Biotika a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 34 295 30037 253 46139 580 11942 888 38946 223 613
Aktivácia 4 388 6493 627 1412 327 3723 885 29119 629 331
Bankové úvery 692 5972 932 0434 998 4728 543 9529 677 669
Bežná likvidita III. stupeň 2,801,912,051,542,07
Bežné bankové úvery 692 5972 240 7202 425 3893 931 6732 534 393
Časové rozlíšenie aktív 98 95892 90191 510100 04186 999
Časové rozlíšenie pasív 401 173426 977386 250436 912548 720
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18620,44210,7662-0,0016-0,1462
Celkové tržby 26 334 25229 204 32730 666 09330 748 07657 834 248
Celkový dlh 5 574 4448 267 5089 546 68313 795 17415 000 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 021 650-1 181 8622 484 4718 274 7049 403 182
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 714 2474 113 9052 514 001269 248274 487
Čistý cash flow 600 3421 599 9042 244 753-5 239-496 507
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 546 0141 570 0473 881 7791 388 8495 629 864
Čistý zisk 2 022 1531 127 8142 893 639914 8074 262 926
Čistý zisk v minulom roku 1 127 8142 893 639914 8074 262 9263 444 625
Cudzie zdroje -28 319 683-28 558 976-29 647 186-28 656 303-30 674 857
Daň z príjmov 475 983346 707814 809240 3301 184 750
Daň z príjmov v minulom roku 346 707814 809240 3301 184 750794 584
Daň z príjmov z bežnej činnosti 475 983346 707814 809240 3301 184 750
Dlhodobé bankové úvery 0,0000691 3232 573 0834 612 2797 143 276
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00005 029 332
Dlhodobý dlh 0,0000691 3232 573 0834 612 2797 143 276
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,2743,3848,3452,9657,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,9035,5739,8344,8549,62
Doba obratu aktív 627,99522,87602,09643,82439,50
Doba obratu pohľadávok 38,2743,3848,3452,96105,36
Doba obratu zásob 3 65333 10510 242118 03624 777
Doba splácania záväzkov 2 26925 4515 01349 20311 976
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,0250,8044,5749,9432,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 56217 4593 00132 6847 550
EBIT v minulom roku 1 570 0473 881 7791 388 8495 629 8644 409 036
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 546 0141 570 0473 881 7791 388 8495 629 864
EBITDA 6 610 5026 830 8586 212 1847 926 01011 866 592
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 610 5026 830 8586 212 1847 926 01011 866 592
Finančná páka 1,211,301,341,501,51
Finančné účty 4 714 2474 113 9052 514 001269 248274 487
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8258-0,7666-0,7490-0,6682-0,6636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82580,76660,74900,66820,6636
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 434 7588 397 02117 656 4709 195 88813 232 160
Krátkodobé pohľadávky 2 089 8183 090 9693 177 8073 528 0866 052 126
Krátkodobé záväzky 3 223 3803 619 1832 929 7233 326 4993 395 738
Krytie dlhovej služby 14,7313,0711,1011,9016,24
Materiál 904 9871 301 7251 114 2461 431 3712 082 752
Nákladové úroky 47 87895 526173 331233 712182 188
Nákladové úroky v minulom roku 95 526173 331233 712182 188169 827
Náklady na predaný tovar 10 182 32815 668 19015 098 51413 973 07323 079 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 518 52651 904213 30224 677103 495
Neobežný majetok 21 887 17325 015 73327 663 73730 829 89227 545 001
Obežný majetok 12 309 16912 144 82711 824 87211 958 45618 591 613
Obrat aktív 0,58120,69810,60620,56690,8305
Obrat neobežného majetku 0,91071,040,86740,78871,39
Obrat obežného majetku 1,622,142,032,032,06
Odpisy 4 735 1745 097 8255 937 2866 668 4756 604 024
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 379 4742 560 7992 968 0203 333 4653 301 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 355 7002 537 0262 969 2663 335 0103 302 894
Osobné náklady 5 753 2565 881 7425 447 9105 521 8746 472 449
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 754424 75421 05225 358432 023
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,00343 5350,00000,0000645 015
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 145 7512 261 7431 613 9391 943 6261 801 885
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 757 3276 225 6398 830 9257 583 28210 866 950
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58970,56720,61390,53450,4222
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,82199,7841,60418,65148,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,761,631,872,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93020,94440,77940,84751,17
Pohľadávky z obchodného styku 1 687 4562 534 1842 618 0682 987 9075 218 317
Pohotová likvidita II. stupeň 1,601,161,010,50650,9899
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -47,17-17,85-13,215 47061,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,5416,7512,95-0,0224-2,73
Pridaná hodnota 9 756 14710 369 4448 873 76210 330 90315 331 748
Primárna platobná neschopnosť 1,310,97970,66980,73950,4103
Rýchla likvidita I. stupeň 1,090,65440,43790,03500,0424
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,84331,211,541,741,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,84331,211,541,741,26
Služby 1 322 9602 449 0983 181 9733 781 1805 172 206
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 295 30037 253 46139 580 11942 888 38946 223 613
Spotreba materiálu… 13 669 89315 286 13212 376 41715 725 34636 527 857
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 692 5972 932 0434 998 4728 543 9529 677 669
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 388 6490,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 844 25526 829 18429 727 10324 962 38738 964 920
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 493 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417 504823 6915 732 669647 618576 288
Tržby z predaja tovaru 521 28953 913216 77731 117167 749
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 411 96225 951 58023 777 65724 283 65238 220 883
Účtovný cash flow 600 3421 599 9042 244 753-5 239-496 507
Úročený dlh 692 5972 932 0434 998 4728 543 9529 677 669
Úrokové krytie 53,1816,4422,405,9430,90
Vlastné imanie 28 319 68328 558 97629 647 18628 656 30330 674 857
Všetky záväzky 5 574 4448 267 5089 546 68313 795 17415 000 036
Výnosy budúcich období dlhodobé 218 974209 234248 076295 142358 349
Výnosy budúcich období krátkodobé 181 858217 726138 174137 117190 371
Výsledok hospodárenia 1 942 9161 633 2773 919 3051 267 9735 274 312
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 942 9161 633 2773 919 3051 267 9735 274 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 022 1531 127 8142 893 639914 8074 262 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 127 8142 893 639914 8074 262 9263 444 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 498 1361 474 5213 708 4481 155 1375 447 676
Zásoby 5 189 7874 707 6825 985 4657 980 2057 025 426
Záväzky 5 574 4448 267 5089 546 68313 795 17415 000 036
Záväzky z obchodného styku 2 218 3902 482 7171 753 6232 209 6982 140 849
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 72 639220 974139 684266 072338 964
Zisk pred zdanením 2 498 1361 474 5213 708 4481 155 1375 447 676
Zmena EBIT 1,620,40452,790,24671,28
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 940 402-1 508 197-1 654 1941 672 839-904 917
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 940 402-1 508 197-1 654 1941 672 839-904 917
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 349 916923 4472 088 262637 180564 544
Účtovné závierky