SKAL & CO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 802 1113 059 0892 520 4942 369 0482 509 044
Bankové úvery 380 0210,00000,00000,000040 573
Bežná likvidita III. stupeň 0,43820,68981,752,171,99
Bežné bankové úvery 40 0000,00000,00000,000040 573
Časové rozlíšenie aktív 1 2861 1563 5191 48758 793
Časové rozlíšenie pasív 12 71014 93617 14720 638234 023
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10200,01120,08200,25831,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,991,360,40370,31160,2198
Celkové tržby 2 892 8262 931 7963 077 7183 151 3870,0000
Celkový dlh 2 522 1061 752 854719 954557 958409 867
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 748-620 190-601 595-549 125-385 664
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 411 769620 190601 595549 125426 237
Čistý cash flow -208 42118 59552 470121 783426 237
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 144 269168 534216 503228 923255 186
Čistý zisk 108 172132 176169 954177 013251 716
Čistý zisk v minulom roku 132 176169 954177 013218 869243 244
Cudzie zdroje -1 267 295-1 291 299-1 783 393-1 790 452-1 865 154
Daň z príjmov 29 39836 09946 36851 6830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 36 09946 36851 68362 1100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 39836 09946 36851 6830,0000
Dlhodobé bankové úvery 340 0210,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 340 0210,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,7667,4365,2960,7064,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,3864,7962,9660,6461,79
Doba obratu aktív 492,26390,42307,97282,31269,48
Doba obratu pohľadávok 64,7667,4365,2960,7064,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 264,61211,5578,2256,1928,94
EBIT v minulom roku 168 534216 503228 923281 831253 740
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 144 269168 534216 503228 923255 186
EBITDA 452 833430 803464 114597 309531 920
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 452 833430 803464 114597 309531 920
Finančná páka 3,002,371,411,321,35
Finančné účty 411 769620 190601 595549 125426 237
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3333-0,4221-0,7076-0,7558-0,7434
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33330,42210,70760,75580,7434
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 461 414434 152494 330597 725529 574
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53750,54190,25400,19900,1074
Krátkodobé pohľadávky 500 181528 321534 379509 400595 924
Krátkodobé záväzky 2 043 7581 657 568640 171471 526269 476
Krytie dlhovej služby 23,3328,3626,7828,6311,42
Materiál 5 3564 0288 5878 1883 658
Nákladové úroky 6 699259,00181,00227,003 470
Nákladové úroky v minulom roku 259,00181,00227,00852,0010 496
Náklady na predaný tovar 2 023 4892 056 7472 204 1472 174 3522 431 720
Neobežný majetok 2 883 5191 905 3941 372 4141 300 8481 424 432
Obežný majetok 917 3061 152 5391 144 5611 066 7131 025 819
Obrat aktív 0,74150,93491,191,291,35
Obrat neobežného majetku 0,97771,502,182,352,39
Obrat obežného majetku 3,072,482,612,873,31
Odpisy 307 310262 636258 164367 450199 551
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 153 655130 494129 082183 725199 551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 153 655132 142129 082183 7250,0000
Osobné náklady 466 460467 192438 386470 1850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 781842,00687,001 1452 346
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 72,0071,0071,0047,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 455 526584 868584 233430 1480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 415 482394 812428 118544 463451 267
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58680,58340,56050,53000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,711,781,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,101,121,064,84
Pohľadávky z obchodného styku 497 272507 637515 277508 877575 309
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43560,68741,732,151,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,08-69,44-33,99-14,70-4,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -31,1171,80289,89536,49122,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66330,57300,28560,23550,1634
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,991,360,40370,31160,2198
Pridaná hodnota 794 936800 830782 130887 174966 719
Primárna platobná neschopnosť 2,701,901,130,84530,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19640,37080,91521,120,7834
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,574,071,550,93410,7705
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,574,071,550,93410,7705
Služby 533 515500 973467 907381 125384 687
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 802 1113 059 0892 520 4942 369 0482 509 044
Spotreba materiálu… 1 489 9741 555 7741 736 2401 793 2272 047 033
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 380 0210,00000,00000,000040 573
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 824 2992 861 9853 002 6293 063 7153 398 439
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 1452 06015 416757,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 819 1542 859 9252 987 2133 062 9583 398 439
Účtovný cash flow -208 42118 59552 470121 783426 237
Úročený dlh 380 0210,00000,00000,000040 573
Úrokové krytie 21,54650,711 1961 00873,54
Vlastné imanie 1 267 2951 291 2991 783 3931 790 4521 865 154
Všetky záväzky 2 522 1061 752 854719 954557 958409 867
Výnosy budúcich období dlhodobé 10 49212 71114 92917 14731 536
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 2182 2182 2183 49111 573
Výsledok hospodárenia 145 978169 327217 113229 985331 338
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 145 978169 327217 113229 985331 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 108 172132 176169 954177 013251 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 132 176169 954177 013218 869243 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 137 570168 275216 322228 696326 241
Zásoby 5 3564 0288 5878 1883 658
Záväzky 2 522 1061 752 854719 954557 958409 867
Záväzky z obchodného styku 1 344 957962 434584 233430 1480,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 889 431377 5660,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 137 570168 275216 322228 696326 241
Zmena EBIT 0,85600,77840,94570,81231,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 690900,004 253631,001 031
Účtovné závierky