I n t e r l i n k, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 709 129697 286974 1901 054 117433 841
Bankové úvery 238 882298 231586 842644 758100 449
Bežná likvidita III. stupeň 0,36900,35800,41600,48382,07
Bežné bankové úvery 238 882298 231586 842644 758100 449
Časové rozlíšenie aktív 2 4983 0883 9545 1494 328
Časové rozlíšenie pasív 2 7600,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,623,402,450,7515
Celkové tržby 465 699711 661707 1871 122 5821 091 348
Celkový dlh 423 468431 212752 541748 529186 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 322 337363 662646 554661 99496 582
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8202 9872 3886 7643 867
Čistý cash flow -167,00599,00-4 3762 897-9 146
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 55664 481-56 115141 343137 838
Čistý zisk 16 82744 930-76 890105 964104 135
Čistý zisk v minulom roku 44 930-76 890105 964104 13590 494
Cudzie zdroje -282 901-266 074-221 649-305 588-247 701
Daň z príjmov 598,004 7432 88030 79429 483
Daň z príjmov v minulom roku 4 7432 88030 79429 48325 758
Daň z príjmov z bežnej činnosti 598,004 7432 88030 79429 483
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,808,6123,4511,3810,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,818,1113,2011,2210,24
Doba obratu aktív 571,71541,96507,99349,04145,93
Doba obratu pohľadávok 13,808,6123,4511,3810,49
Doba obratu zásob 165,52133,82196,78152,70150,56
Doba splácania záväzkov 103,3443,0954,4824,2630,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,4732,2835,6715,8020,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 51,9733,7542,2011,5418,07
EBIT v minulom roku 64 481-56 115141 343137 838120 782
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 55664 481-56 115141 343137 838
EBITDA 68 8809 05461 539179 362167 168
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 8809 05461 539179 362167 168
Finančná páka 2,512,624,403,451,75
Finančné účty 2 8202 9872 3886 7643 867
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3989-0,3816-0,2275-0,2899-0,5709
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39890,38160,22750,28990,5709
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 935485 05867 506202 737167 755
Krátkodobé finančné výpomoci 86 27568 41862 10024 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 11711 08144 97334 37431 178
Krátkodobé záväzky 79 97141 53268 41347 72360 461
Krytie dlhovej služby 6,320,61143,4439,1239,61
Nákladové úroky 8 13114 80817 8954 5854 220
Nákladové úroky v minulom roku 14 80817 8954 5854 2204 530
Náklady na predaný tovar 331 827424 480556 677796 221790 425
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 282 463351 769458 331717 863712 422
Neobežný majetok 558 605551 163675 773707 514100 598
Obežný majetok 148 026143 035294 463341 454328 915
Obrat aktív 0,63840,67350,71851,052,50
Obrat neobežného majetku 0,81050,85201,041,5610,79
Obrat obežného majetku 3,063,282,383,233,30
Obrat zásob 2,212,731,852,392,42
Odpisy 41 108106 224115 56243 63222 822
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 55453 11257 78121 81611 411
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 55453 11257 78121 81611 411
Osobné náklady 70 29283 007136 628148 289134 926
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8097 7608 28311 32511 913
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 32,00766,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 40 21832 53052 98922 70235 276
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 935151 15438 672149 596126 957
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58141,840,95340,48450,4579
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,720,54371,052,062,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,23850,56821,591,87
Pohľadávky z obchodného styku 13 40410 43625 31233 87430 438
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 694-444,2050,65-105,4827,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,02050,0405-0,24450,6318-2,17
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,45850,52580,66610,63440,2315
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59720,61840,77250,71010,4291
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,623,402,450,7515
Pridaná hodnota 120 90545 130143 303306 089294 668
Primárna platobná neschopnosť 3,003,122,090,67021,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,1547,6312,234,171,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,1547,6312,234,171,11
Služby 34 99151 83773 46956 43656 618
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 709 129697 286974 1901 054 117433 841
Spotreba materiálu… 14 37320 87424 87721 92221 385
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 325 157366 649648 942668 758100 449
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 463 148711 109707 1051 119 6601 091 343
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 416241 4997 12517 3506 250
Tržby z predaja tovaru 417 872459 812688 2301 087 8141 069 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 8609 79811 75014 49615 867
Účtovný cash flow -167,00599,00-4 3762 897-9 146
Úročený dlh 325 157366 649648 942668 758100 449
Úrokové krytie 3,144,35-3,1430,8332,66
Vlastné imanie 282 901266 074221 649305 588247 701
Všetky záväzky 423 468431 212752 541748 529186 140
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 7600,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 33 61172 831-46 898153 080150 596
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 61172 831-46 898153 080150 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 82744 930-76 890105 964104 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 930-76 890105 964104 13590 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 42549 673-74 010136 758133 618
Zásoby 128 089128 967247 102300 316293 870
Záväzky 423 468431 212752 541748 529186 140
Záväzky z obchodného styku 40 21832 53052 98922 70235 276
Zisk pred zdanením 17 42549 673-74 010136 758133 618
Zmena EBIT 0,3963-1,15-0,39701,031,14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 57771 4980,00000,00000,0000