FREYTAG, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 4324 8934 1173 2502 191
Bežná likvidita III. stupeň 1,692,392,722,571,42
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1233-0,2727-0,6483-0,4486-0,3702
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08490,38011,110,70490,1565
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,450,71740,58220,63652,37
Celkové tržby 25 08423 24118 21720 05718 933
Celkový dlh 4 9922 0441 5151 2641 540
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 236-4 660-3 883-2 196-1 305
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2364 6603 8832 1961 305
Čistý cash flow -424,00777,001 687891,00241,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 657,00247,001 5751 2961 281
Čistý zisk 605,00247,00615,00336,00321,00
Čistý zisk v minulom roku 247,00615,00336,00321,00-1 122
Cudzie zdroje -3 440-2 849-2 602-1 986-651,00
Daň z príjmov 52,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52,000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,473,664,690,00002,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,473,664,690,00002,62
Doba obratu aktív 122,6976,8482,4959,1442,24
Doba obratu pohľadávok 55,473,664,690,00002,62
Doba obratu zásob 51,080,00000,0000125,85587,45
Doba splácania záväzkov 664,02120,78161,69150,921 206
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,6432,1030,3523,0029,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 544,3196,973,31-2,63332,10
EBIT v minulom roku 247,001 5751 2961 281-1 122
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 657,00247,001 5751 2961 281
EBITDA 779,00515,001 6492 0311 427
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 779,00515,001 6492 0311 427
Efektívna daňová sadzba 0,07910,00000,60950,74070,7494
Finančná páka 2,451,721,581,643,37
Finančné účty 4 2364 6603 8832 1961 305
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4080-0,5823-0,6320-0,6111-0,2971
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40800,58230,63200,61110,2971
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 657,00443,001 5751 9461 281
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59200,41770,36800,38890,7029
Krátkodobé pohľadávky 3 812233,00234,000,0000136,00
Krátkodobé záväzky 4 9922 0441 5151 2641 540
Materiál 384,000,00000,00001 054750,00
Náklady na predaný tovar 24 30522 82416 56818 35117 506
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 7446 1773 4203 057466,00
Obežný majetok 8 4324 8934 1173 2502 191
Obrat aktív 2,974,754,426,178,64
Obrat obežného majetku 2,974,754,426,178,64
Obrat zásob 7,150,00000,00002,900,6213
Odpisy 0,0000196,000,0000650,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000098,000,0000325,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000098,000,0000325,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 122,0072,0074,0085,00146,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 0921 64131,00-22,00424,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 605,00443,00615,00986,00321,00
Podiel EBIT k aktívam 0,07790,05050,38260,39880,5847
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07790,05050,38260,39880,5847
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19100,08670,60530,65261,97
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50240,95240,94320,67570,5956
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,28390,06750,48220,55813,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00002,130,00002,620,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 812233,00234,000,0000136,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,612,392,721,740,9357
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,11-3,67-1,54-2,23-2,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59200,41770,36800,38890,7029
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,450,71740,58220,63652,37
Pridaná hodnota 779,00417,001 6491 7061 427
Primárna platobná neschopnosť 1,077,040,13250,00003,12
Rýchla likvidita I. stupeň 0,84862,282,561,740,8474
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,413,970,91870,62241,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,413,970,91870,62241,08
Služby 4 1993 7652 003991,001 577
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 4324 8934 1173 2502 191
Spotreba materiálu… 17 36212 88211 14514 30315 463
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 08423 24118 21720 05718 933
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000867,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 08423 24118 21720 05718 066
Účtovný cash flow -424,00777,001 687891,00241,00
Vlastné imanie 3 4402 8492 6021 986651,00
Všetky záväzky 4 9922 0441 5151 2641 540
Výsledok hospodárenia 779,00319,001 6491 3811 427
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 779,00319,001 6491 3811 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 605,00247,00615,00336,00321,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 247,00615,00336,00321,00-1 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 657,00247,001 5751 2961 281
Zásoby 384,000,00000,00001 054750,00
Záväzky 4 9922 0441 5151 2641 540
Záväzky z obchodného styku 4 0921 64131,00-22,00424,00
Zisk pred zdanením 657,00247,001 5751 2961 281
Zmena EBIT 2,660,15681,221,01-1,14