I N G E O a.s. Ž I L I N A

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 086 5231 837 7591 561 8422 814 2824 088 679
Bankové úvery 19 7360,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,581,161,001,471,44
Bežné bankové úvery 19 7360,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 13 6665 46073 32890 733267 866
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0581-0,06630,7169-0,3670-0,0061
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09090,0728-0,99040,58310,0071
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67900,94210,75430,65210,8720
Celkové tržby 1 604 0131 806 520592 8322 041 1750,0000
Celkový dlh 843 803891 480671 5321 110 8451 904 502
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 243-72 714-10 002-648 244-13 394
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,18480,0310-0,99530,11920,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 493,0072 71410 002648 24413 394
Čistý cash flow -72 22162 712-638 242625 12813 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 330 14256 131-590 061243 343-113 165
Čistý zisk 296 44155 970-590 062243 343-113 165
Čistý zisk v minulom roku 55 970-590 062243 343-484 280-418 012
Cudzie zdroje -1 242 720-946 279-890 310-1 703 437-2 184 177
Daň z príjmov 33 6360,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 6360,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 284,41205,12250,14124,58328,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 284,17204,56249,66124,07319,66
Doba obratu aktív 535,94502,831 008571,89623,57
Doba obratu pohľadávok 284,41205,12250,14124,58328,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000354,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 204,08235,82416,02217,85286,50
EBIT v minulom roku 56 131-590 061243 343-484 280-417 773
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 330 14256 131-590 061243 343-113 165
EBITDA 241 212-222 641-387 048362 697117 510
EBITDA marža 0,1504-0,1232-0,65290,17770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 241 212-222 641-387 048362 697117 510
Finančná páka 1,681,941,751,651,87
Finančné účty 493,0072 71410 002648 24413 394
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5956-0,5149-0,5700-0,6053-0,5342
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59560,51490,57000,60530,5342
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 528 558632 117-387 186761 292108 765
Krátkodobé pohľadávky 1 107 284749 698387 475613 0662 153 580
Krátkodobé záväzky 794 530861 878644 4251 072 0331 878 547
Krytie dlhovej služby 3 711-1 383-387 0480,00000,0000
Materiál 174 790174 789174 790224 433268 090
Nákladové úroky 65,00161,001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 161,001,00000,00000,0000239,00
Náklady na predaný tovar 687 1471 047 069402 6371 060 2221 935 521
Neobežný majetok 800 290835 098916 2471 237 7361 385 749
Obežný majetok 1 272 567997 201572 2671 485 8132 435 064
Obrat aktív 0,68100,72590,36200,63820,5853
Obrat neobežného majetku 1,781,600,61711,451,73
Obrat obežného majetku 1,121,340,98801,210,9828
Odpisy 94 414151 664195 460261 588168 283
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 20775 83297 730130 794168 283
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 20775 83297 730130 7940,0000
Osobné náklady 528 936497 203479 223505 6380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3988 2427 3607 4058 753
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 1120,00008,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 546 422743 905585 785968 1420,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 390 855207 634-394 602504 93155 118
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23480,0591-0,66280,1429-0,0518
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25550,0575-0,64320,1397-0,0512
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72071,732,940,68700,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,04500,0347-1,080,30630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,390,57710,33961,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,180,44220,24120,95932,72
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,05080,0470-1,130,34800,0056
Pohľadávky z obchodného styku 1 106 331747 637386 733610 5522 095 973
Pohotová likvidita II. stupeň 1,380,96050,73061,261,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,21-15,091,39-2,72-163,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 111389,52-638 2420,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67900,94210,75430,65210,8720
Pridaná hodnota 733 872286 957162 756735 964457 746
Primárna platobná neschopnosť 0,53060,99501,511,620,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23850,0591-0,66280,1429-0,0518
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00060,08440,01550,60470,0071
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,50-4,00-1,743,0616,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,50-4,00-1,743,0616,21
Služby 491 336461 838206 815836 9841 700 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 086 5231 837 7591 561 8422 814 2824 088 679
Spotreba materiálu… 195 811585 231195 822223 238235 083
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 7360,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 591 9211 765 526568 4481 999 1862 393 267
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 24 0300,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 146 872431 5003 055203 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 421 0191 334 026565 3931 796 1862 393 267
Účtovný cash flow -72 22162 712-638 242625 12813 394
Úročený dlh 19 7360,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5 079348,64-590 0610,00000,0000
Vlastné imanie 1 242 720946 279890 3101 703 4372 184 177
Všetky záväzky 843 803891 480671 5321 110 8451 904 502
Výsledok hospodárenia 293 67057 195-583 818257 745-63 505
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 293 67057 195-583 818257 745-63 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 296 44155 970-590 062243 343-113 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55 970-590 062243 343-484 280-418 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 330 07755 970-590 062243 343-113 165
Zásoby 164 790174 789174 790224 433268 090
Záväzky 843 803891 480671 5321 110 8451 904 502
Záväzky z obchodného styku 586 978743 905585 785989 1200,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 40 5560,00000,000020 9780,0000
Zisk pred zdanením 330 07755 970-590 062243 343-113 165
Zmena EBIT 5,88-0,0951-2,42-0,50250,2709
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 36546 36412 732