrat obežného majetku 2,132,062,032,260,0000
Odpisy 1 775 2161 650 0461 356 466815 3720,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 887 608825 023678 233815 3720,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 887 608825 023678 2330,00000,0000
Osobné náklady 1 276 3731 088 815802 7650,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4258 5588 4848 3150,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 098 0641 518 663956 7140,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 799 7151 706 5951 482 017834 4280,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66940,54900,37560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,822,660,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62490,72420,98982,870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 810 6223 101 4103 251 4692 313 6090,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,461,621,680,87220,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,17-10,72-5,34-1,820,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,39960,50661,081,990,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86900,88130,85640,89910,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,698,657,0111,710,0000
Pridaná hodnota 1 906 8461 983 3702 137 1902 343 9780,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,74650,48970,29420,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,944,554,346,010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,944,554,346,010,0000
Služby 5 960 7325 070 5703 737 5331 429 9410,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 891 6059 456 5267 422 3646 605 8070,0000
Spotreba materiálu… 4 306 9493 957 8863 187 3653 398 7040,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 481 0432 715 5292 848 1292 118 2130,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 288 40411 196 7269 313 3887 172 6230,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 113 877184 900251 3000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 174 52711 011 8269 062 0887 172 6230,0000
Účtovný cash flow 62 15889 881169 790278 9910,0000
Úročený dlh 2 481 0432 715 5292 848 1292 118 2130,0000
Úrokové krytie 1,191,491,231,140,0000
Vlastné imanie 1 004 974963 473906 819507 3270,0000
Všetky záväzky 7 727 2268 333 6486 356 1405 939 0760,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 159 405159 405159 405159 4040,0000
Výsledok hospodárenia 189 780272 428200 839100 4260,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 189 780272 428200 839100 4260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 49956 549125 55119 0560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 56 549125 551199 74231 4430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 75686 84035 726-50 5590,0000
Zásoby 313 5360,00000,0000105 0900,0000
Záväzky 7 727 2268 333 6486 356 1405 939 0760,0000
Záväzky z obchodného styku 2 098 0641 518 663956 7140,00000,0000
Zisk pred zdanením 29 75686 84035 726-50 5590,0000
Zmena EBIT 0,70131,370,56180,87080,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 109 72593 661157 72071 7260,0000
Účtovné závierky