TONUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 115 303118 978112 576107 82197 892
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,801,851,922,17
Časové rozlíšenie aktív 716,00585,00640,00787,00696,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,431,261,191,100,8677
Celkové tržby 124 224140 021124 842148 676146 776
Celkový dlh 67 82366 38461 28156 44845 478
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 896-26 869-22 142-18 977-18 760
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 89626 86922 14218 97718 760
Čistý cash flow -8 9734 7273 165217,004 706
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 1141 579705,00-80,00-1 391
Čistý zisk -5 1141 299-255,00-1 040-2 351
Čistý zisk v minulom roku 1 299-255,00-1 040-2 351-213,00
Cudzie zdroje -47 480-52 594-51 295-51 373-52 414
Daň z príjmov 0,0000280,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 280,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000280,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,6860,2675,2769,9547,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,8757,7272,3167,4445,16
Doba obratu aktív 339,11310,40330,22265,43243,44
Doba obratu pohľadávok 67,6860,2675,2769,9547,77
Doba obratu zásob 260,06215,53232,06182,91185,55
Doba splácania záväzkov 238,21208,08220,60172,15141,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 198,48172,35178,83138,18112,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 228,30200,29208,22158,26129,74
EBIT v minulom roku 1 579705,00-80,00-1 391747,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 1141 579705,00-80,00-1 391
EBITDA -4 9822 7882 042939,0090,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 9822 7882 042939,0090,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,17731,36-12,00-0,6902
Finančná páka 2,432,262,192,101,87
Finančné účty 17 89626 86922 14218 97718 760
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4118-0,4420-0,4556-0,4765-0,5354
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41180,44200,45560,47650,5354
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 1191 582683,00-80,00-1 401
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58530,55530,54160,52060,4613
Krátkodobé pohľadávky 23 01323 09725 66028 41619 210
Krátkodobé záväzky 67 48766 06460 96656 13045 157
Náklady na predaný tovar 114 208126 628113 246132 937132 312
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 409115 883100 874119 012116 507
Obežný majetok 114 587118 393111 936107 03497 196
Obrat aktív 1,081,181,111,381,50
Obrat obežného majetku 1,081,181,111,391,51
Obrat zásob 1,401,691,572,001,97
Osobné náklady 13 58510 3239 24014 44014 081
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,001 2061 3591 0191 491
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 68163 59157 54451 60241 414
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 1141 299-255,00-1 040-2 351
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,370,77730,82600,94180,9735
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,72851,291,211,061,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72851,291,211,061,03
Pohľadávky z obchodného styku 22 05622 12424 65227 39518 160
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61680,76520,79460,85840,8563
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,29-11,13-16,21-236,74-11,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58820,55800,54440,52350,4646
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,431,261,191,100,8677
Pridaná hodnota 9 89713 28011 18615 33214 464
Primárna platobná neschopnosť 2,932,872,331,882,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,6123,8130,0160,12505,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,6123,8130,0160,12505,31
Služby 8 8597 7879 97811 56313 754
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 115 303118 978112 576107 82197 892
Spotreba materiálu… 1 9402 9582 3942 3622 051
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 124 105139 908124 432148 269146 776
Tržby z predaja tovaru 123 387139 353123 023144 773137 626
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 718,00555,001 4093 4969 150
Účtovný cash flow -8 9734 7273 165217,004 706
Vlastné imanie 47 48052 59451 29551 37352 414
Všetky záväzky 67 82366 38461 28156 44845 478
Výsledok hospodárenia -4 9822 7882 042939,0090,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 9822 7882 042939,0090,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 1141 299-255,00-1 040-2 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 299-255,00-1 040-2 351-213,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 1141 579705,00-80,00-1 391
Zásoby 73 67868 42764 13459 64159 226
Záväzky 67 82366 38461 28156 44845 478
Záväzky z obchodného styku 64 68163 59157 54451 60241 414
Zisk pred zdanením -5 1141 579705,00-80,00-1 391
Zmena EBIT -3,242,24-8,810,0575-1,86