VÚVT, a.s. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 41562 496190 3801 517 765746 322
Bežná likvidita III. stupeň 3,491,603,142,273,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000045 08619 476756,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 0360,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,670,5996-0,10020,0231-0,1044
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,16-0,36020,2263-0,01170,0286
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40101,660,44283,5012,61
Celkové tržby 37 41722 401143 448504 877379 023
Celkový dlh 405,0039 04158 4241 179 372691 468
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 375-3 059-17 123506 639475 546
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5999-4,840,71080,5595-0,0256
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3753 05917 1233 89911 679
Čistý cash flow -1 684-14 06413 224-7 7805 726
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 445-107 541117 902382 99513 486
Čistý zisk -22 445-108 501101 956282 503-9 699
Čistý zisk v minulom roku -108 501101 956282 503-9 69939 995
Cudzie zdroje -1 010-23 455-131 956-337 357-54 854
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 880960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 880960,002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 880960,00
Dlhodobé zmenky na úhradu 0,00000,00000,0000510 538487 225
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000510 538487 225
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 103317,491 660726,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001 103317,33755,5885,85
Doba obratu aktív 0,00001 160498,311 695746,96
Doba obratu pohľadávok 0,00001 103317,491 660726,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000724,34152,92742,64200,20
EBIT v minulom roku -107 541117 902382 99513 48642 875
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 445-107 541117 902382 99513 486
EBITDA -22 389-101 15133 728217 3443 732
EBITDA marža -0,5984-4,520,23510,43050,0098
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 389-101 15133 728217 3443 732
Finančná páka 1,402,661,444,5013,61
Finančné účty 1 3753 05917 1233 89911 679
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7138-0,3753-0,6931-0,2223-0,0735
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71380,37530,69310,22230,0735
Hrubá marža -0,01180,77450,57050,31160,5628
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 445-99 27633 497216 926-12 294
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28620,62470,30690,43820,2680
Krátkodobé pohľadávky 40,0059 437121 2981 486 936725 852
Krátkodobé záväzky 405,0039 04158 424665 077200 032
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002,252,200,1679
Nákladové úroky 0,00000,000014 98697 61222 225
Nákladové úroky v minulom roku 0,000014 98697 61222 2250,0000
Náklady na predaný tovar 442,002 32457 619169 535151 368
Neobežný majetok 0,00000,00006 8737 4548 035
Obežný majetok 1 41562 496138 4211 490 835737 531
Obrat aktív 0,00000,31480,73250,21540,4886
Obrat neobežného majetku 0,00000,000020,2943,8545,39
Obrat obežného majetku 0,00000,31481,010,21930,4945
Odpisy 0,0000784,001 1621 1621 162
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000392,00581,00581,00581,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000392,00581,00581,00581,00
Osobné náklady 0,0000-219,0047 31997 469103 833
Ostatné náklady na finančnú činnosť 56,00125,00231,00418,0016 026
Ostatné záväzky z obchodného styku 79,008 65331 5473 3983 383
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 445-107 717103 118283 665-8 537
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -22,22-4,630,77270,3332-0,0179
Podiel EBIT k aktívam -15,86-1,720,61930,25230,0181
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -15,86-1,720,61930,25250,0181
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -22,22-4,580,89350,44970,0247
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97170,04890,08990,00260,0156
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,01260,57830,61950,4868
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0450-0,62780,0922-0,01540,0151
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-79,221,731,612,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000030,711,691,602,03
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,71490,0948-0,02380,0157
Pohľadávky z obchodného styku 0,000059 437121 238676 66585 774
Pohotová likvidita II. stupeň 3,491,603,142,273,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,59981,67-9,9843,36-9,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,8824-0,07970,2576
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28620,62470,30690,77700,9265
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40101,660,44283,5012,61
Pridaná hodnota -442,0017 34981 830157 342213 318
Rentabilita aktív, ROA -15,86-1,740,53550,1861-0,0130
Rentabilita vlastného imania, ROE -22,22-4,630,77270,8374-0,1768
Rýchla likvidita I. stupeň 3,400,07840,29310,00590,0584
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0181-0,38601,735,43185,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0181-0,38601,735,43185,28
Služby 442,001 85549 964161 163147 485
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 41562 496190 3801 517 765746 322
Spotreba materiálu… 0,0000469,007 6558 3723 883
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000510 538487 225
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000020 673139 449326 877364 686
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000019 673139 449326 877364 686
Účtovný cash flow -1 684-14 06413 224-7 7805 726
Úročený dlh 0,00000,00000,0000510 538487 225
Úrokové krytie 0,00000,00007,873,920,6068
Vlastné imanie 1 01023 455131 956337 35754 854
Všetky záväzky 405,0039 04158 4241 179 372691 468
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 0360,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -22,22-4,630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -22 389-107 41632 566216 1822 570
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 389-107 41632 566216 1822 570
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 445-108 501101 956282 503-9 699
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -108 501101 956282 503-9 69939 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 445-107 541102 916285 383-8 739
Záväzky 405,0039 04158 4241 179 372691 468
Záväzky z obchodného styku 79,008 65331 5473 3983 383
Zisk pred zdanením -22 445-107 541102 916285 383-8 739
Zmena EBIT 0,2087-0,91210,307828,400,3145
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 4810,00000,00000,0000
Účtovné závierky