ProCeS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 160 537160 498169 613155 931167 869
Bežná likvidita III. stupeň 1,761,891,851,861,85
Časové rozlíšenie aktív 1 5032 0931 7302 0551 862
Časové rozlíšenie pasív 61 20555 87761 10956 42955 295
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0617-0,37280,6964-0,28250,7003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61760,53000,57420,75190,6483
Celkové tržby 249 241258 154249 141248 746273 872
Celkový dlh 37 92436 24339 57942 70444 277
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 633-138 790-149 569-128 269-135 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 633138 790149 569128 269135 942
Čistý cash flow 1 843-10 77921 300-7 67321 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 98371 92073 24560 55875 956
Čistý zisk 48 51355 79557 50545 38556 884
Čistý zisk v minulom roku 55 79557 50545 38556 88454 853
Cudzie zdroje -61 408-68 378-68 925-56 798-68 297
Daň z príjmov 15 47016 12515 74015 17319 072
Daň z príjmov v minulom roku 16 12515 74015 17319 07217 801
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 47016 12515 74015 17319 072
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,8427,6126,6837,6330,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,8827,6126,6731,8130,06
Doba obratu aktív 235,12226,99248,50230,20223,73
Doba obratu pohľadávok 26,8427,6126,6837,6330,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,000012 22719 7060,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,7840,8944,8140,0941,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 3575 3930,0000
EBIT v minulom roku 71 92073 24560 55875 95672 678
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 98371 92073 24560 55875 956
EBITDA 62 82872 03673 31270 84093 289
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 62 82872 03673 31270 84093 289
Finančná páka 2,612,352,462,752,46
Finančné účty 140 633138 790149 569128 269135 942
Hrubá marža 0,84600,84620,87190,89620,9130
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 97071 88473 17673 67994 267
Krátkodobé pohľadávky 18 32319 52518 21225 49322 564
Krátkodobé záväzky 29 89428 91030 58427 15731 293
Krytie dlhovej služby 1,031,291,201,261,69
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000024,00
Náklady na predaný tovar 38 37239 64031 90724 32823 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000913,00503,000,0000
Neobežný majetok 78,0090,00102,00114,007 501
Obežný majetok 158 956158 315167 781153 762158 506
Obrat aktív 1,551,611,471,591,63
Obrat neobežného majetku 3 1952 8682 4422 16936,51
Obrat obežného majetku 1,571,631,481,611,73
Odpisy 24,0024,0024,009 21018 672
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12,0012,0012,004 6059 336
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12,0012,0012,004 6059 336
Osobné náklady 144 354143 212141 128153 544155 665
Ostatné náklady na finančnú činnosť 144,00152,00136,00161,00143,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 2860,00000,00000,00001 121
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 3138 5728 3977 4327 410
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 53755 81957 52954 59575 556
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,79000,81600,83430,79910,8329
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64410,68740,67500,60860,6747
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,92140,94990,94000,83710,9345
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87600,86470,88180,82260,8098
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68460,65560,64970,68880,6225
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000237,92443,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,461,531,541,451,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,461,531,541,371,43
Pohľadávky z obchodného styku 17 66819 52518 20321 54822 556
Pohotová likvidita II. stupeň 1,761,891,851,861,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,326,34-3,247,40-3,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61760,53000,57420,75190,6483
Pridaná hodnota 210 850218 439217 224222 918250 058
Primárna platobná neschopnosť 0,58370,43900,46130,34490,3285
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,79000,81600,83430,79910,8329
Rýchla likvidita I. stupeň 1,541,641,631,531,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60360,50310,53990,60280,4746
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60360,50310,53990,60280,4746
Služby 32 33631 49622 88517 77816 656
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 160 537160 498169 613155 931167 869
Spotreba materiálu… 6 0368 1448 1096 0477 158
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 249 222258 079249 131248 746273 872
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000913,00503,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 249 222258 079248 218246 743273 872
Účtovný cash flow 1 843-10 77921 300-7 67321 913
Vlastné imanie 61 40868 37868 92556 79868 297
Všetky záväzky 37 92436 24339 57942 70444 277
Výnosy budúcich období krátkodobé 61 20555 87761 10956 42955 295
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,79000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 62 80472 01273 28860 34874 617
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 80472 01273 28860 34874 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 51355 79557 50545 38556 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55 79557 50545 38556 88454 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 63 98371 92073 24560 55875 956
Záväzky 37 92436 24339 57942 70444 277
Záväzky z obchodného styku 10 3138 5728 3977 4327 410
Zisk pred zdanením 63 98371 92073 24560 55875 956
Zmena EBIT 0,88960,98191,210,79731,05
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 7820,0000