RUFIN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 390 2082 386 0752 871 9432 890 3143 283 566
Bankové úvery 14 11214 11216 72916 92317 700
Bežná likvidita III. stupeň 5,666,264,7615,8014,20
Bežné bankové úvery 14 11214 11216 7290,000017 700
Časové rozlíšenie aktív 0,000021,0033,00201,00168,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 202341,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,86-7,62-19,30-15,15-24,12
Celkové tržby 26 821228 1001 306 1831 423 282195 796
Celkový dlh 2 738 7002 746 5783 028 9103 093 3353 425 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 622 2872 643 8962 889 4982 939 3153 254 536
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,4479-0,89200,03960,5928-1,31
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 631,00616,002,008 4643 686
Čistý cash flow 15,00614,00-8 4624 7782 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 012-203 46954 644845 529-75 335
Čistý zisk 12 012-203 47651 764843 695-256 105
Čistý zisk v minulom roku -203 47651 764843 695-256 105-181 131
Cudzie zdroje 348 492360 503156 967204 223141 983
Daň z príjmov 0,00000,00002 8801 833-3 029
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8801 833-3 029-182,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8801 833-3 029
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000016 9230,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 653 3021 658 2261 694 199136 660182 770
Dlhodobý dlh 2 608 7532 630 4002 868 2712 947 7793 240 522
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 48720 75535 26644 68812 001
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 922,801 2881 41232 1587 953
Doba obratu aktív 32 52871 977139 52657 08415 386
Doba obratu pohľadávok 31 98670 776117 57447 38712 858
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000314,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 409
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5723 0716 7612 862774,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000710,32
EBIT v minulom roku -203 46954 644845 529-75 335112 492
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 012-203 46954 644845 529-75 335
EBITDA 10 102-10 722-10 275822 630-104 934
EBITDA marža 0,3766-0,0470-0,00790,5780-0,5359
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 102-10 722-10 275822 630-104 934
Finančná páka -6,86-6,62-18,30-14,15-23,13
Finančné účty 631,00616,002,008 4643 686
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 590422 43344 748834 520114 800
Krátkodobé finančné výpomoci 53,000,00004 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 697 118688 055725 9012 262 6702 561 267
Krátkodobé záväzky 115 535101 819139 163144 897165 214
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 5320,0000822 630-0,5709
Nákladové úroky 0,00007,000,00001,0000183 799
Nákladové úroky v minulom roku 7,000,00001,0000183 799293 805
Náklady na predaný tovar 13 92412 14912 12039 075158 372
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000042 793
Neobežný majetok 2 3322 332414 983445 494498 850
Obežný majetok 2 387 8762 383 7222 456 9272 444 6192 784 548
Obrat neobežného majetku 11,505,190,01810,04150,1562
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,16
Odpisy 0,00002 0005 0965 7165 716
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 000,002 5482 8582 858
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 000,002 5482 8582 858
Osobné náklady 0,00000,00006 66121 59421 811
Ostatné náklady na finančnú činnosť 432,00758,001 059848,002 322
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 9201 913154,0012 7381 066
Ostatné záväzky z obchodného styku 81 75472 99777 44382 11683 279
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 012-201 47656 860849 411-250 389
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-1,45-1,05-0,2710
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,6916-0,9537-3,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,0245-0,3919-0,7541-2,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00060,0507-1,130,25850,0277
Pohľadávky z obchodného styku 67 80942 69529 0671 628 2751 697 232
Pohotová likvidita II. stupeň 5,385,944,5315,5514,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 23 233587,14-18,5542,7465,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000087,710,00004 7780,0118
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,151,051,071,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,86-7,62-19,30-15,15-24,12
Pridaná hodnota 12 897-49,00-4 607-20 594-80 475
Primárna platobná neschopnosť 1,211,712,660,05040,0491
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03450,5644-0,3298-4,131,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 271,10-256,16-294,783,76-32,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 271,10-256,16-294,783,76-32,64
Služby 11 7879 2027 27934 47584 166
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 390 2082 386 0752 871 9432 890 3143 283 566
Spotreba materiálu… 2 1372 9474 8414 60031 413
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 622 9182 644 5122 889 5002 947 7793 258 222
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 821228 10035 47718 481188 392
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000216 00027 9640,0000110 495
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000042 793
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 82112 1007 51318 48135 104
Účtovný cash flow 15,00614,00-8 4624 7782 161
Úročený dlh 2 622 9182 644 5122 889 5002 947 7793 258 222
Úrokové krytie 0,0000-29 0670,0000845 529-0,4099
Vlastné imanie -348 492-360 503-156 967-204 223-141 983
Všetky záväzky 2 738 7002 746 5783 028 9103 093 3353 425 208
Vydané dlhopisy 2 608 7532 630 4002 868 2712 930 8563 240 522
Výsledok hospodárenia 10 102-208 372-15 371816 914-94 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 102-208 372-15 371816 914-94 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 012-203 47651 764843 695-256 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -203 47651 764843 695-256 105-181 131
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 012-203 47654 644845 528-259 134
Zásoby 36 82536 82536 82536 82536 825
Záväzky 2 738 7002 746 5783 028 9103 093 3353 425 208
Záväzky z obchodného styku 81 75472 99777 44382 11683 279
Zisk pred zdanením 12 012-203 47654 644845 528-259 134
Zmena EBIT -0,0590-3,720,0646-11,22-0,6697
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000411 65027 9640,000093 846
Účtovné závierky