EMINENT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 211 4272 344 1072 432 0712 876 465781 110
Bankové úvery 46 95441 66231 6821 205 0150,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,17720,19830,08520,20920,7902
Bežné bankové úvery 46 95441 66231 6821 205 0150,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0301 923979,001 338923,00
Časové rozlíšenie pasív 736 122763 071776 0681 57710 863
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -25,8515,176,679,241,77
Celkové tržby 1 224 9491 235 5361 271 3221 235 4970,0000
Celkový dlh 1 534 6791 483 2631 440 1642 594 010492 599
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 04438 36430 2401 193 789-85 962
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9103 2981 44211 22685 962
Čistý cash flow 612,001 856-9 784-7 88885 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -154 893-107 590-43 75538 138161 550
Čistý zisk -157 147-115 185-65 04128 603161 427
Čistý zisk v minulom roku -115 185-65 04028 603-25 372-82 943
Cudzie zdroje 59 374-97 773-215 839-280 878-277 648
Daň z príjmov 0,00002 8800,00002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,00002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8800,00002 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 309,00346,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,8249,8953,64147,1254,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,8249,8951,6446,8354,60
Doba obratu aktív 669,80704,88808,85850,67176,13
Doba obratu pohľadávok 47,9149,9953,64147,1254,60
Doba obratu zásob 136,27164,1994,02112,62133,21
Doba splácania záväzkov 1 4971 0855 7065 436148,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,5973,86458,84404,0398,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 222846,42814,341 2970,0000
EBIT v minulom roku -107 590-43 75438 138-22 491-82 943
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -154 893-107 590-43 75538 138161 550
EBITDA 72 341128 498192 341226 284210 113
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 341128 498192 341226 284210 113
Finančná páka -37,2523,9711,2710,242,81
Finančné účty 3 9103 2981 44211 22685 962
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 347125 178189 038218 366208 485
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12630,10480,56730,47500,5567
Krátkodobé pohľadávky 157 883165 897161 281497 472242 132
Krátkodobé záväzky 279 286245 6101 379 6581 366 192434 833
Krytie dlhovej služby 0,09820,16910,241829,951 708
Materiál 22 47011 4899 55611 6059 112
Nákladové úroky 2 2544 71521 2866 655123,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 71521 2866 6551,00000,0000
Náklady na predaný tovar 773 069751 260759 537705 3741 066 295
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 68 11382 60188 24791 73163 512
Neobežný majetok 2 022 8662 135 4862 245 6382 338 125428 914
Obežný majetok 187 531206 698185 454537 002351 273
Obrat aktív 0,54490,51780,45130,42912,07
Obrat neobežného majetku 0,59570,56840,48870,52793,77
Obrat obežného majetku 6,435,875,922,304,61
Obrat zásob 2,682,223,883,242,74
Odpisy 225 240232 768232 804180 23046 937
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 112 620116 384116 40290 11546 937
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 112 620116 384116 40290 1150,0000
Osobné náklady 481 995459 451417 011378 6870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9943 3203 3037 9181 628
Ostatné záväzky z obchodného styku 228 003191 549196 884325 9100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 093117 583167 763208 833208 364
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 12,65-0,8261-0,26280,01930,5814
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,120,99331,230,71610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,345,603,835,770,5181
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89631,010,81041,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61090,66820,52010,946211,77
Pohľadávky z obchodného styku 157 883165 897155 276158 356242 132
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15330,16290,07480,19820,7382
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 97,02-52,6822,0635,61-3,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,27150,3936-0,4596-1,19698,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69400,63280,59220,90180,6306
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -25,8515,176,679,241,77
Pridaná hodnota 432 018462 556337 955528 843552 445
Primárna platobná neschopnosť 1,441,151,272,060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,65-1,18-0,30130,10180,5814
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,2111,547,4911,462,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,2111,547,4911,462,34
Služby 115 130114 396114 989134 995539 264
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 211 4272 344 1072 432 0712 876 465781 110
Spotreba materiálu… 589 826554 263556 301478 648463 519
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 46 95441 66231 6821 205 0150,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 205 0871 213 8161 097 4921 234 2171 618 740
Tržby z predaja tovaru 96 706120 000139 523140 71599 549
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 108 3811 093 816957 9691 093 5021 519 191
Účtovný cash flow 612,001 856-9 784-7 88885 962
Úročený dlh 46 95441 66231 6821 205 0150,0000
Úrokové krytie -68,72-22,82-2,065,731 313
Vlastné imanie -59 37497 773215 839280 878277 648
Všetky záväzky 1 534 6791 483 2631 440 1642 594 010492 599
Výnosy budúcich období dlhodobé 734 374755 122774 0700,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000900,000,0000
Výsledok hospodárenia -152 899-104 270-40 46346 054163 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -152 899-104 270-40 46346 054163 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -157 147-115 185-65 04128 603161 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -115 185-65 04028 603-25 372-82 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -157 147-112 305-65 04131 483161 427
Zásoby 25 42937 15722 73128 30423 179
Záväzky 1 534 6791 483 2631 440 1642 594 010492 599
Záväzky z obchodného styku 228 003191 549196 884325 9100,0000
Zisk pred zdanením -157 147-112 305-65 04131 483161 427
Zmena EBIT 1,442,46-1,15-1,70-1,95