SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 884 4554 836 7554 217 2364 667 9704 463 545
Aktivácia 124 416146 092146 973156 747187 494
Bežná likvidita III. stupeň 6,794,407,054,146,20
Časové rozlíšenie aktív 5 0684 1873 93410 5283 363
Časové rozlíšenie pasív 46 46646 44942 47445 1460,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51140,5254-1,30-0,02202,94
Celkové tržby 2 977 6193 345 7412 780 0453 149 1970,0000
Celkový dlh 396 244596 574341 464526 397403 446
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 266 870-1 095 852-816 849-1 175 504-1 056 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 266 8701 095 852816 8691 175 5721 056 407
Čistý cash flow 171 018278 983-358 703-10 1321 056 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 485 394620 5472 45130 795-137 008
Čistý zisk 385 013510 687-36 03148 322-137 008
Čistý zisk v minulom roku 510 687-36 03148 322-15 413164 291
Cudzie zdroje -4 441 745-4 193 732-3 833 298-4 096 427-4 060 099
Daň z príjmov 100 381109 86038 482-17 5270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 109 86038 482-17 527-8 1540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 100 381109 86038 482-17 5270,0000
Dlhodobé pohľadávky 22 77150 60532 653715 45621 859
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,3453,4041,6333,8296,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,7552,9938,3532,5994,30
Doba obratu aktív 654,24561,93663,12659,05568,27
Doba obratu pohľadávok 52,3959,2846,77134,8498,87
Doba obratu zásob 1 8711 3131 459769,85368,63
Doba splácania záväzkov 662,24711,88346,64532,7051,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,7961,6943,4464,9845,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 186,40201,6867,92192,640,0000
EBIT v minulom roku 620 5472 45130 795-23 567164 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 485 394620 5472 45130 795-137 008
EBITDA 674 883745 854158 801328 4501 059 776
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 674 883745 854158 801328 4501 059 776
Efektívna daňová sadzba 0,20680,177015,70-0,56920,0000
Finančná páka 1,101,151,101,141,10
Finančné účty 1 266 8701 095 852816 8691 175 5721 056 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9094-0,8671-0,9090-0,8776-0,9096
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90940,86710,90900,87760,9096
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 881 757866 826743 527927 5501 057 947
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000020,0068,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 368 343459 677264 783239 567754 705
Krátkodobé záväzky 334 418531 011276 246460 238359 188
Krytie dlhovej služby 14,5216,063,747,280,0000
Materiál 721 233808 707936 236422 84636 149
Náklady na predaný tovar 1 602 4181 878 8891 743 3552 009 1792 332 851
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 184 317272 263290 874315 349407 635
Neobežný majetok 2 276 7652 247 3221 935 9191 861 7242 215 527
Obežný majetok 2 602 6222 585 2462 277 3832 795 7182 244 655
Obrat aktív 0,55790,64960,55040,55380,6423
Obrat neobežného majetku 1,201,401,201,391,29
Obrat obežného majetku 1,051,221,020,92471,28
Obrat zásob 0,19510,27810,25010,47410,9902
Odpisy 259 496142 814193 120315 072299 399
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 129 74871 40796 560158 138299 399
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 129 74871 40796 560156 9340,0000
Osobné náklady 562 419576 218506 400474 2080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2102 1142 6301 7641 829
Ostatné záväzky z obchodného styku 94 130150 44254 124166 4380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 644 509653 501157 089363 394162 391
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50100,45610,87620,82320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,094,641,991,830,2110
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,002,191,141,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,760,82620,72991,78
Pohľadávky z obchodného styku 304 219456 134243 882230 855740 677
Pohotová likvidita II. stupeň 4,312,703,412,825,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,97-15,0310,69404,31-3,84
Pridaná hodnota 1 122 5971 263 381577 948576 077534 100
Primárna platobná neschopnosť 0,30940,32980,22190,72100,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,331,902,562,332,94
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58710,79992,151,600,3807
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58710,79992,151,600,3807
Služby 109 791172 66787 940130 269126 033
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 884 4554 836 7554 217 2364 667 9704 463 545
Spotreba materiálu… 1 424 6331 489 7331 435 2301 620 3081 997 552
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000020,0068,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 829 5553 203 2562 614 9812 885 6882 866 951
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 104 54261 543293 678300 4320,0000
Tržby z predaja tovaru 284 176413 702363 302407 751526 653
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 440 8372 728 0111 958 0012 177 5052 340 298
Účtovný cash flow 171 018278 983-358 703-10 1321 056 407
Úročený dlh 0,00000,000020,0068,000,0000
Vlastné imanie 4 441 7454 193 7323 833 2984 096 4274 060 099
Všetky záväzky 396 244596 574341 464526 397403 446
Výnosy budúcich období krátkodobé 46 46646 44942 47445 1460,0000
Výsledok hospodárenia 484 320622 673-9 49222 124-124 319
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 484 320622 673-9 49222 124-124 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 385 013510 687-36 03148 322-137 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 510 687-36 03148 322-15 413164 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 485 394620 5472 45130 795-125 959
Zásoby 944 638979 1121 163 078665 123411 684
Záväzky 396 244596 574341 464526 397403 446
Záväzky z obchodného styku 94 130150 44254 124166 4380,0000
Zisk pred zdanením 485 394620 5472 45130 795-125 959
Zmena EBIT 0,7822253,180,0796-1,31-0,8339
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 093-90 318-76 284-100 00010 875
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 093-90 318-76 284-100 00010 875
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 35 60941 910268 851291 686884 696