Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 865 1885 384 2745 430 5555 826 8664 906 506
Aktivácia 0,00000,0000600,00811,001 409
Bežná likvidita III. stupeň 2,462,373,293,033,18
Časové rozlíšenie aktív 271,00216,00362,00342,003 765
Časové rozlíšenie pasív 20 17719 8687 8808 01112 283
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0165-0,2897-0,71650,6282-1,40
Celkové tržby 4 834 4844 957 3615 130 3705 837 1973 535 188
Celkový dlh 687 688850 801642 128835 245585 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -231 656-221 019-450 121-860 127-377 010
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 231 656221 019450 121860 127377 010
Čistý cash flow 10 637-229 102-410 006483 117-737 442
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -356 377105 693506 267864 95861 818
Čistý zisk -282 51682 477398 715674 98446 768
Čistý zisk v minulom roku 82 477398 715674 98446 768313 226
Cudzie zdroje -4 157 323-4 513 605-4 780 547-4 983 610-4 308 626
Daň z príjmov -73 86123 216107 552189 97415 050
Daň z príjmov v minulom roku 23 216107 552189 97415 05088 355
Daň z príjmov z bežnej činnosti -73 86123 216107 552189 97415 050
Dlhodobé pohľadávky 50 2020,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,1894,5376,3868,1099,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,9888,1371,0567,5091,79
Doba obratu aktív 369,13396,13384,91369,53511,23
Doba obratu pohľadávok 80,9994,5376,3868,1099,60
Doba obratu zásob 164,85308,521 6952 3402 071
Doba splácania záväzkov 271,62587,332 5614 3162 909
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,0058,1940,5648,7754,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 225,35496,161 9782 7732 351
EBIT v minulom roku 105 693506 267864 95861 818401 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -356 377105 693506 267864 95861 818
EBITDA 896 8021 327 3061 657 9631 832 1551 042 712
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 896 8021 327 3061 657 9631 832 1551 042 712
Finančná páka 1,171,191,141,171,14
Finančné účty 231 656221 019450 121860 127377 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8545-0,8383-0,8803-0,8553-0,8781
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85450,83830,88030,85530,8781
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 905 9281 343 7451 657 3501 910 5181 051 972
Krátkodobé pohľadávky 1 017 2561 284 8571 077 5581 073 858955 891
Krátkodobé záväzky 645 841790 893572 255769 050525 481
Krytie dlhovej služby 151,15201,47228,59231,3985,04
Materiál 307 393304 834245 105258 351255 400
Náklady na predaný tovar 3 456 3043 153 9183 000 6053 398 3062 073 027
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 867 881491 50681 56965 03465 944
Neobežný majetok 3 173 8333 462 7303 523 6343 475 6223 195 626
Obežný majetok 1 691 0841 921 3281 906 5592 350 9021 707 115
Obrat aktív 0,98880,92140,94830,98780,7140
Obrat neobežného majetku 1,521,431,461,661,10
Obrat obežného majetku 2,842,582,702,452,05
Obrat zásob 2,211,180,21530,15600,1762
Odpisy 1 254 0681 224 4401 154 3581 005 428984 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 627 034612 220577 179502 714492 221
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 627 034612 220577 179502 714492 221
Osobné náklady 1 026 258996 554981 500948 087817 323
Ostatné náklady na finančnú činnosť 810,001 179835,00919,00910,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000022,008,004,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 458 991598 530389 571475 341421 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 971 5521 306 9171 553 0731 680 4121 031 210
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75770,55140,45670,40220,5715
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,563,6826,3536,2521,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,812,192,491,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,59400,81371,011,210,7937
Pohľadávky z obchodného styku 988 2291 197 9431 002 3581 064 306880 911
Pohotová likvidita II. stupeň 1,881,862,632,492,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -390,8419,7011,66-10,325,84
Pridaná hodnota 1 354 4341 807 2722 149 0122 357 1991 430 036
Primárna platobná neschopnosť 0,54220,55770,44110,46430,4822
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34780,27260,77591,110,7011
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,76680,64100,38730,45590,5616
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,76680,64100,38730,45590,5616
Služby 1 336 4321 452 9061 618 7641 693 0361 132 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 865 1885 384 2745 430 5555 826 8664 906 506
Spotreba materiálu… 1 224 8261 196 0411 277 5721 674 737880 554
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 815 7064 969 9995 149 7175 795 1423 508 146
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 9688 809100,0039 6375 083
Tržby z predaja tovaru 982 159592 489190 675160 547152 188
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 828 5794 368 7014 958 9425 594 9583 350 875
Účtovný cash flow 10 637-229 102-410 006483 117-737 442
Vlastné imanie 4 157 3234 513 6054 780 5474 983 6104 308 626
Všetky záväzky 687 688850 801642 128835 245585 597
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 2785 9236 5887 2537 918
Výnosy budúcich období krátkodobé 655,00665,00665,00665,004 343
Výsledok hospodárenia -355 560106 882503 705865 88063 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -355 560106 882503 705865 88063 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -282 51682 477398 715674 98446 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 82 477398 715674 98446 768313 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -356 377105 693506 267864 95861 818
Zásoby 391 970415 452378 880416 917374 214
Záväzky 687 688850 801642 128835 245585 597
Záväzky z obchodného styku 535 826668 128442 147494 162424 735
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 76 83569 59852 57618 8213 717
Zisk pred zdanením -356 377105 693506 267864 95861 818
Zmena EBIT -3,370,20880,585313,990,1539
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -27 165-13 465-23 30033 6905 048
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -27 165-13 465-23 30033 6905 048
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 2624 7930,0000484,000,0000
Účtovné závierky