PROOF spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 113 383202 095316 459307 080290 557
Bežná likvidita III. stupeň 8,2012,997,907,486,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-1,07-0,4861-0,3748-0,0703
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,6912,683,302,610,4746
Celkové tržby 34 34031 460150 044155 482243 350
Celkový dlh 16 12719 18144 67641 64738 136
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -105 699-196 546-132 103-99 482-17 734
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,49-2,820,04230,08370,2677
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105 699196 546132 10399 48217 734
Čistý cash flow 105 699196 546132 10399 48217 734
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -85 658-88 8688 03916 68183 665
Čistý zisk -85 658-88 8686 35113 01265 147
Čistý zisk v minulom roku -88 8686 35113 01265 14782 289
Cudzie zdroje -97 256-182 914-271 783-265 433-252 421
Daň z príjmov 0,00000,00001 6883 66918 518
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 6883 66918 51823 199
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 6883 66918 518
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,3056,35446,62434,30339,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,460,0000436,89394,09307,88
Doba obratu aktív 1 2052 376769,82720,88435,81
Doba obratu pohľadávok 73,3056,35446,62434,30339,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,09182,1997,2689,3356,04
EBIT v minulom roku -88 8688 03916 68183 665105 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -85 658-88 8688 03916 68183 665
EBITDA -85 570-88 77829 95940 719107 698
EBITDA marža -2,49-2,820,19970,26190,4426
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -85 570-88 77829 95940 719107 698
Finančná páka 1,171,101,161,161,15
Finančné účty 105 699196 546132 10399 48217 734
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8578-0,9051-0,8588-0,8644-0,8687
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85780,90510,85880,86440,8687
Hrubá marža -0,6165-0,77270,64100,64160,4543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -85 658-88 86829 88240 677107 656
Krátkodobé pohľadávky 6 8964 793183 596185 001226 209
Krátkodobé záväzky 13 74415 49839 98238 05237 364
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0748 0747 8007 82536 840
Náklady na predaný tovar 55 51155 35753 87355 718132 800
Neobežný majetok 740,00740,00740,0022 58346 585
Obežný majetok 112 643201 355315 719284 497243 972
Obrat aktív 0,30290,15360,47410,50630,8375
Obrat neobežného majetku 46,4141,96202,766,885,22
Obrat obežného majetku 0,30490,15420,47520,54650,9975
Odpisy 0,00000,000021 84324 00224 001
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000021 84324 00224 001
Osobné náklady 61 83462 72463 93456 4950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0090,0077,0042,0042,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -85 658-88 86828 19437 01489 148
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8807-0,48580,02340,04900,2581
Podiel EBIT k aktívam -0,7555-0,43970,02540,05430,2879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7555-0,43970,02540,05430,2879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8597-0,47630,02910,06200,3304
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93220,97250,41740,32400,0610
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,92-2,580,66480,56630,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,086,250,88040,63980,0729
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,3424-0,38761,501,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3424-0,38761,121,244,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,086,330,88040,63980,0729
Pohľadávky z obchodného styku 3 3360,0000179 596167 874205 269
Pohotová likvidita II. stupeň 8,1912,997,907,486,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9201-0,9306-2,06-2,67-14,23
Pridaná hodnota -21 171-24 30996 17199 764110 550
Primárna platobná neschopnosť 2,420,00000,04340,04660,1795
Rentabilita aktív, ROA -0,7555-0,43970,02010,04240,2242
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8807-0,48580,02340,04900,2581
Rýchla likvidita I. stupeň 7,6912,683,302,610,4746
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,1885-0,21611,491,020,3541
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,1885-0,21611,491,020,3541
Služby 51 25751 76751 15552 674129 942
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 113 383202 095316 459307 080290 557
Spotreba materiálu… 4 2543 5902 7183 0442 858
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 34031 048150 044155 482243 350
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 34031 048150 044155 482243 350
Účtovný cash flow 105 699196 546132 10399 48217 734
Vlastné imanie 97 256182 914271 783265 433252 421
Všetky záväzky 16 12719 18144 67641 64738 136
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,88070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -85 570-88 7788 11616 71783 697
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -85 570-88 7788 11616 71783 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -85 658-88 8686 35113 01265 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -88 8686 35113 01265 14782 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -85 658-88 8688 03916 68183 665
Zásoby 48,0016,0020,0014,0029,00
Záväzky 16 12719 18144 67641 64738 136
Záväzky z obchodného styku 8 0748 0747 8007 82536 840
Zisk pred zdanením -85 658-88 8688 03916 68183 665
Zmena EBIT 0,9639-11,050,48190,19940,7931