Slovryb, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 296 8951 981 6431 825 2561 852 5201 722 882
Aktivácia 479,000,00000,00004 9334 265
Bankové úvery 137 309107 000131 000155 000179 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,281,091,461,170,9606
Bežné bankové úvery 78 30924 00024 00024 00024 000
Časové rozlíšenie aktív 8 5868 4928 3185 1334 921
Časové rozlíšenie pasív 278 173169 665189 146213 618241 896
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85710,99640,90531,151,26
Celkové tržby 3 086 8332 918 0082 877 2702 682 9892 454 991
Celkový dlh 931 695904 363777 412877 304824 802
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 79 386-84 159-169 164-183 801-28 162
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 923191 159300 164338 801207 162
Čistý cash flow -133 236-109 005-38 637131 63929 206
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 306 954132 645184 147197 723132 060
Čistý zisk 226 45590 960133 565141 38088 771
Čistý zisk v minulom roku 90 960133 565141 38088 77170 431
Cudzie zdroje -1 087 027-907 615-858 698-761 598-656 184
Daň z príjmov 71 33431 47639 23243 09229 307
Daň z príjmov v minulom roku 31 47639 23243 09229 30717 640
Daň z príjmov z bežnej činnosti 71 33431 47639 23243 09229 307
Dlhodobé bankové úvery 59 00083 000107 000131 000155 000
Dlhodobé pohľadávky 150,00150,00100,00100,00100,00
Dlhodobý dlh 59 00083 000107 000131 000155 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,6519,3021,2620,8523,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,2717,2818,7518,7623,94
Doba obratu aktív 295,79248,06240,04252,65252,74
Doba obratu pohľadávok 42,6719,3221,2720,8623,97
Doba obratu zásob 1 9741 0531 1091 238816,50
Doba splácania záväzkov 1 4271 2281 0121 5981 113
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,4879,0556,7274,7677,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 705,52590,41516,78700,24481,80
EBIT v minulom roku 132 645184 147197 723132 060103 204
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 306 954132 645184 147197 723132 060
EBITDA 615 218379 263413 809420 974333 674
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 615 218379 263413 809420 974333 674
Finančná páka 2,112,182,132,432,63
Finančné účty 57 923191 159300 164338 801207 162
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 624 174376 686412 113423 152336 697
Krátkodobé pohľadávky 331 195154 212161 671152 866163 270
Krátkodobé záväzky 593 882631 469431 275548 126528 676
Krytie dlhovej služby 2,142,112,061,861,31
Materiál 165 13299 66870 574141 89491 246
Nákladové úroky 9 16510 20911 35013 25113 982
Nákladové úroky v minulom roku 10 20911 35013 25113 98215 133
Náklady na predaný tovar 1 481 2601 822 2581 695 4561 677 4231 630 143
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 151 913187 640155 569125 188173 398
Neobežný majetok 1 077 5441 086 055882 292931 074959 541
Obežný majetok 1 210 765887 096934 646916 313758 420
Obrat aktív 1,231,471,521,441,44
Obrat neobežného majetku 2,632,683,152,872,59
Obrat obežného majetku 2,343,292,972,923,28
Odpisy 311 526244 086227 542223 038201 738
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 155 763122 043113 771111 519100 869
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 155 763122 043113 771111 519100 869
Osobné náklady 905 666819 268769 786681 992622 347
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4282 5772 5602 5542 669
Ostatné záväzky z obchodného styku 293 639303 519220 261240 170228 885
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 537 981335 046361 107364 418290 509
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66940,74910,71280,68280,7254
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,915,836,947,984,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,331,401,461,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,031,081,101,04
Pohľadávky z obchodného styku 149 657138 009142 559137 531163 218
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41850,42890,72960,63230,4724
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,168,3322,22-5,79-22,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,54-10,68-3,409,932,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85710,99640,90531,151,26
Pridaná hodnota 1 353 0481 093 6201 079 946998 858857 956
Primárna platobná neschopnosť 1,962,201,551,751,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,512,381,882,082,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,512,381,882,082,47
Služby 247 291249 041242 843227 920226 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 296 8951 981 6431 825 2561 852 5201 722 882
Spotreba materiálu… 1 267 2781 366 8261 373 9571 281 8821 158 004
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 137 309107 000131 000155 000179 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 479,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 840 0002 915 8782 775 8342 678 6472 490 945
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 6920,0000432,002 3662 846
Tržby z predaja tovaru 208 690291 898251 976206 987251 550
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 625 6182 623 9802 523 4262 469 2942 236 549
Účtovný cash flow -133 236-109 005-38 637131 63929 206
Úročený dlh 137 309107 000131 000155 000179 000
Úrokové krytie 33,4912,9916,2214,929,45
Vlastné imanie 1 087 027907 615858 698761 598656 184
Všetky záväzky 931 695904 363777 412877 304824 802
Výnosy budúcich období dlhodobé 239 294151 774169 605189 147213 660
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 87917 83119 54124 47128 021
Výsledok hospodárenia 309 384135 177186 699200 259134 767
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 309 384135 177186 699200 259134 767
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 226 45590 960133 565141 38088 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90 960133 565141 38088 77170 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 297 789122 436172 797184 472118 078
Zásoby 821 497541 575472 711424 546387 888
Záväzky 931 695904 363777 412877 304824 802
Záväzky z obchodného styku 293 639303 519220 261240 170228 885
Zisk pred zdanením 297 789122 436172 797184 472118 078
Zmena EBIT 2,310,72030,93131,501,28
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 184 743-18 75176 913-47 366-76 690
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 184 743-18 75176 913-47 366-76 690
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000043,0015,00
Účtovné závierky