D.K.C., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 162 2264 479 5934 619 4294 764 2574 833 051
Bankové úvery 0,00000,000014 87556 98399 091
Bežná likvidita III. stupeň 2,482,252,061,801,76
Bežné bankové úvery 0,00000,000014 87542 10842 108
Časové rozlíšenie aktív 37 24447 21017 90237 74622 475
Časové rozlíšenie pasív 9 4580,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81310,98041,121,340,8096
Celkové tržby 5 887 6646 434 0586 365 2176 401 2866 917 676
Celkový dlh 1 862 3682 217 6732 440 2052 724 5302 162 272
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 163 608-1 134 096-1 037 736-1 054 194-999 269
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 163 6081 134 0961 052 6111 111 1771 098 360
Čistý cash flow 29 51281 485-58 56612 817368 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 826127 139204 175348 638428 609
Čistý zisk 32 60487 124144 428251 931307 898
Čistý zisk v minulom roku 87 124144 428251 931307 89851 377
Cudzie zdroje -2 290 400-2 261 920-2 179 224-2 039 727-2 670 779
Daň z príjmov 10 54524 58839 72970 64689 560
Daň z príjmov v minulom roku 24 58839 72970 64689 56017 747
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 54524 58839 72970 64689 560
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000014 87556 983
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000014 87556 983
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,4261,3260,0253,4652,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,4053,3051,3346,8144,89
Doba obratu aktív 265,32261,52271,48278,01261,01
Doba obratu pohľadávok 64,4261,3260,0253,4652,73
Doba obratu zásob 64,3136,4437,3128,5323,45
Doba splácania záväzkov 522,97433,48436,97451,76394,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,0860,1361,4566,9464,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 207,98173,52137,49140,28136,46
EBIT v minulom roku 127 139204 175348 638428 609101 073
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 826127 139204 175348 638428 609
EBITDA 1 077 5421 364 7591 448 8521 586 5771 588 703
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 077 5421 364 7591 448 8521 586 5771 588 703
Finančná páka 1,821,982,122,341,81
Finančné účty 1 163 6081 134 0961 052 6111 111 1771 098 360
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5503-0,5049-0,4718-0,4281-0,5526
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55030,50490,47180,42810,5526
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 294 4191 624 1111 666 2221 802 3301 845 575
Krátkodobé pohľadávky 1 010 5991 050 4301 021 295916 138976 417
Krátkodobé záväzky 926 7581 029 9001 045 5421 147 1041 190 434
Krytie dlhovej služby 53,5288,4772,3860,8851,00
Materiál 86 50966 62663 94349 41749 111
Nákladové úroky 10 67715 42720 01826 06131 151
Nákladové úroky v minulom roku 15 42720 01826 06131 15131 949
Náklady na predaný tovar 3 269 3913 629 4223 468 7403 511 0003 943 965
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 646 824867 200873 347926 8121 101 396
Neobežný majetok 1 836 8122 161 2842 438 3372 626 7532 665 040
Obežný majetok 2 288 1702 271 0992 163 1902 099 7582 145 536
Obrat aktív 1,381,401,341,311,40
Obrat neobežného majetku 3,122,892,552,382,54
Obrat obežného majetku 2,502,752,872,983,15
Obrat zásob 5,6810,029,7812,7915,57
Odpisy 1 126 3361 364 7341 297 8021 345 0001 250 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 563 168682 367648 901672 500625 120
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 563 168682 367648 901672 500625 120
Osobné náklady 910 237915 754860 643820 593777 408
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 0693 5822 8182 9572 762
Ostatné záväzky z obchodného styku 368 568412 263328 968356 205411 785
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 158 9401 451 8581 442 2301 596 9311 558 138
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,803,023,142,962,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,702,863,193,343,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,151,271,271,39
Pohľadávky z obchodného styku 869 042913 010873 424802 245831 126
Pohotová likvidita II. stupeň 2,362,171,971,741,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -77,61-27,7637,21-159,14-7,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,765,28-2,930,491811,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44740,49510,52820,57190,4474
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81310,98041,121,340,8096
Pridaná hodnota 2 456 5862 622 7112 741 8932 744 0952 814 644
Rýchla likvidita I. stupeň 1,241,100,99260,93440,8911
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,731,621,681,721,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,731,621,681,721,36
Služby 1 155 1291 193 3991 123 0341 237 7121 333 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 162 2264 479 5934 619 4294 764 2574 833 051
Spotreba materiálu… 1 467 4381 568 8231 472 3591 346 4761 509 253
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000014 87556 98399 091
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 837 4506 383 6006 320 7276 364 4506 888 426
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 111 473131 467110 094109 355129 817
Tržby z predaja tovaru 677 523913 541925 474991 1451 159 465
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 048 4545 338 5925 285 1595 263 9505 599 144
Účtovný cash flow 29 51281 485-58 56612 817368 394
Úročený dlh 0,00000,000014 87556 98399 091
Úrokové krytie 5,048,2410,2013,3813,76
Vlastné imanie 2 290 4002 261 9202 179 2242 039 7272 670 779
Všetky záväzky 1 862 3682 217 6732 440 2052 724 5302 162 272
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 4580,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 60 854131 492206 459350 486430 280
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 854131 492206 459350 486430 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 60487 124144 428251 931307 898
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 87 124144 428251 931307 89851 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 149111 712184 157322 577397 458
Zásoby 113 96386 57389 28472 44370 759
Záväzky 1 862 3682 217 6732 440 2052 724 5302 162 272
Záväzky z obchodného styku 368 568412 263328 968356 205411 785
Zisk pred zdanením 43 149111 712184 157322 577397 458
Zmena EBIT 0,42340,62270,58560,81344,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8250,000054 685446,0038 000
Účtovné závierky