EKOLIN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 125 027128 110115 197154 965151 768
Bežná likvidita III. stupeň 4,805,371,012,442,71
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 2501 1671 298
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00005 5945 4615 798
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,982,53-2,000,12005,70
Celkové tržby 176 668156 19099 965140 874139 329
Celkový dlh 9 3547 0749 36712 9575 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 906-17 9081 191-17 523-15 968
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 90617 908-1 19117 52315 968
Čistý cash flow 27 90617 908-18 7141 55532 218
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 01620 659-20 83315 95919 765
Čistý zisk 14 01620 430-20 93315 81219 128
Čistý zisk v minulom roku 20 430-20 93315 81219 128-13 312
Cudzie zdroje -115 673-121 036-100 236-136 547-140 315
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,5214,5416,4250,274,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,109,774,0350,274,81
Doba obratu aktív 259,33299,38420,62401,69398,31
Doba obratu pohľadávok 16,5214,5416,4250,274,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,4016,5334,2033,5914,84
EBIT v minulom roku 20 659-20 83315 95919 765-11 056
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 01620 659-20 83315 95919 765
EBITDA 24 48831 085-446,0037 58239 610
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 48831 085-446,0037 58239 610
Finančná páka 1,081,061,151,131,08
Finančné účty 27 90617 908-1 19117 52315 968
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9252-0,9448-0,8701-0,8811-0,9245
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92520,94480,87010,88110,9245
Hrubá marža 0,65210,70480,63050,68490,7033
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 01730 660-831,0037 23341 292
Krátkodobé pohľadávky 7 9666 2234 49719 3921 872
Krátkodobé záväzky 9 3547 0749 36712 9575 655
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 422,00264,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000135,74-4,46255,6662,18
Materiál 0,00000,000010 5456 78511 896
Nákladové úroky 0,0000229,00100,00147,00637,00
Nákladové úroky v minulom roku 229,00100,00147,00637,002 256
Náklady na predaný tovar 60 75746 10736 93444 31941 084
Neobežný majetok 80 09590 096100 096110 098120 734
Obežný majetok 44 93238 01413 85143 70029 736
Obrat aktív 1,411,220,86780,90870,9164
Obrat neobežného majetku 2,201,730,99871,281,15
Obrat obežného majetku 3,924,117,223,224,68
Odpisy 10 00110 00120 00221 27421 274
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 00110 00110 00110 63710 637
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000010 00110 63710 637
Osobné náklady 81 31769 26564 44260 94459 877
Ostatné náklady na finančnú činnosť 471,00425,00385,00349,00324,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 500
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 3442 323176,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 01730 431-931,0037 08640 402
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70580,62921,020,63160,6110
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,590,97811,581,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,390,74641,171,21
Pohľadávky z obchodného styku 4 3894 1821 10319 3921 832
Pohotová likvidita II. stupeň 3,833,410,30452,071,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,15-6,765,36-87,81-4,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000078,20-187,1410,5850,58
Pridaná hodnota 115 212110 08363 03196 49197 992
Primárna platobná neschopnosť 0,09610,06311,220,11980,0961
Rýchla likvidita I. stupeň 2,982,53-0,07960,95141,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,38200,2276-21,000,34480,1428
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,38200,2276-21,000,34480,1428
Služby 12 2479 1978 1869 4159 347
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 027128 110115 197154 965151 768
Spotreba materiálu… 48 51036 91028 74834 90431 737
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 175 969156 19099 965140 810139 329
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000253,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 175 969156 19099 965140 810139 076
Účtovný cash flow 27 90617 908-18 7141 55532 218
Úrokové krytie 0,000090,21-208,33108,5631,03
Vlastné imanie 115 673121 036100 236136 547140 315
Všetky záväzky 9 3547 0749 36712 9575 655
Výsledok hospodárenia 14 48721 084-20 44816 30818 589
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 48721 084-20 44816 30818 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 01620 430-20 93315 81219 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 430-20 93315 81219 128-13 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 01620 430-20 93315 81219 128
Zásoby 9 06013 88310 5456 78511 896
Záväzky 9 3547 0749 36712 9575 655
Záväzky z obchodného styku 422,00264,001 3442 323176,00
Zisk pred zdanením 14 01620 430-20 93315 81219 128
Zmena EBIT 0,6784-0,9916-1,310,8074-1,79