KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 959 13613 226 96412 975 08613 410 91114 714 203
Aktivácia 4 749 3034 906 8003 134 3133 116 8754 274 352
Bežná likvidita III. stupeň 2,052,242,081,421,28
Časové rozlíšenie aktív 1 886 6601 946 8361 771 625949 579598 935
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39110,37670,35270,56510,6866
Celkové tržby 15 539 76120 928 00223 119 82114 465 72322 053 570
Celkový dlh 3 924 6663 619 1423 383 1634 842 3805 990 238
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 719-24 281-10 351-12 105-36 392
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 71924 28110 35112 10536 392
Čistý cash flow -21 56213 930-1 754-24 287-4 035
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 548 5521 230 8431 279 263458 8391 220 479
Čistý zisk 426 6481 015 8991 023 393-155 435969 173
Čistý zisk v minulom roku 1 015 8991 023 393-155 435969 173-1 587 488
Cudzie zdroje -10 034 470-9 607 822-9 591 923-8 568 531-8 723 965
Daň z príjmov 73 750181 679191 112572 746189 873
Daň z príjmov v minulom roku 181 679191 112572 746189 873-474 369
Daň z príjmov z bežnej činnosti 73 750181 679191 112572 746189 873
Dlhodobé pohľadávky 111 819123 03460 970176 567745 669
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,6717,4315,7355,9853,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,6217,2915,6450,2853,51
Doba obratu aktív 493,36329,76254,56495,12315,15
Doba obratu pohľadávok 41,6320,4916,9362,5069,48
Doba obratu zásob 723,80338,98122,12341,220,0000
Doba splácania záväzkov 620,45247,6798,90400,770,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 118,6076,0460,03161,45107,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 167,9569,2928,32153,470,0000
EBIT v minulom roku 1 230 8431 279 263458 8391 220 479-1 949 716
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 548 5521 230 8431 279 263458 8391 220 479
EBITDA 1 698 3272 021 4702 579 9872 221 9562 765 650
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 698 3272 021 4702 579 9872 221 9562 765 650
Efektívna daňová sadzba 0,14740,15170,15741,370,1638
Finančná páka 1,391,381,351,571,69
Finančné účty 2 71924 28110 35112 10536 392
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7188-0,7264-0,7393-0,6389-0,5929
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71880,72640,73930,63890,5929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 764 2542 375 5102 679 4002 756 5732 791 674
Krátkodobé pohľadávky 1 065 939698 966801 8571 516 3822 498 468
Krátkodobé záväzky 3 355 6783 050 0803 059 7604 373 2305 025 224
Krytie dlhovej služby 35,2760,7739,8453,5145,02
Materiál 6 5570,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 48 15433 26564 75841 52861 433
Nákladové úroky v minulom roku 33 26564 75841 52861 433112 141
Náklady na predaný tovar 7 669 35811 726 24216 731 5888 450 17513 772 012
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 974 0734 494 96911 292 6093 982 9190,0000
Neobežný majetok 6 977 3766 259 3326 552 0647 032 8827 516 655
Obežný majetok 5 095 1005 020 7964 651 3975 428 4506 598 613
Obrat aktív 0,73981,111,430,73721,16
Obrat neobežného majetku 1,482,342,841,412,27
Obrat obežného majetku 2,032,924,001,822,58
Obrat zásob 0,50431,082,991,070,0000
Odpisy 1 347 4961 277 1961 661 224-129 0291 867 276
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 673 748638 598830 612-1 091 312933 638
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 673 748638 598830 612962 283933 638
Osobné náklady 1 843 6671 705 3911 346 4981 212 8251 230 558
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 07317 07016 03716 79134 030
Ostatné záväzky z obchodného styku 875 355851 219745 7031 576 0902 311 178
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 774 1442 293 0952 684 617-284 4642 836 449
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69360,58520,71910,84440,3763
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,350,64840,16580,36060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,711,391,182,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83290,97710,62261,331,06
Pohľadávky z obchodného styku 838 111693 362797 4021 361 9132 498 468
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88070,87540,84450,56660,6236
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 465,38-689,725 469352,802 162
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,44780,4188-0,0271-0,5848-0,0657
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39110,37670,35270,56510,6866
Pridaná hodnota 2 657 9392 914 3911 872 4641 436 3603 269 810
Primárna platobná neschopnosť 1,081,231,101,230,9187
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,311,791,312,182,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,311,791,312,182,17
Služby 4 616 7054 849 5573 794 3213 440 9353 468 787
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 959 13613 226 96412 975 08613 410 91114 714 203
Spotreba materiálu… 5 561 4347 684 8124 833 7934 548 50814 841 197
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 749 3030,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 361 29714 826 18818 661 77710 162 23917 071 849
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 34 000185 55557 725275 70430 027
Tržby z predaja tovaru 2 182 4444 820 63012 027 3304 244 9040,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 144 8539 820 0036 576 7225 641 63117 041 822
Účtovný cash flow -21 56213 930-1 754-24 287-4 035
Úrokové krytie 11,3937,0019,7511,0519,87
Vlastné imanie 10 034 4709 607 8229 591 9238 568 5318 723 965
Všetky záväzky 3 924 6663 619 1423 383 1634 842 3805 990 238
Výsledok hospodárenia 384 262914 862962 673-24 294921 229
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 384 262914 862962 673-24 294921 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 426 6481 015 8991 023 393-155 435969 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 015 8991 023 393-155 435969 173-1 587 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 500 3981 197 5781 214 505417 3111 159 046
Zásoby 3 914 6234 174 5153 778 2193 723 3963 318 084
Záväzky 3 924 6663 619 1423 383 1634 842 3805 990 238
Záväzky z obchodného styku 908 368853 286876 1921 674 7332 295 307
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 33 0132 067130 48998 643-15 871
Zisk pred zdanením 500 3981 197 5781 214 505417 3111 159 046
Zmena EBIT 0,44570,96222,790,3760-0,6260
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -266 449396 29654 822405 312263 620
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -266 449396 29654 822405 312263 620
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 569,0014 96713 8152 650 9837 172
Účtovné závierky