DREVOPROGRES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 106 442161 130182 264200 333283 800
Bežná likvidita III. stupeň 0,59410,71120,66790,64440,5819
Časové rozlíšenie aktív 558,001 373577,00478,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,680,4311-17,78-0,15220,5908
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,3112,1689,27-4,01-5,82
Celkové tržby 55 990129 616120 562274 816248 805
Celkový dlh 93 637148 888180 245266 817342 653
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 930-46 818-44 095409,0023 206
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 93055 26860 54524 65134 773
Čistý cash flow -34 338-5 27735 894-10 12234 773
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 564,0010 2211 967-6 671-13 465
Čistý zisk 564,0010 2211 007-7 631-14 425
Čistý zisk v minulom roku 10 2211 007-7 631-14 425-154 066
Cudzie zdroje -12 805-12 242-2 01966 48458 853
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00-4 674
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 160,41103,17150,33137,86202,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,3255,90100,21108,60179,98
Doba obratu aktív 841,07467,50563,47361,71469,02
Doba obratu pohľadávok 160,41103,17150,33137,86202,55
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000022 709
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000153 707
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 738,62407,00505,88314,19470,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000082 687
EBIT v minulom roku 10 2211 967-6 671-13 465-158 740
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 564,0010 2211 967-6 671-13 465
EBITDA 10 16521 90322 66613 1603 194
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 16521 90322 66613 1603 194
Finančná páka 8,3113,1690,27-3,01-4,82
Finančné účty 20 93055 26860 54524 65134 773
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 45225 88722 28723 70357 886
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87820,87060,89780,86861,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00008 45016 45025 06057 979
Krátkodobé pohľadávky 20 30135 55848 62676 356122 559
Krátkodobé záväzky 93 477140 278163 635174 011284 674
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000153 141
Materiál 13 74813 58210 52618 3210,0000
Náklady na predaný tovar 41 83395 91389 816214 859206 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000676,00
Neobežný majetok 50 90555 34961 99072 05884 410
Obežný majetok 54 979104 408119 697127 797199 390
Obrat aktív 0,43400,78080,64781,010,7782
Obrat neobežného majetku 0,90742,271,902,812,62
Obrat obežného majetku 0,84021,200,98641,581,11
Odpisy 8 88813 28420 13624 70419 279
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4446 64210 06812 35219 279
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4446 64210 06812 3520,0000
Osobné náklady 0,00003,006,000,000015,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 713,00780,00747,00775,0062,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 349,0014 4608 7139 9480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 45223 50521 14317 0734 854
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04400,49400,05450,184216,50
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04350,49020,1056-0,253415,41
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,6133-0,04070,2977-0,03680,1398
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000021,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00009 9634 7080,0000968,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,49052,251,40-0,51430,7530
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,7434-0,04190,3040-0,05010,1574
Pohľadávky z obchodného styku 4 09019 26732 41560 145108 903
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44710,61990,60940,50980,4592
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,37292,32-0,0562-6,571,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87970,92400,98891,331,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,3112,1689,27-4,01-5,82
Pridaná hodnota 4 36029 89028 250-12 70514 529
Primárna platobná neschopnosť 0,08530,75050,26880,16541,41
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04400,83490,49880,11480,2451
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,216,807,9520,27107,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,216,807,9520,27107,28
Služby 18 69944 36745 83376 00686 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 106 442161 130182 264200 333283 800
Spotreba materiálu… 23 13451 54643 983138 853118 696
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00008 45016 45025 06057 979
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 193128 185118 250207 813248 234
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 382184,005 65927 377
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000903,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 193125 803118 066202 154219 954
Účtovný cash flow -34 338-5 27735 894-10 12234 773
Úročený dlh 0,00008 45016 45025 06057 979
Vlastné imanie 12 80512 2422 019-66 484-58 853
Všetky záväzky 93 637148 888180 245266 817342 653
Výsledok hospodárenia 1 27711 0012 714-5 885-13 324
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 27711 0012 714-5 885-13 324
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 564,0010 2211 007-7 631-14 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 2211 007-7 631-14 425-154 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 564,0010 2211 967-6 671-13 465
Zásoby 13 74813 58210 52626 79042 058
Záväzky 93 637148 888180 245266 817342 653
Záväzky z obchodného styku 349,0014 4608 7139 948153 141
Zisk pred zdanením 564,0010 2211 967-6 671-13 465
Zmena EBIT 0,05525,20-0,29490,49540,0848
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000024 616