NDŽ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 565 4293 042 1163 257 0183 360 5473 091 458
Aktivácia 5 6875 0956 1685 5545 644
Bežná likvidita III. stupeň 4,883,923,974,444,35
Časové rozlíšenie aktív 17 54528 89818 65519 62012 922
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 743126,0088,00113,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,09-0,15080,0219-0,05050,3954
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34510,46600,51980,62650,6048
Celkové tržby 4 720 2135 134 1875 328 9565 560 7115 804 325
Celkový dlh 658 169966 4881 113 8951 294 3331 165 080
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -690 701-391 757-446 876-438 740-456 083
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 690 701391 757446 876438 740456 083
Čistý cash flow 298 944-55 1198 136-17 343129 349
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 049166 676125 544623 115342 219
Čistý zisk -11 841122 88876 871514 223243 256
Čistý zisk v minulom roku 122 88876 871514 223243 256104 976
Cudzie zdroje -1 907 260-2 073 885-2 142 997-2 066 126-1 926 265
Daň z príjmov 11 69026 62623 21881 36569 972
Daň z príjmov v minulom roku 26 62623 21881 36569 97227 515
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 69026 62623 21881 36569 972
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000143,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,1299,6594,61100,7085,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,0881,3373,2483,2467,12
Doba obratu aktív 291,64328,29335,83344,17303,21
Doba obratu pohľadávok 61,1299,6594,61100,7085,27
Doba obratu zásob 159,15161,57165,23155,03157,81
Doba splácania záväzkov 457,84626,91674,28634,12612,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2539,4438,3135,1832,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 280,91446,80449,79456,52351,41
EBIT v minulom roku 166 676125 544623 115342 219172 348
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 049166 676125 544623 115342 219
EBITDA 590 724638 825811 712984 237891 587
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 590 724638 825811 712984 237891 587
Efektívna daňová sadzba -77,420,17810,23200,13660,2234
Finančná páka 1,351,471,521,631,60
Finančné účty 690 701391 757446 876438 740456 083
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7434-0,6817-0,6580-0,6148-0,6231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74340,68170,65800,61480,6231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 551 6154 070 6564 346 9814 913 0914 994 757
Krátkodobé pohľadávky 537 666923 454917 598983 301869 203
Krátkodobé záväzky 274 936365 514371 551343 549327 161
Krytie dlhovej služby 48,4237,2231,8935,7630,75
Materiál 57 79972 86361 72463 02260 411
Nákladové úroky 12 20017 16225 45527 52728 991
Nákladové úroky v minulom roku 17 16225 45527 52728 99139 857
Náklady na predaný tovar 1 761 2001 876 9491 917 1131 894 1052 169 694
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 219 187212 809201 127197 748194 971
Neobežný majetok 1 223 9451 603 8061 782 8421 834 8931 668 809
Obežný majetok 1 323 9391 409 4121 455 5211 506 0341 409 727
Obrat aktív 1,251,111,091,061,20
Obrat neobežného majetku 2,622,111,991,942,23
Obrat obežného majetku 2,432,402,432,372,64
Obrat zásob 2,292,262,212,352,31
Odpisy 807 344846 0981 003 074925 722847 684
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 403 672423 049501 537462 861423 842
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 403 672423 049501 537462 861423 842
Osobné náklady 1 124 9401 155 6981 155 5491 034 665965 395
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 9275 0034 6814 0974 190
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 9150,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 165 162256 843243 928243 442187 676
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 795 503968 9861 079 9451 439 9451 090 940
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77600,76770,71210,61960,6221
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,617,078,078,447,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,301,401,611,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75020,75200,75180,85180,8559
Pohľadávky z obchodného styku 528 524753 672710 269812 771684 306
Pohotová likvidita II. stupeň 4,533,663,724,204,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,3837,63-263,40119,13-14,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,50-3,210,3196-0,63004,46
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34510,46600,51980,62650,6048
Pridaná hodnota 1 449 5871 505 3851 622 8161 669 8361 551 748
Rýchla likvidita I. stupeň 2,511,071,201,281,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,111,511,371,321,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,111,511,371,321,31
Služby 645 859691 657722 206727 891790 993
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 565 4293 042 1163 257 0183 360 5473 091 458
Spotreba materiálu… 901 841977 578999 948974 0201 189 374
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 6875 0950,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 698 6965 100 7515 309 9045 532 4555 775 122
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2 5000,00000,00002 9960,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 485 4091 718 4171 769 9751 965 5182 053 680
Tržby z predaja tovaru 290 134282 554273 746265 543270 322
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 920 6533 099 7803 266 1833 298 3983 451 120
Účtovný cash flow 298 944-55 1198 136-17 343129 349
Úrokové krytie 0,98769,714,9322,6411,80
Vlastné imanie 1 907 2602 073 8852 142 9972 066 1261 926 265
Všetky záväzky 658 169966 4881 113 8951 294 3331 165 080
Výsledok hospodárenia 14 730115 366120 814364 931337 457
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 730115 366120 814364 931337 457
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 841122 88876 871514 223243 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 122 88876 871514 223243 256104 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -151,00149 514100 089595 588313 228
Zásoby 95 57294 20191 04783 99384 298
Záväzky 658 169966 4881 113 8951 294 3331 165 080
Záväzky z obchodného styku 168 690260 503247 847247 329187 711
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000035,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 5283 6603 9193 8870,0000
Zisk pred zdanením -151,00149 514100 089595 588313 228
Zmena EBIT 0,07231,330,20151,821,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 254 0591 395 7781 457 7991 659 1021 760 126
Účtovné závierky