PCO Plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 75043 11023 40324 74433 712
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00007,00
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00009 410
Bežná likvidita III. stupeň 0,40860,68020,61990,61520,3713
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00009 410
Časové rozlíšenie aktív 101,00123,00122,00124,00115,00
Časové rozlíšenie pasív 17,0019,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1847-0,82740,3996-0,05930,0283
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,14-4,13-2,55-2,66-2,55
Celkové tržby 101 439153 119138 25495 1790,0000
Celkový dlh 35 12956 87738 55039 68055 529
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 888-860,00-12 266-6 2138 793
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 888860,0012 2666 213617,00
Čistý cash flow 3 028-11 4066 053-885,00617,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 2352 784749,00927,00-24 533
Čistý zisk -2 6101 361-211,00-33,00-25 047
Čistý zisk v minulom roku 1 361-211,00-33,006 914-4 736
Cudzie zdroje 16 39613 78615 14714 93621 817
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 19213 432
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,1471,047,0713,0421,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,1465,895,7313,0421,68
Doba obratu aktív 67,48106,5262,2494,89144,40
Doba obratu pohľadávok 18,1471,047,0717,6179,21
Doba obratu zásob 67,3755,0589,10171,16229,06
Doba splácania záväzkov 550,24605,32402,51474,32182,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,48124,62100,39146,81193,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,80187,4220,98-86,260,0000
EBIT v minulom roku 2 784749,00927,007 874-4 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 2352 784749,00927,00-24 533
EBITDA 3 9817 6521 0171 255-24 867
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9817 6521 0171 255-24 867
Efektívna daňová sadzba 0,00000,41361,281,040,0000
Finančná páka -1,14-3,13-1,55-1,66-1,55
Finančné účty 3 888860,0012 2666 213617,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,87450,31980,64720,60360,6472
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8745-0,3198-0,6472-0,6036-0,6472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 6279 977748,00927,00-25 088
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,681,171,611,551,34
Krátkodobé pohľadávky 5 04128 7512 6583 4015 061
Krátkodobé záväzky 31 53450 43637 75138 28245 204
Krytie dlhovej služby 10,6216,530,00000,0000-48,38
Materiál 3 2803 9066 41011 22613 512
Nákladové úroky 375,00463,000,00000,0000514,00
Nákladové úroky v minulom roku 463,000,00000,00000,000045,00
Náklady na predaný tovar 84 746130 200120 57677 80990 294
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 91830 41234 23329 45923 085
Neobežný majetok 5 8598 7890,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 79034 19823 28124 62033 597
Obrat aktív 5,413,435,863,852,53
Obrat neobežného majetku 17,3116,810,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,934,325,903,872,54
Obrat zásob 5,426,634,102,131,59
Odpisy 5 8605 8600,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9302 9300,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 9302 9300,00000,00000,0000
Osobné náklady 14 66015 88615 06415 5770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 354,00341,00269,00328,00221,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 619,0015 6161 968-6 9620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 2507 221-211,00-33,00-25 047
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1592-0,09870,01390,00222,02
Podiel EBIT k aktívam -0,11920,06460,03200,0375-0,7277
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,11930,06460,03200,0375-0,7277
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1746-0,3790-0,0522-0,06852,13
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20740,01990,52410,25110,0183
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87900,90680,90320,89680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,79730,57600,48720,5896-0,0563
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,101,111,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81280,80561,111,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 04126 6652 1553 4015 061
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28620,58930,39860,25440,1061
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,41-1,212,50-16,8835,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,07-24,630,00000,00001,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,871,321,651,601,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,14-4,13-2,55-2,66-2,55
Pridaná hodnota 16 67817 51816 67817 370-5 083
Primárna platobná neschopnosť 0,12280,58560,9132-2,050,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,13920,0316-0,0090-0,0013-0,7430
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1592-0,09870,01390,00221,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,827,4337,9131,62-2,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,827,4337,9131,62-2,23
Služby 34 06461 06331 84224 19826 978
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 75043 11023 40324 74433 712
Spotreba materiálu… 29 76438 72554 50124 15240 238
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00009 410
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 424149 051137 25495 17985 211
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 24 77336 77345 62131 62530 595
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 76 651110 94591 63363 55454 616
Účtovný cash flow 3 028-11 4066 053-885,00617,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00009 410
Úrokové krytie -5,966,010,00000,0000-47,73
Vlastné imanie -16 396-13 786-15 147-14 936-21 817
Všetky záväzky 35 12956 87738 55039 68055 529
Výsledok hospodárenia -1 8793 1251 0171 255-24 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 8793 1251 0171 255-24 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 6101 361-211,00-33,00-25 047
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 361-211,00-33,006 914-4 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 6102 321749,00927,00-25 047
Zásoby 3 8614 5878 35713 81414 487
Záväzky 35 12956 87738 55039 68055 529
Záväzky z obchodného styku 619,0015 6161 968-6 9620,0000
Zisk pred zdanením -2 6102 321749,00927,00-25 047
Zmena EBIT -0,80283,720,80800,11775,23