ILKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 313 80412 860 34910 729 5519 712 3064 404 582
Bankové úvery 3 356 3064 154 2105 016 0245 832 3461 429 093
Bežná likvidita III. stupeň 0,62430,37241,810,17250,9620
Bežné bankové úvery 3 356 3064 154 2100,00005 832 346414 000
Časové rozlíšenie aktív 10 0846 8134 8634 0693 054
Časové rozlíšenie pasív 25 2601 9512 1091 1904 460
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,43650,19330,2835-0,44590,7697
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82621,201,682,531,25
Celkové tržby 8 439 1016 963 3185 942 1243 660 2292 398 582
Celkový dlh 6 464 5427 023 5456 726 7656 962 3222 448 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 962 8602 883 6994 201 6344 820 846662 609
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 393 4461 270 511814 390491 500953 230
Čistý cash flow 1 122 935456 121322 890-461 730631 188
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 642 3012 430 6421 709 2141 067 615383 178
Čistý zisk 1 989 1501 834 1741 251 883796 812259 987
Čistý zisk v minulom roku 1 834 1741 251 883796 812259 9873 821
Cudzie zdroje -7 824 002-5 834 853-4 000 677-2 748 794-1 951 982
Daň z príjmov 531 952466 083333 372226 40473 960
Daň z príjmov v minulom roku 466 083333 372226 40473 9602 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 531 952466 083333 372226 40473 960
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00005 016 0240,00001 015 093
Dlhodobé pohľadávky 59 27616 4900,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00005 016 0240,00001 015 093
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,8056,8176,3054,8663,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,5255,7472,2554,7763,82
Doba obratu aktív 632,72688,05683,45982,37700,69
Doba obratu pohľadávok 50,4257,6976,3054,8663,82
Doba obratu zásob 2 8490,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 31 5320,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,72126,2372,55104,75130,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 6630,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 430 6421 709 2141 067 615383 17869 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 642 3012 430 6421 709 2141 067 615383 178
EBITDA 4 666 2093 854 8113 015 0652 163 1841 339 066
EBITDA marža 0,55290,55360,50740,59100,5583
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 666 2093 854 8113 015 0652 163 1841 339 066
Finančná páka 1,832,202,683,532,26
Finančné účty 2 393 4461 270 511814 390491 500953 230
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5466-0,4537-0,3729-0,2830-0,4432
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54660,45370,37290,28300,4432
Hrubá marža 0,56330,50940,47390,52300,4575
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 814 7773 853 5132 946 9552 145 1601 427 511
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000-520 000186 746
Krátkodobé pohľadávky 1 081 4161 061 7701 197 800542 395401 175
Krátkodobé záväzky 2 572 7482 359 4371 138 9031 035 588820 005
Krytie dlhovej služby 38,5029,5624,3248,7227,20
Materiál 51 3308 74211 4312 5862 004
Nákladové úroky 121 199130 385123 95944 39949 231
Nákladové úroky v minulom roku 130 385123 95944 39949 23162 748
Náklady na predaný tovar 3 503 5273 275 3952 914 2531 694 1441 197 151
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 7810,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 10 537 15810 417 6108 667 8268 616 9373 033 585
Obežný majetok 3 766 5622 435 9262 056 8621 091 3001 367 943
Obrat aktív 0,57690,53050,53410,37160,5209
Obrat neobežného majetku 0,78360,65490,66110,41880,7563
Obrat obežného majetku 2,192,802,793,311,68
Odpisy 2 016 3421 421 8361 245 2421 080 266992 112
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 008 171710 918622 621540 133496 056
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 008 171710 918622 621540 133496 056
Osobné náklady 887 582461 319402 827279 135237 596
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4321 29868 25418 02411 889
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000144,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 543 669287 363442 601324 570270 329
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 005 4923 256 0102 497 1251 877 0781 252 099
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 159,620,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,367,696,996,864,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,641,881,711,410,8923
Pohľadávky z obchodného styku 1 052 4131 041 7701 134 265541 480401 175
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58530,35901,770,16350,9525
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,97-12,79-12,395,95-3,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,273,502,60-10,4012,82
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,23450,32300,46750,54700,3669
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45160,54610,62690,71690,5558
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82621,201,682,531,25
Pridaná hodnota 4 753 7573 546 7742 815 8881 914 4661 097 247
Primárna platobná neschopnosť 0,51660,27580,39020,59940,6738
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40200,19500,71370,07740,6688
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,391,822,233,221,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,391,822,233,221,83
Služby 2 611 2902 532 6862 189 3031 323 813677 894
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 313 80412 860 34910 729 5519 712 3064 404 582
Spotreba materiálu… 967 874785 144922 031411 113500 735
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 356 3064 154 2105 016 0245 312 3461 615 839
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 332 2846 822 1695 730 1413 608 6102 344 565
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 75 0000,00000,00000,000050 167
Tržby z predaja tovaru 40 6380,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 216 6466 822 1695 730 1413 608 6102 294 398
Účtovný cash flow 1 122 935456 121322 890-461 730631 188
Úročený dlh 3 356 3064 154 2105 016 0245 312 3461 615 839
Úrokové krytie 21,8018,6413,7924,057,78
Vlastné imanie 7 824 0025 834 8534 000 6772 748 7941 951 982
Všetky záväzky 6 464 5427 023 5456 726 7656 962 3222 448 140
Výsledok hospodárenia 2 643 7632 432 9751 769 8231 082 918395 057
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 643 7632 432 9751 769 8231 082 918395 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 989 1501 834 1741 251 883796 812259 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 834 1741 251 883796 812259 9873 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 521 1022 300 2571 585 2551 023 216333 947
Zásoby 232 42487 15544 67257 40513 538
Záväzky 6 464 5427 023 5456 726 7656 962 3222 448 140
Záväzky z obchodného styku 543 669287 363442 601324 570270 329
Zisk pred zdanením 2 521 1022 300 2571 585 2551 023 216333 947
Zmena EBIT 1,091,421,602,795,52
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 105 41842 435197 08140 782-18 522
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 105 41842 435197 08140 782-18 522
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 81 1040,00000,00000,00002 064