PONY spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 208 133237 8789 1382 1569 783
Bankové úvery 25 5230,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,87880,85414,310,07490,2177
Bežné bankové úvery 25 5230,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000060,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,74-14,16-1,15-0,15530,2034
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,84250,60803,71-0,14470,1340
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,2523,290,3389-1,08-1,40
Celkové tržby 397 349449 409194 93320 6700,0000
Celkový dlh 187 837228 0842 31328 98834 088
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -111 220-138 684-7 860-775,00-7 943
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 136 743138 6847 860775,004 943
Čistý cash flow 136 743138 6847 860-4 1684 943
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 2943 9293 150-1 5678 664
Čistý zisk 10 5022 9692 190-2 5278 664
Čistý zisk v minulom roku 2 9692 1901 1868 66412 799
Cudzie zdroje -20 296-9 794-6 82526 83224 305
Daň z príjmov 2 792960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 792960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,0259,022,3927,4026,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,1958,571,970,000026,19
Doba obratu aktív 191,19299,5117,1142,78107,82
Doba obratu pohľadávok 26,0259,022,3927,4026,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00006,320,0000417,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 149,10287,183,97571,41406,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002,870,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 9293 1502 1468 66412 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 2943 9293 150-1 5678 664
EBITDA 13 2943 9293 212469,001 187
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 2943 9293 212469,001 187
Efektívna daňová sadzba 0,21000,24430,3048-0,61260,0000
Finančná páka 10,2524,291,34-0,0804-0,4025
Finančné účty 136 743138 6847 860775,004 943
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0975-0,0412-0,746912,452,48
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09750,04120,7469-12,45-2,48
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 2943 9293 150707,009 801
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77990,95880,232113,363,77
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-3 000
Krátkodobé pohľadávky 28 32846 8741 2781 3812 376
Krátkodobé záväzky 162 314228 0842 12128 79636 894
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 480226 859965,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 372 199441 892191 72121 30332 220
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000122 5860,00000,0000
Neobežný majetok 43 06243 0620,00000,00002 404
Obežný majetok 165 071194 8169 1382 1567 319
Obrat aktív 1,911,2221,338,533,39
Obrat neobežného majetku 9,236,730,00000,000013,78
Obrat obežného majetku 2,411,4921,338,534,52
Odpisy 0,00000,00000,00002 2741 137
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 1371 137
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 1370,0000
Osobné náklady 11 8563 5880,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000062,00138,00145,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000376,008 759
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000023,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 5022 9692 190-253,009 801
Podiel EBIT k aktívam 0,06390,01650,3447-0,72680,8856
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06390,01650,3447-0,72680,8856
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65700,58300,86010,35950,5053
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,122,100,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,122,100,0000-1,280,7889
Pohľadávky z obchodného styku 18 71446 5181 0520,00002 376
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87880,81364,310,07490,2177
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1484-0,0706-0,8683-6,444,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90250,95880,253113,453,48
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,2523,290,3389-1,08-1,40
Pridaná hodnota 25 1507 5173 212-2 909897,00
Primárna platobná neschopnosť 0,77384,880,91730,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05050,01250,2397-1,170,8856
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51740,30310,32090,0942-0,3565
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72800,60803,710,02690,1458
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,1358,050,720161,8128,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,1358,050,720161,8128,72
Služby 175 005252 70065 8201 13128 170
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 133237 8789 1382 1569 783
Spotreba materiálu… 197 194189 1923 31520 1724 050
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 5230,00000,00000,0000-3 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 397 349289 888194 93318 39433 117
Tržby z predaja tovaru 41 7230,0000123 7540,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 355 626289 88871 17918 39433 117
Účtovný cash flow 136 743138 6847 860-4 1684 943
Úročený dlh 25 5230,00000,00000,0000-3 000
Vlastné imanie 20 2969 7946 825-26 832-24 305
Všetky záväzky 187 837228 0842 31328 98834 088
Výsledok hospodárenia 13 2943 9293 212-1 80550,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 2943 9293 212-1 80550,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 5022 9692 190-2 5278 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 9692 1901 1868 66412 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 2943 9293 150-1 5678 664
Zásoby 0,00009 2580,00000,00000,0000
Záväzky 187 837228 0842 31328 98834 088
Záväzky z obchodného styku 14 480226 859965,0023,000,0000
Zisk pred zdanením 13 2943 9293 150-1 5678 664
Zmena EBIT 3,381,251,47-0,18090,6769