DETOX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 479 4204 843 4955 154 7354 815 3714 647 406
Aktivácia 224 596170 419159 506173 703194 498
Bankové úvery 35 038175 030315 022455 014595 006
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,181,130,97171,11
Bežné bankové úvery 35 038139 992139 992139 992139 992
Časové rozlíšenie aktív 52 71332 45129 31527 21828 788
Časové rozlíšenie pasív 167 865241 048330 366461 341271 570
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42950,52400,80770,78420,7193
Celkové tržby 9 254 2697 872 7327 249 5746 473 0776 486 476
Celkový dlh 1 596 0061 582 5422 155 5741 913 6581 830 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -704 724-182 924-177 606244 716129 916
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 739 762357 954492 628210 298465 090
Čistý cash flow 381 808-134 674282 330-254 792366 367
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 322 028892 957613 150481 880621 419
Čistý zisk 1 045 643694 299453 771362 103466 819
Čistý zisk v minulom roku 694 299453 771362 103466 819417 300
Cudzie zdroje -3 715 549-3 019 905-2 668 795-2 440 372-2 545 088
Daň z príjmov 274 359191 983141 702101 337139 210
Daň z príjmov v minulom roku 191 983141 702101 337139 210125 331
Daň z príjmov z bežnej činnosti 274 359191 983141 702101 337139 210
Dlhodobé bankové úvery 0,000035 038175 030315 022455 014
Dlhodobé pohľadávky 23 7000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000035 038175 030315 022455 014
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,7658,0464,1564,8353,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,4656,8262,8760,7651,36
Doba obratu aktív 226,73236,35277,45295,34284,75
Doba obratu pohľadávok 55,7458,0464,1564,8353,20
Doba obratu zásob 48,7257,4757,2777,8488,65
Doba splácania záväzkov 741,72514,65431,34531,65562,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,7551,3964,1452,7858,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 382,54285,26243,06362,28220,42
EBIT v minulom roku 892 957613 150481 880621 419558 860
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 322 028892 957613 150481 880621 419
EBITDA 2 511 5321 900 6191 666 7671 463 7781 460 068
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 511 5321 900 6191 666 7671 463 7781 460 068
Finančná páka 1,471,601,931,971,83
Finančné účty 739 762357 954492 628210 298465 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6781-0,6235-0,5177-0,5068-0,5476
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67810,62350,51770,50680,5476
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 657 9401 984 6901 779 3731 661 9401 597 283
Krátkodobé pohľadávky 1 323 3021 189 3041 191 8641 057 029868 228
Krátkodobé záväzky 1 178 1781 053 1431 191 605860 552949 772
Krytie dlhovej služby 15,037,674,793,055,09
Materiál 22 99134 85833 38352 90265 415
Nákladové úroky 2 0266 67517 67718 44015 390
Nákladové úroky v minulom roku 6 67517 67718 44015 39016 229
Náklady na predaný tovar 5 186 8044 634 5714 330 1523 852 6393 929 132
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 579 784746 9041 008 333590 808616 004
Neobežný majetok 3 262 5513 146 1793 282 7223 394 8263 135 689
Obežný majetok 2 164 1561 664 8651 842 6981 393 3271 482 929
Obrat aktív 1,611,541,321,241,28
Obrat neobežného majetku 2,702,382,071,751,90
Obrat obežného majetku 4,084,493,684,274,02
Obrat zásob 7,496,356,374,694,12
Odpisy 1 237 4881 023 6681 081 8141 013 496855 064
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 618 744511 834540 907506 748427 532
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 618 744511 834540 907506 748427 532
Osobné náklady 1 675 8021 497 8981 350 2041 237 0271 127 622
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4745 1674 3725 6864 927
Ostatné záväzky z obchodného styku 607 650583 724671 474586 407372 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 283 1311 717 9671 535 5851 375 5991 321 883
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46110,52650,55090,58950,5560
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,273,812,433,553,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,171,901,821,701,80
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,131,010,93241,02
Pohľadávky z obchodného styku 1 267 8091 164 4831 168 099990 629838 222
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,101,030,88551,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,7322,42-9,459,58-6,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 188,45-20,1815,97-13,8223,81
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42950,52400,80770,78420,7193
Pridaná hodnota 3 634 3152 845 2292 451 0862 098 4772 027 948
Primárna platobná neschopnosť 0,47930,50130,57480,59200,4438
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53560,24960,29640,14390,3416
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63550,83261,291,311,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63550,83261,291,311,25
Služby 3 579 5963 240 4352 854 0722 771 2492 427 951
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 479 4204 843 4955 154 7354 815 3714 647 406
Spotreba materiálu… 1 213 790791 248660 487649 1871 040 360
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 35 038175 030315 022455 014595 006
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 224 5960,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 896 5607 524 4196 839 7276 053 0406 028 151
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 75 44144 61958 489101 92471 071
Tržby z predaja tovaru 694 938895 1661 224 962789 105786 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 126 1816 584 6345 556 2765 162 0115 170 733
Účtovný cash flow 381 808-134 674282 330-254 792366 367
Úročený dlh 35 038175 030315 022455 014595 006
Úrokové krytie 652,53133,7834,6926,1340,38
Vlastné imanie 3 715 5493 019 9052 668 7952 440 3722 545 088
Všetky záväzky 1 596 0061 582 5422 155 5741 913 6581 830 748
Výnosy budúcich období dlhodobé 97 562165 101241 048331 009159 188
Výnosy budúcich období krátkodobé 67 53875 94789 318130 332112 382
Výsledok hospodárenia 1 325 730897 811617 028487 249626 022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 325 730897 811617 028487 249626 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 045 643694 299453 771362 103466 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 694 299453 771362 103466 819417 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 320 002886 282595 473463 440606 029
Zásoby 77 392117 607158 206126 000149 611
Záväzky 1 596 0061 582 5422 155 5741 913 6581 830 748
Záväzky z obchodného styku 607 650583 724671 474586 407372 002
Zisk pred zdanením 1 320 002886 282595 473463 440606 029
Zmena EBIT 1,481,461,270,77551,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -38 230-26 40333 234-15 098-39 315
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -38 230-26 40333 234-15 098-39 315
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 23 75523 75926 41464 95750 053
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vývoj,výroba,vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácií,..
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Upratovacie práce
Keramická výroba
Prípravné práce k realizácii stavby
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Reklamné a marketingové služby
Vedenie účtovníctva
Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu
Čistiace služby
Činnosť vodohospodára
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších..
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výroba a odbyt chemických produktov vrátane jedov a výbušnín
Managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových..
Prenájom hnuteľných vecí
Nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
Konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva aq chémie
Chemicko-fyzikálna analýza tuhých,kvapalných a plynných zmesí
Poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. .