HERMES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 695 5372 663 5452 494 3812 701 9713 133 696
Bankové úvery 78 353169 577205 320535 561661 283
Bežná likvidita III. stupeň 0,86560,80550,69870,73030,7797
Bežné bankové úvery 78 353169 577127 962377 452661 283
Časové rozlíšenie aktív 39 94040 49041 47837 64736 273
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000131,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,534,516,076,396,68
Celkové tržby 7 305 0917 052 6096 824 4547 134 0160,0000
Celkový dlh 2 100 8782 180 5482 141 4942 336 4012 725 719
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 81 765189 571222 574512 513650 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 58830 00617 74623 04810 351
Čistý cash flow 16 58212 260-5 3029 06510 351
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 286 054275 04187 99970 18066 638
Čistý zisk 174 661190 11039 3166 90116 791
Čistý zisk v minulom roku 190 11039 3166 90180 7419 224
Cudzie zdroje -594 659-482 997-352 887-365 570-407 846
Daň z príjmov 56 92830 72813 53624 1430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 30 72813 53624 143-48 5730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 56 92830 72813 53624 1430,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000077 358158 1090,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 1356 8286 25712 55327 644
Dlhodobý dlh 0,00000,000077 358158 1090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,1772,6160,7666,0982,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,9369,7357,5761,9074,40
Doba obratu aktív 138,07140,30136,96142,16184,07
Doba obratu pohľadávok 69,2372,9761,1066,7584,44
Doba obratu zásob 18 4540,00007 43575 6141 098
Doba splácania záväzkov 541 8280,0000182 5791 798 57799,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,6687,1487,7879,5979,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 201 3250,000081 762849 1140,0000
EBIT v minulom roku 275 04187 99970 18068 02074 633
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 286 054275 04187 99970 18066 638
EBITDA 687 760771 260557 447485 772461 780
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 687 760771 260557 447485 772461 780
Efektívna daňová sadzba 0,24580,13910,25610,77770,0000
Finančná páka 4,535,517,077,397,68
Finančné účty 46 58830 00617 74623 04810 351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 719 940767 886670 788634 769454 609
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59150,62110,64090,55990,4298
Krátkodobé finančné výpomoci 50 00050 00035 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 350 3631 378 5431 106 5501 256 1901 409 915
Krátkodobé záväzky 1 594 3111 654 2861 598 6951 512 7761 346 856
Krytie dlhovej služby 12,6314,2315,8612,419,26
Materiál 42 63547 65552 36150 08490 210
Nákladové úroky 54 46554 20335 14739 13649 847
Nákladové úroky v minulom roku 54 20335 14739 13635 85265 409
Náklady na predaný tovar 5 218 2025 094 6645 287 7375 647 5174 918 193
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0740,00003 196307,0036 314
Neobežný majetok 1 203 2101 147 2831 257 2491 308 9341 540 278
Obežný majetok 1 452 3871 475 7721 195 6541 355 3901 557 145
Obrat aktív 2,642,602,672,571,98
Obrat neobežného majetku 5,926,045,295,304,03
Obrat obežného majetku 4,914,705,565,123,99
Odpisy 406 556489 050522 120484 008364 713
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 203 278244 525261 060242 004364 713
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 203 278244 525261 060242 0040,0000
Osobné náklady 1 355 5341 197 366866 938819 6730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 2867 7486 7576 9137 171
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 630,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 592 392750 263715 922714 1860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 581 217679 160561 436490 909381 504
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71060,65260,63750,63550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 7760,0000425,504 2020,2635
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,531,571,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,090,97900,98943,55
Pohľadávky z obchodného styku 1 267 7171 323 8271 048 5511 176 5531 266 662
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83410,77330,66170,69670,7253
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,86-39,4066,56-40,33-39,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77940,81870,85850,86470,8698
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,534,516,076,396,68
Pridaná hodnota 1 907 6551 834 6961 359 8831 289 8711 295 813
Primárna platobná neschopnosť 0,46730,56670,68280,60700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,052,833,844,815,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,052,833,844,815,90
Služby 3 900 1513 759 3884 034 5964 143 6222 931 949
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 695 5372 663 5452 494 3812 701 9713 133 696
Spotreba materiálu… 1 316 9771 335 2761 249 9451 503 5881 949 930
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 128 353219 577240 320535 561661 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 145 7756 931 5476 707 6697 015 3436 214 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 9182 18760 04977 9550,0000
Tržby z predaja tovaru 1 0740,00004 170307,0034 550
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 124 7836 929 3606 643 4506 937 0816 179 456
Účtovný cash flow 16 58212 260-5 3029 06510 351
Úročený dlh 128 353219 577240 320535 561661 283
Úrokové krytie 5,255,072,501,791,34
Vlastné imanie 594 659482 997352 887365 570407 846
Všetky záväzky 2 100 8782 180 5482 141 4942 336 4012 725 719
Výsledok hospodárenia 293 973282 89694 82777 18797 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 293 973282 89694 82777 18797 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 174 661190 11039 3166 90116 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 190 11039 3166 90180 7419 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 231 589220 83852 85231 04438 544
Zásoby 54 30160 39565 10163 599109 235
Záväzky 2 100 8782 180 5482 141 4942 336 4012 725 719
Záväzky z obchodného styku 592 392750 263715 922714 1860,0000
Zisk pred zdanením 231 589220 83852 85231 04438 544
Zmena EBIT 1,043,131,251,030,8929
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 1491 501549,002 5320,0000