Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 801 20118 380 21719 762 89718 845 42319 238 222
Bankové úvery 0,000021,000,00000,0000326 628
Bežná likvidita III. stupeň 0,98651,501,302,612,19
Bežné bankové úvery 0,000021,000,00000,0000326 628
Časové rozlíšenie aktív 2 3883 7131 7642 3203 277
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56680,2312-0,64770,00613,31
Celkové tržby 5 882 7275 823 9126 977 4006 836 1250,0000
Celkový dlh 2 960 4912 832 7333 716 2792 874 5442 930 762
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -158 743-528 587-387 409-1 323 663-903 308
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 308 668686 745537 9961 463 9431 391 349
Čistý cash flow -378 077148 749-925 9473 6831 391 349
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 587 0791 746 5402 087 0152 451 1602 101 484
Čistý zisk 1 245 1551 357 7801 975 8191 904 1172 091 195
Čistý zisk v minulom roku 1 357 7801 975 8191 904 1171 951 9122 337 803
Cudzie zdroje -14 840 710-15 547 484-16 046 618-15 970 879-16 307 460
Daň z príjmov 339 951385 334108 628544 9270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 385 334108 628544 927543 0420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 339 951385 334108 628544 9270,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,8532,1188,1625,9930,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,9829,3433,1924,6929,56
Doba obratu aktív 1 1101 1591 1491 012977,28
Doba obratu pohľadávok 30,8532,1188,1625,9930,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000060,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,5840,5683,0932,5821,36
EBIT v minulom roku 1 746 5402 087 0152 451 1602 501 1262 355 736
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 587 0791 746 5402 087 0152 451 1602 101 484
EBITDA 2 939 7433 076 8123 441 9363 879 3823 389 797
EBITDA marža 0,49970,52830,49330,56750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 939 7433 076 8123 441 9363 879 3823 389 797
Finančná páka 1,201,181,231,181,18
Finančné účty 308 668686 745537 9961 463 9431 391 349
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8337-0,8459-0,8120-0,8475-0,8477
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83370,84590,81200,84750,8477
Hrubá marža 0,59650,63190,57390,64420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 944 7713 063 7364 820 8923 882 0673 386 045
Krátkodobé finančné výpomoci 149 925158 137150 587140 280161 413
Krátkodobé pohľadávky 494 863509 3521 516 684483 893593 540
Krátkodobé záväzky 667 024643 4681 429 543606 479420 485
Krytie dlhovej služby 1 490898,081 3401 833329,46
Materiál 0,00000,00003 0222 0285 523
Nákladové úroky 1 9733 4262 5682 11610 289
Nákladové úroky v minulom roku 3 4262 5682 1166 17217 933
Náklady na predaný tovar 2 345 7362 109 6462 275 4392 391 3532 540 614
Neobežný majetok 16 995 28217 180 40717 703 43116 893 23917 244 533
Obežný majetok 803 5311 196 0972 057 7021 949 8641 990 412
Obrat obežného majetku 7,294,843,053,493,61
Odpisy 1 359 0301 306 5461 363 1401 429 506729 984
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 679 515653 273681 570714 753729 984
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 679 515653 273681 570714 7530,0000
Osobné náklady 992 202991 845998 9311 010 8520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 91040 8503 3863 6313 752
Ostatné záväzky z obchodného styku 356 807372 7051 045 911381 2400,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 604 1852 664 3263 338 9593 333 6232 821 179
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,543,714,014,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,601,701,806,36
Pohľadávky z obchodného styku 448 764465 341570 937459 687581 828
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98651,501,302,612,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,25-104,5217,33-4 336-11,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -191,6343,42-360,571,74135,23
Pridaná hodnota 3 508 9673 680 2224 004 1314 404 1654 644 606
Primárna platobná neschopnosť 0,79510,80091,830,84970,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37780,85670,34051,961,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,010,92071,080,74100,8646
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,010,92071,080,74100,8646
Služby 1 192 0181 108 7581 146 9051 145 4171 180 623
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 801 20118 380 21719 762 89718 845 42319 238 222
Spotreba materiálu… 1 153 7181 000 8881 128 5341 245 9361 359 991
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 149 925158 158150 587140 280488 041
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 861 1725 803 7556 970 7416 798 6767 185 220
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 46913 887691 1713 1580,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 854 7035 789 8686 279 5706 795 5187 185 220
Účtovný cash flow -378 077148 749-925 9473 6831 391 349
Úročený dlh 149 925158 158150 587140 280488 041
Úrokové krytie 804,40509,79812,701 158204,25
Vlastné imanie 14 840 71015 547 48416 046 61815 970 87916 307 460
Všetky záväzky 2 960 4912 832 7333 716 2792 874 5442 930 762
Výsledok hospodárenia 1 587 1821 778 1532 087 2712 452 2302 634 575
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 587 1821 778 1532 087 2712 452 2302 634 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 245 1551 357 7801 975 8191 904 1172 091 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 357 7801 975 8191 904 1171 951 9122 337 803
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 585 1061 743 1142 084 4472 449 0442 622 652
Zásoby 0,00000,00003 0222 0285 523
Záväzky 2 960 4912 832 7333 716 2792 874 5442 930 762
Záväzky z obchodného styku 356 807372 7051 045 911390 6000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00009 3600,0000
Zisk pred zdanením 1 585 1061 743 1142 084 4472 449 0442 622 652
Zmena EBIT 0,90870,83690,85140,98000,8921
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 000682 696804,0025 238
Účtovné závierky