M P K s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 62 30059 76551 21549 79551 412
Bežná likvidita III. stupeň 1,461,391,401,411,34
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00003,0043,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,75-1,17-1,28-0,7465-0,8956
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,76860,45820,51230,30370,2878
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,312,572,512,463,16
Celkové tržby 244 887199 732194 688219 7730,0000
Celkový dlh 43 49843 03636 60435 42139 060
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 870-19 643-18 683-20 022-11 062
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 87019 64318 68320 02211 062
Čistý cash flow 32 87019 64318 68310 73011 062
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 6613 0781 1982 930-373,00
Čistý zisk 2 0732 118238,001 970-373,00
Čistý zisk v minulom roku 2 118238,001 97051,00-1 839
Cudzie zdroje -18 802-16 729-14 611-14 374-12 352
Daň z príjmov 588,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 588,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,0757,8244,1932,0845,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5555,9942,3132,0845,04
Doba obratu aktív 94,39109,4496,0282,7482,84
Doba obratu pohľadávok 30,0757,8244,1932,0845,04
Doba obratu zásob 18,4318,8320,2020,2322,72
Doba splácania záväzkov 82,2194,4382,1968,3268,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,7978,5068,3758,7161,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 43,0953,8932,4415,800,0000
EBIT v minulom roku 3 0781 1982 9301 011-1 839
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 6613 0781 1982 930-373,00
EBITDA 2 9983 3881 4823 220-39,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 9983 3881 4823 220-39,00
Efektívna daňová sadzba 0,22100,31190,80130,32760,0000
Finančná páka 3,313,573,513,464,16
Finančné účty 32 87019 64318 68320 02211 062
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 6613 0791 1972 929-333,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68650,71720,71210,70960,7476
Krátkodobé pohľadávky 19 84431 57523 56819 30527 957
Krátkodobé záväzky 42 76642 86636 46835 33638 435
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 41324 46414 3950,00000,0000
Náklady na predaný tovar 217 789180 792175 986196 865204 038
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 189 869165 691161 944188 772198 413
Obežný majetok 62 30059 76551 21549 79251 369
Obrat aktív 3,873,343,804,414,41
Obrat obežného majetku 3,873,343,804,414,41
Obrat zásob 19,8119,3918,0718,0416,07
Osobné náklady 23 85514 77117 00018 7720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 337,00309,00285,00291,00294,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00008 1700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0732 118238,001 970-373,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52760,32870,36480,40210,2152
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,79710,90920,82320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96921,251,101,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96921,251,101,210,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 84430 57522 56819 30527 957
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,191,161,111,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5720-0,8517-0,7820-1,34-1,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69820,72010,71470,71130,7597
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,312,572,512,463,16
Pridaná hodnota 23 12018 53018 69722 80322 500
Primárna platobná neschopnosť 1,190,80010,63790,42320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76860,45820,51230,56660,2878
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,5112,7024,7011,00-1 002
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,5112,7024,7011,00-1 002
Služby 26 12814 69913 8767 3345 429
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 30059 76551 21549 79551 412
Spotreba materiálu… 1 792402,00166,00759,00196,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 240 909199 322194 683219 668226 538
Tržby z predaja tovaru 229 349193 555187 624212 275218 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 5605 7677 0597 3937 930
Účtovný cash flow 32 87019 64318 68310 73011 062
Vlastné imanie 18 80216 72914 61114 37412 352
Všetky záväzky 43 49843 03636 60435 42139 060
Výsledok hospodárenia 2 9983 3881 4823 220-39,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9983 3881 4823 220-39,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0732 118238,001 970-373,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 118238,001 97051,00-1 839
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 6613 0781 1982 930-332,00
Zásoby 9 5868 5478 96410 46512 350
Záväzky 43 49843 03636 60435 42139 060
Záväzky z obchodného styku 22 41324 46414 3958 1700,0000
Zisk pred zdanením 2 6613 0781 1982 930-332,00
Zmena EBIT 0,86452,570,40892,900,2028