ALBATROS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 830 5692 852 3393 667 2334 756 7545 292 651
Bankové úvery 0,00001,0000313,003 9690,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,551,330,92990,72800,8518
Bežné bankové úvery 0,00001,0000313,003 9690,0000
Časové rozlíšenie aktív 20 24551 00472 45937 15576 130
Časové rozlíšenie pasív 0,000017 27731 2290,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,83731,322,514,155,34
Celkové tržby 6 208 24810 636 23710 054 8298 952 52611 098 301
Celkový dlh 834 2091 614 1372 600 0593 833 1634 457 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -138 786-147 733-238 552-192 691-260 316
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 138 786147 734238 865196 660260 316
Čistý cash flow -8 948-91 13142 205-63 656157 647
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -210 772272 009230 098244 290413 299
Čistý zisk -224 565184 980112 35488 756226 433
Čistý zisk v minulom roku 184 980112 35488 756226 433104 450
Cudzie zdroje -996 360-1 220 925-1 035 945-923 591-834 835
Daň z príjmov 84,0057 06944 33639 19774 521
Daň z príjmov v minulom roku 57 06944 33639 19774 52148 289
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84,0057 06944 33639 19774 521
Dlhodobé pohľadávky 49,00132,00309,00711,00139,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,5459,0857,4064,1246,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,2620,9530,7936,0126,15
Doba obratu aktív 125,22116,29162,11220,90194,06
Doba obratu pohľadávok 66,5459,0857,4164,1646,45
Doba obratu zásob 983,2821 79911 7259 2592 239
Doba splácania záväzkov 14 316330 185255 225242 22772 447
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,2352,4179,04108,5171,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 164169 06284 37637 26222 729
EBIT v minulom roku 272 009230 098244 290413 299248 390
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -210 772272 009230 098244 290413 299
EBITDA 305 000923 6881 531 9472 311 6712 457 709
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 305 000923 6881 531 9472 311 6712 457 709
Finančná páka 1,842,343,545,156,34
Finančné účty 138 786147 734238 865196 660260 316
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5443-0,4280-0,2825-0,1942-0,1577
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54430,42800,28250,19420,1577
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 983 2872 450 0513 646 6093 123 4443 385 847
Krátkodobé pohľadávky 972 6721 449 0091 298 4141 380 8421 266 762
Krátkodobé záväzky 763 4961 285 4591 787 9712 336 6611 952 899
Krytie dlhovej služby 22,2519,5514,6419,8721,88
Materiál 52 28977 60674 80282 13553 532
Nákladové úroky 13 70929 96073 408116 337112 345
Nákladové úroky v minulom roku 29 96073 408116 337112 34595 651
Náklady na predaný tovar 4 622 8528 045 5316 897 9345 902 0608 027 513
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 4661 4212 5573 5219 839
Neobežný majetok 646 3771 119 5941 975 0453 052 0703 628 956
Obežný majetok 1 163 9471 681 7411 619 7291 667 5291 587 565
Obrat aktív 2,913,142,251,651,88
Obrat neobežného majetku 8,258,004,182,582,74
Obrat obežného majetku 4,585,325,104,716,27
Odpisy 618 944922 3801 611 5022 274 8402 503 254
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 309 472461 190805 7511 137 4201 251 627
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 309 472461 190805 7511 137 4201 251 627
Osobné náklady 882 236939 274947 3761 008 1091 016 138
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1611 3732 2863 5274 818
Ostatné záväzky z obchodného styku 378 720656 504560 797359 452612 699
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 394 3791 107 3601 723 8562 363 5962 729 687
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,241,040,69710,51490,5272
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 36,63638,21531,50556,01195,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,80810,96551,431,941,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47490,48710,53110,59630,5476
Pohľadávky z obchodného styku 617 845513 954696 492775 417713 205
Pohotová likvidita II. stupeň 1,481,260,88470,68980,8209
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 111,3513,40-24,5514,51-5,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,6527-3,040,5749-0,54721,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45570,56590,70900,80580,8423
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,83731,322,514,155,34
Pridaná hodnota 712 963906 8931 359 0501 957 7091 927 321
Primárna platobná neschopnosť 0,61841,280,84870,46360,8591
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,741,751,701,661,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,741,751,701,661,81
Služby 3 009 5825 492 2824 398 9063 418 6784 696 634
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 830 5692 852 3393 667 2334 756 7545 292 651
Spotreba materiálu… 1 593 8042 551 8282 496 4712 479 8613 321 040
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001,0000313,003 9690,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 675 5399 716 2929 315 4588 267 41910 421 312
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 339 724763 8681 058 474407 650466 478
Tržby z predaja tovaru 19 8332 0023 3114 6545 235
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 315 9828 950 4228 253 6737 855 1159 949 599
Účtovný cash flow -8 948-91 13142 205-63 656157 647
Úročený dlh 0,00001,0000313,003 9690,0000
Úrokové krytie -15,379,083,132,103,68
Vlastné imanie 996 3601 220 9251 035 945923 591834 835
Všetky záväzky 834 2091 614 1372 600 0593 833 1634 457 816
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000017 27731 2290,00000,0000
Výsledok hospodárenia -207 295276 991236 767249 412418 892
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -207 295276 991236 767249 412418 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -224 565184 980112 35488 756226 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 184 980112 35488 756226 433104 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -224 481242 049156 690127 953300 954
Zásoby 52 44084 86682 14189 31660 348
Záväzky 834 2091 614 1372 600 0593 833 1634 457 816
Záväzky z obchodného styku 382 080658 184591 091359 452612 699
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 3601 68030 2940,00000,0000
Zisk pred zdanením -224 481242 049156 690127 953300 954
Zmena EBIT -0,77491,180,94190,59111,66
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 233 075488 185742 152195 0692 041
Účtovné závierky