D O L K A M Šuja, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 932 3399 562 3308 768 2078 358 8028 060 891
Bežná likvidita III. stupeň 14,0514,3530,6734,8228,88
Časové rozlíšenie aktív 5 7596 4974 9743 0783 478
Časové rozlíšenie pasív 124,00107,00109,00127,004 224
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,36-1,052,921,990,1063
Celkové tržby 3 493 1173 161 8032 853 1712 600 6102 412 882
Celkový dlh 763 501834 525552 892488 012477 486
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 431 684-5 620 673-6 089 548-5 457 799-5 111 214
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 431 6845 620 6736 089 5485 457 7995 111 214
Čistý cash flow -1 188 989-468 875631 749346 58520 164
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 626 298744 526520 024398 226149 305
Čistý zisk 491 016582 492400 543311 482111 248
Čistý zisk v minulom roku 582 492400 543311 482111 24895 138
Cudzie zdroje -9 168 714-8 727 698-8 215 206-7 870 663-7 579 181
Daň z príjmov 135 282162 034119 48186 74438 057
Daň z príjmov v minulom roku 162 034119 48186 74438 05732 719
Daň z príjmov z bežnej činnosti 135 282162 034119 48186 74438 057
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,7877,9852,4567,5852,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,1874,6851,9667,5452,66
Doba obratu aktív 1 0821 1231 1691 1911 277
Doba obratu pohľadávok 45,7877,9852,4567,5852,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,4852,3228,8124,7830,06
EBIT v minulom roku 744 526520 024398 226149 305127 857
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 626 298744 526520 024398 226149 305
EBITDA 1 047 8201 058 758869 584779 108629 670
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 047 8201 058 758869 584779 108629 670
Finančná páka 1,081,101,071,061,06
Finančné účty 4 431 6845 620 6736 089 5485 457 7995 111 214
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9231-0,9127-0,9369-0,9416-0,9402
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92310,91270,93690,94160,9402
Hrubá marža 0,48570,53250,50730,52930,4348
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 189 5531 179 1371 041 441904 117749 143
Krátkodobé pohľadávky 420 375664 274393 237474 295332 616
Krátkodobé záväzky 353 352445 680216 006173 904189 702
Materiál 25 19922 69521 96124 68813 434
Náklady na predaný tovar 1 654 9831 425 6091 289 2301 185 3971 254 401
Neobežný majetok 4 964 7363 166 6072 140 2132 299 8482 460 292
Obežný majetok 4 961 8446 389 2266 623 0206 055 8765 597 121
Obrat neobežného majetku 0,67510,98191,281,110,9363
Obrat obežného majetku 0,67550,48670,41320,42300,4116
Odpisy 376 850272 468364 992376 220477 280
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 188 836136 645182 907188 521239 051
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 188 014135 823182 085187 699238 229
Osobné náklady 795 292718 325691 942742 770637 601
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 46727 719699,00839,001 177
Ostatné záväzky z obchodného styku 267 863321 49190 88153 970106 231
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 867 866854 960765 535687 702588 528
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44620,58780,69450,65290,6341
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46870,42660,47800,53960,6077
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,132,342,091,851,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,701,371,230,9410
Pohľadávky z obchodného styku 405 680636 182389 594474 075332 318
Pohotová likvidita II. stupeň 13,7414,1130,0234,1028,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,7118,61-13,00-22,71-375,88
Pridaná hodnota 1 696 6481 683 7241 447 5511 376 4511 049 129
Primárna platobná neschopnosť 0,70320,51720,25180,12470,3398
Rýchla likvidita I. stupeň 12,5412,6128,1831,3626,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,72870,78820,63580,62640,7583
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,72870,78820,63580,62640,7583
Služby 936 611921 029844 226706 946676 659
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 932 3399 562 3308 768 2078 358 8028 060 891
Spotreba materiálu… 721 374467 890464 184437 688596 325
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 435 7313 183 3822 823 0592 624 7722 363 855
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 84 10074 04986 27862 92460 325
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 351 6313 109 3332 736 7812 561 8482 303 530
Účtovný cash flow -1 188 989-468 875631 749346 58520 164
Vlastné imanie 9 168 7148 727 6988 215 2067 870 6637 579 181
Všetky záväzky 763 501834 525552 892488 012477 486
Výsledok hospodárenia 672 019788 036526 543404 283154 020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 672 019788 036526 543404 283154 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 491 016582 492400 543311 482111 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 582 492400 543311 482111 24895 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 626 298744 526520 024398 226149 305
Zásoby 109 785104 279140 235123 782153 291
Záväzky 763 501834 525552 892488 012477 486
Záväzky z obchodného styku 285 274329 05398 08159 136112 938
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 17 4117 5627 2005 1666 707
Zisk pred zdanením 626 298744 526520 024398 226149 305
Zmena EBIT 0,84121,431,312,671,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 002-36 69019 180-40 76318 583
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 002-36 69019 180-40 76318 583
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 83 05172 30364 32761 52958 695
Účtovné závierky