Bytový podnik Myjava spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 362 74611 109 37310 912 6889 645 1618 726 977
Aktivácia 0,00000,000037,000,00000,0000
Bankové úvery 7 631 4837 343 3607 346 7905 968 0775 398 319
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,751,541,040,9361
Bežné bankové úvery 858 944559 003478 070444 896396 526
Časové rozlíšenie aktív 1 8294 1553 55711 8843 258
Časové rozlíšenie pasív 221 597162 734189 644185 964102 787
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,5514,4214,1112,3511,31
Celkové tržby 2 168 1701 890 5471 960 8122 005 3061 969 480
Celkový dlh 10 424 75210 236 93410 013 3788 750 7227 923 576
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 462 3655 192 1645 393 0284 186 4023 895 990
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 169 1182 151 1961 953 7621 781 6751 502 329
Čistý cash flow 17 922197 434172 087279 346-68 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 32855 66364 12084 06365 302
Čistý zisk 6 69239,001 1917 861291,00
Čistý zisk v minulom roku 39,001 1917 861291,0059 684
Cudzie zdroje -716 397-709 705-709 666-708 475-700 614
Daň z príjmov 34 65328 04429 86236 35121 814
Daň z príjmov v minulom roku 28 04429 86236 35121 81417 804
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 65328 04429 86236 35121 814
Dlhodobé bankové úvery 6 772 5396 784 3576 868 7205 523 1815 001 793
Dlhodobé pohľadávky 6 654 8066 473 8386 434 6314 996 8604 283 380
Dlhodobý dlh 6 772 5396 784 3576 868 7205 523 1815 001 793
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 198,75153,14136,85130,9892,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,2371,1472,9475,1145,09
Doba obratu aktív 1 9232 1502 0381 7721 629
Doba obratu pohľadávok 1 3251 4061 3391 049892,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,46186,01202,99325,70306,19
EBIT v minulom roku 55 66364 12084 06365 30287 772
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 32855 66364 12084 06365 302
EBITDA 783 171726 917849 660897 868676 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 783 171726 917849 660897 868676 822
Efektívna daňová sadzba 0,83810,99860,96160,82220,9868
Finančná páka 15,8615,6515,3813,6112,46
Finančné účty 2 169 1182 151 1961 953 7621 781 6751 502 329
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 782 228725 907848 890900 280689 371
Krátkodobé pohľadávky 1 174 593791 138732 779713 034497 376
Krátkodobé záväzky 1 031 023960 9751 086 9461 773 0731 640 600
Krytie dlhovej služby 18,7415,4815,2013,258,88
Materiál 1 3281 0724 893968,00179,00
Nákladové úroky 21 98327 58033 06739 85143 197
Nákladové úroky v minulom roku 27 58033 06739 85143 19710 284
Náklady na predaný tovar 1 455 4321 231 4351 263 2581 289 5921 379 647
Neobežný majetok 1 361 0721 687 9741 783 0662 140 7402 440 455
Obežný majetok 9 999 8459 417 2449 126 0657 492 5376 283 264
Obrat neobežného majetku 1,581,121,100,92820,8014
Odpisy 718 900670 244784 780814 618612 792
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 359 450335 122392 390407 309306 396
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 359 450335 122392 390407 309306 396
Osobné náklady 273 434249 704226 434208 437196 376
Ostatné náklady na finančnú činnosť 943,001 010770,00816,001 033
Ostatné záväzky z obchodného styku 866 907860 648893 287920 295679 721
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 725 592670 283785 971822 479613 083
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,572,623,053,352,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70710,71110,68350,68170,7119
Pohľadávky z obchodného styku 456 385367 538390 599408 874241 586
Pohotová likvidita II. stupeň 1,581,751,531,040,9360
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,97-3,59-4,12-2,5410,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,81537,165,207,01-1,60
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,67160,66100,67320,61880,6186
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91750,92150,91760,90730,9079
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,5514,4214,1112,3511,31
Pridaná hodnota 701 638654 201691 212697 444576 060
Primárna platobná neschopnosť 1,902,342,292,252,81
Rýchla likvidita I. stupeň 1,031,281,110,74120,7021
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,3114,0811,799,7511,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,3114,0811,799,7511,71
Služby 269 566297 835332 466331 774268 418
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 362 74611 109 37310 912 6889 645 1618 726 977
Spotreba materiálu… 1 185 866933 600930 829957 8181 111 229
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 631 4837 343 3607 346 7905 968 0775 398 319
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 157 0701 885 6361 954 4701 988 6501 962 498
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 6146 791
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 157 0701 885 6361 954 4701 987 0361 955 707
Účtovný cash flow 17 922197 434172 087279 346-68 962
Úročený dlh 7 631 4837 343 3607 346 7905 968 0775 398 319
Úrokové krytie 2,882,021,942,111,51
Vlastné imanie 716 397709 705709 666708 475700 614
Všetky záväzky 10 424 75210 236 93410 013 3788 750 7227 923 576
Výnosy budúcich období dlhodobé 14 14514 28217 72722 82827 929
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 6585 1015 1015 1015 101
Výsledok hospodárenia 64 27156 67364 88084 86466 312
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 27156 67364 88084 86466 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 69239,001 1917 861291,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39,001 1917 861291,0059 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 34528 08331 05344 21222 105
Zásoby 1 3281 0724 893968,00179,00
Záväzky 10 424 75210 236 93410 013 3788 750 7227 923 576
Záväzky z obchodného styku 866 907860 648893 287920 295679 721
Zisk pred zdanením 41 34528 08331 05344 21222 105
Zmena EBIT 1,140,86810,76281,290,7440
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 509
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Správa bytového a nebytového fondu
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
Reklamné činnosti
Vykonávanie priemyselných stavieb
Sprostredkovanie obchodu
Montáž sadrokartónu
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
Organizovanie školení a kurzov
Výroba, opravy a montáž meradiel
Výroba, montáž a opravy výrobkopv a zariadení spotrebnej elektroniky
Vedenie účtovníctva
Inštalácia elektrických rozvodov na bezpečné napätie
Čistiace a upratovacie služby
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Zateplovanie a vysúšanie budov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Činnosť energetických poradcov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Omietkárske práce
Obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a..
Revízie vyhradených elektrických zariadení
Montáž káblových rozvodov
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie ubytovacích služieb/v domovoch mládeže/
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Zámočníctvo