EUROMOTOR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 217 1737 110 5287 725 7567 936 8896 502 193
Bankové úvery 680 7541 072 4601 269 2831 205 470324 994
Bežná likvidita III. stupeň 0,66400,56930,55100,67330,7706
Bežné bankové úvery 116 754424 460491 283527 690324 994
Časové rozlíšenie aktív 35 91837 23934 21024 43816 173
Časové rozlíšenie pasív 13 98414 28115 82812 0470,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,831,902,012,011,69
Celkové tržby 11 148 8459 565 71210 949 66211 837 1140,0000
Celkový dlh 4 661 5614 649 6765 147 0345 289 4884 087 846
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 982 9573 199 0433 603 9961 288 530416 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 08414 12834 25273 13750 005
Čistý cash flow 2 956-20 124-38 88522 17350 005
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 215 35210 86242 679234 305307 347
Čistý zisk 95 057-116 323-72 460130 983250 270
Čistý zisk v minulom roku -116 323-72 460130 983140 078176 313
Cudzie zdroje -2 541 628-2 446 571-2 562 894-2 635 354-2 414 347
Daň z príjmov 34 17228 55522 84341 1800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 55522 84341 18040 9430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 17228 55522 84341 1800,0000
Dlhodobé bankové úvery 564 000648 000778 000677 7800,0000
Dlhodobé pohľadávky 17 00017 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 564 000648 000778 000677 7800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,468,1912,6722,5316,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,447,8610,7512,4415,62
Doba obratu aktív 243,70282,50278,23266,47261,51
Doba obratu pohľadávok 7,048,8712,6722,5316,58
Doba obratu zásob 87,1094,3882,6487,8783,20
Doba splácania záväzkov 37,9448,5448,10149,9998,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,6034,9835,93115,1883,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,5239,4940,53145,450,0000
EBIT v minulom roku 10 86242 679234 305223 030235 829
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 215 35210 86242 679234 305307 347
EBITDA 524 640382 368416 751532 6001 232 789
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 524 640382 368416 751532 6001 232 789
Finančná páka 2,842,913,013,012,69
Finančné účty 17 08414 12834 25273 13750 005
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 095 100981 8781 850 0272 389 0531 223 601
Krátkodobé finančné výpomoci 2 319 2872 140 7112 368 965156 197141 667
Krátkodobé pohľadávky 191 388206 138351 906671 163412 235
Krátkodobé záväzky 847 105880 568997 6053 430 7812 079 929
Krytie dlhovej služby 5,403,884,528,5721,60
Materiál 83 826102 081143 983146 098130 537
Nákladové úroky 86 12398 63092 29662 14257 077
Nákladové úroky v minulom roku 98 63092 29662 14242 00959 516
Náklady na predaný tovar 9 277 3067 883 2598 912 1679 601 3657 739 275
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 150 2656 621 6927 569 7438 348 5306 510 914
Neobežný majetok 5 010 8255 123 8495 591 4165 158 3614 539 679
Obežný majetok 2 170 4301 949 4402 100 1302 754 0901 946 341
Obrat aktív 1,501,291,311,371,40
Obrat neobežného majetku 2,161,791,812,112,00
Obrat obežného majetku 4,984,714,833,954,66
Obrat zásob 4,193,874,424,154,39
Odpisy 325 700375 900392 854343 658168 822
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 162 850187 950196 427171 829168 822
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 162 850187 950196 427171 8290,0000
Osobné náklady 1 134 5861 100 581990 610862 2910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 2188 15628 06310 7489 188
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000033,00451,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 389 934711 839839 2973 308 8370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 420 757259 577320 394474 641419 092
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74040,84410,80990,67880,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,181,231,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,88310,88411,057,91
Pohľadávky z obchodného styku 190 688197 958298 532370 519388 427
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -859,82121,5765,91-118,85-48,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0343-0,2040-0,42130,35680,8761
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64590,65390,66620,66640,6287
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,831,902,012,011,69
Pridaná hodnota 1 532 3731 303 8361 223 0631 270 3881 336 222
Primárna platobná neschopnosť 2,173,622,828,980,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,8912,1612,359,933,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,8912,1612,359,933,32
Služby 270 742280 202296 987273 960240 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 217 1737 110 5287 725 7567 936 8896 502 193
Spotreba materiálu… 856 299981 3651 045 437978 875987 923
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 000 0413 213 1713 638 2481 361 667466 661
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 099 5189 490 92810 865 88311 805 1289 075 497
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 289 839303 833730 653933 3750,0000
Tržby z predaja tovaru 8 654 3477 033 8958 138 6428 899 9317 053 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 155 3322 153 2001 996 5881 971 8222 021 687
Účtovný cash flow 2 956-20 124-38 88522 17350 005
Úročený dlh 3 000 0413 213 1713 638 2481 361 667466 661
Úrokové krytie 2,500,11010,46243,775,38
Vlastné imanie 2 541 6282 446 5712 562 8942 635 3542 414 347
Všetky záväzky 4 661 5614 649 6765 147 0345 289 4884 087 846
Výnosy budúcich období krátkodobé 11 1020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 224 89518 87172 421243 063377 497
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 224 89518 87172 421243 063377 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 95 057-116 323-72 460130 983250 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -116 323-72 460130 983140 078176 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 129 229-87 768-49 617172 163311 802
Zásoby 1 944 9581 712 1741 713 9722 009 7901 484 101
Záväzky 4 661 5614 649 6765 147 0345 289 4884 087 846
Záväzky z obchodného styku 413 467716 431840 4743 326 8150,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 23 5334 5921 17717 9780,0000
Zisk pred zdanením 129 229-87 768-49 617172 163311 802
Zmena EBIT 19,830,25450,18221,051,30
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 263 884291 430682 129879 254686 470
Účtovné závierky