K V E S T s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 126 614132 444194 902181 171319 429
Aktivácia 1 9480,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 176
Bežná likvidita III. stupeň 1,492,421,291,010,6631
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 176
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00007 178
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,390,52341,982,664,28
Celkové tržby 126 517245 419307 135223 7800,0000
Celkový dlh 73 72245 503129 454131 634258 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 587-4 222-11 101-3 30413 443
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 5874 22211 1013 3042 733
Čistý cash flow 7 5874 22211 1013 3042 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 14222 48017 520-42 303-50 928
Čistý zisk 8 13721 49315 912-45 805-53 508
Čistý zisk v minulom roku 21 49315 912-45 805-22 506-119 268
Cudzie zdroje -52 892-86 941-65 448-49 537-60 482
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000059,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 257,88121,34146,80200,10130,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 229,47112,79132,35185,23130,67
Doba obratu aktív 395,66184,05238,86425,24423,28
Doba obratu pohľadávok 257,88121,34146,87200,10130,67
Doba obratu zásob 0,00000,00001 20233 820324,53
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 590105 736349,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 229,6361,67155,75300,54246,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 10627 0060,0000
EBIT v minulom roku 22 48017 520-42 303-17 563-116 066
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 14222 48017 520-42 303-50 928
EBITDA 12 57030 90532 1941 040-5 057
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 57030 90532 1941 040-5 057
Finančná páka 2,391,522,983,665,28
Finančné účty 7 5874 22211 1013 3042 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4177-0,6564-0,3358-0,2734-0,1893
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41770,65640,33580,27340,1893
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 52130 85744 921143 314-5 262
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58040,33510,65210,70670,5814
Krátkodobé pohľadávky 82 52387 318119 77985 25298 613
Krátkodobé záväzky 73 48344 381127 087128 042185 702
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 2447 97030 63232 7030,0000
Krytie dlhovej služby 2 5141 14549,680,4091-1,96
Materiál 0,00000,00000,00000,0000624,00
Nákladové úroky 5,0027,00648,002 5422 580
Nákladové úroky v minulom roku 27,00648,002 5423 9833 202
Náklady na predaný tovar 74 552170 842218 254100 177194 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000010 105442,0028 506
Neobežný majetok 16 96724 90830 68751 660185 560
Obežný majetok 109 647107 536164 215129 511126 691
Obrat aktív 0,92251,981,530,85830,8623
Obrat neobežného majetku 6,8810,549,713,011,48
Obrat obežného majetku 1,072,441,811,202,17
Obrat zásob 0,00000,00000,30370,01081,12
Odpisy 7 9418 37812 03514 32045 666
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 9418 37812 03514 32045 666
Osobné náklady 33 15142 97248 63648 4380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 49,0048,0077,00466,00205,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 07829 87127 947-31 485-7 842
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15380,24720,2431-0,9247-0,6980
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15320,25530,2584-0,7962-0,3808
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72350,57670,59190,92790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00008,13118,100,4188
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,731,691,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,451,350,83181,78
Pohľadávky z obchodného styku 73 43481 166107 99178 91498 613
Pohotová likvidita II. stupeň 1,232,061,030,69160,5376
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,97-20,59-5,90-14,99-22,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 517156,3717,131,301,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58230,34360,66420,72660,8107
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,390,52341,982,664,28
Pridaná hodnota 45 81874 51082 17452 20281 304
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15380,24720,2431-0,9247-0,8847
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,861,474,02126,57-51,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,861,474,02126,57-51,21
Služby 53 934102 572161 19565 32393 116
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 614132 444194 902181 171319 429
Spotreba materiálu… 22 56668 27046 95434 41272 520
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000016 176
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 120 304262 654304 227226 875275 446
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 5000,00006 40271 3700,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00008 000442,0055 338
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116 804262 654289 825155 063220 108
Účtovný cash flow 7 5874 22211 1013 3042 733
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000016 176
Úrokové krytie 1 628832,5927,04-16,64-19,74
Vlastné imanie 52 89286 94165 44849 53760 482
Všetky záväzky 73 72245 503129 454131 634258 947
Výsledok hospodárenia 8 12922 52717 623-41 824-50 723
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 12922 52717 623-41 824-50 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 13721 49315 912-45 805-53 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 49315 912-45 805-22 506-119 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 13722 45316 872-44 845-53 508
Zásoby 19 53715 99633 27640 95525 345
Záväzky 73 72245 503129 454131 634258 947
Záväzky z obchodného styku 4 2447 97030 63232 7030,0000
Zisk pred zdanením 8 13722 45316 872-44 845-53 508
Zmena EBIT 0,36221,28-0,41422,410,4388
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 93899 9140,0000