Adler Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 909 8161 038 5591 088 5951 016 527947 298
Aktivácia 0,00000,00002 5870,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000032 265
Bežná likvidita III. stupeň 2,723,373,075,945,00
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000012 949
Časové rozlíšenie aktív 52 9384 6572 3232 2593 716
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2600-0,8816-1,290,93511,07
Celkové tržby 1 612 7641 713 5511 807 8671 753 8791 682 427
Celkový dlh 155 943124 269173 901143 688138 982
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117 921-80 391-180 913-369 539-250 530
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117 92180 391180 913369 539282 795
Čistý cash flow 37 530-100 522-188 62686 74493 715
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -160 2343 71149 61283 67193 232
Čistý zisk -160 418-402,0041 85464 52363 939
Čistý zisk v minulom roku -402,0041 85464 52363 93940 394
Cudzie zdroje -753 873-914 290-914 694-872 839-808 316
Daň z príjmov 0,00003 4916 53617 40428 199
Daň z príjmov v minulom roku 3 4916 53617 40428 19912 540
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 4916 53617 40428 199
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000019 316
Dlhodobé pohľadávky 50 000200 000200 000536,00536,00
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000019 316
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,2337,8931,2415,3222,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,3837,2529,1413,0122,42
Doba obratu aktív 217,06232,41223,98216,63207,82
Doba obratu pohľadávok 36,1682,6572,3915,4322,69
Doba obratu zásob 48,7549,9242,6940,5543,80
Doba splácania záväzkov 58,6643,8455,4334,9634,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,4325,5229,9719,7719,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,2921,1224,998,505,67
EBIT v minulom roku 3 71149 61283 67193 23253 743
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -160 2343 71149 61283 67193 232
EBITDA -106 41159 812101 97863 101148 000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -106 41159 812101 97863 101148 000
Efektívna daňová sadzba 0,00001,130,13510,21240,3061
Finančná páka 1,211,141,191,161,17
Finančné účty 117 92180 391180 913369 539282 795
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8286-0,8803-0,8403-0,8586-0,8533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82860,88030,84030,85860,8533
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -96 49167 939120 65786 381166 774
Krátkodobé pohľadávky 101 568169 331151 82371 879102 887
Krátkodobé záväzky 144 322114 018145 66092 76887 329
Krytie dlhovej služby -578,3296,1683,4536,18135,28
Materiál 0,00003 773389,00456,00393,00
Nákladové úroky 184,00622,001 2221 7441 094
Nákladové úroky v minulom roku 622,001 2221 7441 094809,00
Náklady na predaný tovar 1 309 5451 275 5171 316 2001 235 1781 165 372
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 897 949949 312959 113968 643930 565
Neobežný majetok 467 459454 333441 354464 712445 691
Obežný majetok 389 419579 569644 918549 556497 891
Obrat aktív 1,681,571,631,681,76
Obrat neobežného majetku 3,273,594,023,693,73
Obrat obežného majetku 3,932,812,753,123,34
Obrat zásob 7,497,318,559,008,33
Odpisy 59 03861 14262 214-9 30363 218
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 51930 57131 107-45 95931 609
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 51930 57131 10736 65631 609
Osobné náklady 421 972386 751389 108382 707378 377
Ostatné náklady na finančnú činnosť 514,00501,00449,00742,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 42324 91531 23422 56514 449
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -101 38060 740104 06855 220127 157
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,921,090,85210,80270,7576
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,24540,37450,47610,49220,5367
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,52220,91921,171,251,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,45810,79381,011,281,13
Pohľadávky z obchodného styku 97 976166 445141 62461 050102 176
Pohotová likvidita II. stupeň 1,892,232,304,783,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,099,104,85-10,06-8,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 203,97-161,61-154,3649,7485,66
Pridaná hodnota 220 334355 516456 659476 769499 433
Primárna platobná neschopnosť 0,91130,33000,46370,36960,1414
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81710,70511,243,982,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,472,081,712,280,9391
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,472,081,712,280,9391
Služby 302 291242 737179 589170 652159 241
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 909 8161 038 5591 088 5951 016 527947 298
Spotreba materiálu… 109 30583 468180 08595 88375 566
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000032 265
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 535 0961 635 3471 783 5221 724 7471 673 152
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 2174 3149 56412 0119 387
Tržby z predaja tovaru 1 510 0701 612 0701 750 2521 684 0891 634 009
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 80918 96323 70628 64729 756
Účtovný cash flow 37 530-100 522-188 62686 74493 715
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000032 265
Úrokové krytie -870,845,9740,6047,9885,22
Vlastné imanie 753 873914 290914 694872 839808 316
Všetky záväzky 155 943124 269173 901143 688138 982
Výsledok hospodárenia -160 2322 98449 32884 41594 169
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -160 2322 98449 32884 41594 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -160 418-402,0041 85464 52363 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -402,0041 85464 52363 93940 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -160 4183 08948 39081 92792 138
Zásoby 119 930129 847112 182107 602111 673
Záväzky 155 943124 269173 901143 688138 982
Záväzky z obchodného styku 89 28454 93365 67622 56514 449
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 79 86130 01834 4420,00000,0000
Zisk pred zdanením -160 4183 08948 39081 92792 138
Zmena EBIT -43,180,07480,59290,89741,73