Slovenská banská, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 474 18313 876 96111 533 51612 365 92711 303 350
Aktivácia 0,0000193 5930,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 14,371,601,531,728,77
Časové rozlíšenie aktív 815 2491 353 168855 982647 819732 839
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,440,2933-0,31610,14190,2066
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05500,86510,82740,71200,0989
Celkové tržby 14 351 15016 861 61214 893 56916 096 83819 444 488
Celkový dlh 650 2286 436 5835 222 1525 142 9501 017 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 360 045-4 413 881-2 579 599-4 164 999-3 463 662
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 360 0454 413 8812 579 5994 164 9993 463 662
Čistý cash flow -3 053 8361 834 282-1 585 400701 337174 272
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 554 0058 442 5087 012 0548 267 62412 194 200
Čistý zisk 4 383 5906 665 3815 536 3956 448 0509 510 855
Čistý zisk v minulom roku 6 665 3815 536 3956 448 0509 510 8557 892 382
Cudzie zdroje -11 823 955-7 440 378-6 311 364-7 222 977-10 285 822
Daň z príjmov 1 170 4151 777 1271 475 6591 819 5742 683 345
Daň z príjmov v minulom roku 1 777 1271 475 6591 819 5742 683 3452 231 826
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 170 4151 777 1271 475 6591 819 5742 683 345
Dlhodobé pohľadávky 11,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,0472,6090,7472,5254,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,6670,0280,6664,3052,67
Doba obratu aktív 320,04307,63284,34282,17213,45
Doba obratu pohľadávok 83,0472,6090,7472,5254,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,17138,63123,64112,7515,93
EBIT v minulom roku 8 442 5087 012 0548 267 62412 194 20010 124 208
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 554 0058 442 5087 012 0548 267 62412 194 200
EBITDA 6 687 0659 765 0958 307 0699 634 09413 521 864
EBITDA marža 0,46600,57910,55780,59850,6954
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 687 0659 765 0958 307 0699 634 09413 521 864
Finančná páka 1,051,871,831,711,10
Finančné účty 1 360 0454 413 8812 579 5994 164 9993 463 662
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9479-0,5362-0,5472-0,5841-0,9100
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94790,53620,54720,58410,9100
Hrubá marža 0,71400,77380,77620,79910,8396
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 692 0409 801 5238 312 4639 663 26913 552 433
Krátkodobé pohľadávky 3 236 6073 275 1073 680 5413 178 3022 892 784
Krátkodobé záväzky 474 2846 253 3655 015 1474 941 164843 726
Materiál 343 582270 055226 027229 376129 304
Náklady na predaný tovar 3 979 6423 416 6243 244 1513 133 9163 003 141
Neobežný majetok 3 642 0743 840 9453 845 1313 877 8463 901 856
Obežný majetok 8 016 8608 682 8486 832 4037 840 2626 668 655
Obrat aktív 1,141,191,281,291,71
Obrat neobežného majetku 3,914,293,854,134,95
Obrat obežného majetku 1,771,902,172,042,90
Odpisy 1 148 0481 338 8661 297 1781 311 0401 341 978
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 574 024669 433648 589655 520670 989
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 574 024669 433648 589655 520670 989
Osobné náklady 4 085 9443 916 7543 873 4633 852 0663 441 899
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4311 7941 3751 8551 467
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000409,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 163 061146 708337 111168 512113 975
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 531 6388 004 2476 833 5737 759 09010 852 833
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37070,89580,87720,89270,9247
Podiel EBIT k aktívam 0,44520,60840,60800,66861,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,44520,60840,60800,66861,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46281,111,081,111,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,513,332,983,344,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,962,482,242,493,41
Pohľadávky z obchodného styku 2 520 2263 158 6813 271 7142 817 7852 788 922
Pohotová likvidita II. stupeň 11,411,451,421,628,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,87-4,063,98-10,30-59,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05500,86510,82740,71200,0989
Pridaná hodnota 10 246 86513 048 30911 560 94712 862 24416 325 174
Rentabilita aktív, ROA 0,35140,48030,48000,52140,8414
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,37070,89580,87720,89270,9247
Rýchla likvidita I. stupeň 2,870,70580,51440,84294,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,09720,65910,62860,53380,0753
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,09720,65910,62860,53380,0753
Služby 1 750 5881 692 2141 236 0751 245 2891 081 625
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 474 18313 876 96111 533 51612 365 92711 303 350
Spotreba materiálu… 2 346 7092 101 9782 086 7281 973 3072 021 655
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 229 71016 484 04414 808 27816 011 67519 344 333
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 20319 1113 18015 51516 018
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 226 50716 464 93314 805 09815 996 16019 328 315
Účtovný cash flow -3 053 8361 834 282-1 585 400701 337174 272
Vlastné imanie 11 823 9557 440 3786 311 3647 222 97710 285 822
Všetky záväzky 650 2286 436 5835 222 1525 142 9501 017 528
Výsledok hospodárenia 5 542 2208 445 3407 013 0718 266 36912 188 872
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 542 2208 445 3407 013 0718 266 36912 188 872
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 383 5906 665 3815 536 3956 448 0509 510 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 665 3815 536 3956 448 0509 510 8557 892 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 554 0058 442 5087 012 0548 267 62412 194 200
Zásoby 1 401 897993 860572 263496 961312 209
Záväzky 650 2286 436 5835 222 1525 142 9501 017 528
Záväzky z obchodného styku 163 061146 708337 111168 512113 975
Zisk pred zdanením 5 554 0058 442 5087 012 0548 267 62412 194 200
Zmena EBIT 0,65791,200,84810,67801,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 117 655183 97578 65284 680100 139
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 117 655183 97578 65284 680100 139
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000072 2007 032