IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152012
Aktíva 26 05929 25328 79133 7610,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000573,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7240-0,2217-0,83870,01110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 21,6217,0727,14-12,710,0000
Celkové tržby 47 28647 97747 99949 6420,0000
Celkový dlh 24 90727 63427 76836 6450,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -834,00-359,00-858,00-514,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 834,00359,00858,00514,000,0000
Čistý cash flow 834,00359,00858,0032,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6435 8825 428-8 0280,0000
Čistý zisk 3 4914 2583 842-9 6450,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 2583 8421 23330,000,0000
Cudzie zdroje -1 152-1 619-1 0232 8840,0000
Daň z príjmov 864,001 1661 185967,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1661 185559,00368,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 864,001 1661 185967,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,2835,1328,0368,360,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,77216,650,322424,880,0000
Doba obratu aktív 201,21222,83221,04274,820,0000
Doba obratu pohľadávok 7,2835,1328,0368,360,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 192,31210,50213,18298,180,0000
EBIT v minulom roku 5 8825 4281 9921 2360,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6435 8825 428-8 0280,0000
EBITDA 4 8826 1275 724-7 0310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 8826 1275 724-7 0310,0000
Finančná páka 22,6218,0728,14-11,710,0000
Finančné účty 834,00359,00858,00514,000,0000
Hrubá marža 0,48450,59430,47510,35870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6435 8825 428-8 0280,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95580,94470,96451,090,0000
Krátkodobé pohľadávky 943,004 6123 6518 3980,0000
Krátkodobé záväzky 24 90727 63427 76836 6310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0221 6143 0620,00000,0000
Krytie dlhovej služby 16,9513,3814,27-10,820,0000
Nákladové úroky 288,00458,00401,00650,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 458,00401,00200,00838,000,0000
Náklady na predaný tovar 24 36119 40424 74027 0340,0000
Neobežný majetok 24 28224 28224 28224 2760,0000
Obežný majetok 1 7774 9714 5098 9120,0000
Obrat aktív 1,811,641,651,330,0000
Obrat neobežného majetku 1,951,971,961,850,0000
Obrat obežného majetku 26,609,6410,545,030,0000
Osobné náklady 17 01221 91317 34514 8260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 239,00245,00296,00997,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00003 8750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 4914 2583 842-9 6450,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,032,633,763,340,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,033,635,312,800,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74250,76860,76060,83260,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,301,311,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,301,311,200,0000
Pohľadávky z obchodného styku 100,00873,0042,003 0560,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,38-4,51-1,1990,130,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,900,78382,140,04920,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95580,94470,96451,090,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 21,6217,0727,14-12,710,0000
Pridaná hodnota 22 91128 51222 80317 8060,0000
Primárna platobná neschopnosť 80,221,8572,901,270,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,032,633,763,340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,104,514,85-5,210,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,104,514,85-5,210,0000
Služby 20 81316 14022 96323 1670,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 05929 25328 79133 7610,0000
Spotreba materiálu… 3 5483 2641 7773 8670,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 27247 91647 54344 8400,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000718,001 0961 1100,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 27247 19846 44743 7300,0000
Účtovný cash flow 834,00359,00858,0032,000,0000
Úrokové krytie 16,1212,8413,54-12,350,0000
Vlastné imanie 1 1521 6191 023-2 8840,0000
Všetky záväzky 24 90727 63427 76836 6450,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 3,030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 8826 1275 724-7 0310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8826 1275 724-7 0310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 4914 2583 842-9 6450,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2583 8421 23330,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 3555 4245 027-8 6780,0000
Záväzky 24 90727 63427 76836 6450,0000
Záväzky z obchodného styku 8 0221 6143 0623 8750,0000
Zisk pred zdanením 4 3555 4245 027-8 6780,0000
Zmena EBIT 0,78941,082,72-6,500,0000