GABATRANS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 251 121247 939251 396248 087237 656
Bankové úvery 4 0824 0824 0824 0824 082
Bežná likvidita III. stupeň 2,331,451,120,87330,6699
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004 0824 082
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00003 3910,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000463,001 322
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,611,110,50310,15990,1124
Celkové tržby 96 41984 99468 89353 93043 877
Celkový dlh 36 24346 22763 29662 54655 818
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 855-41 985-25 458-12 342-3 073
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 93746 06729 54016 4247 155
Čistý cash flow 50 93746 06729 5409 2695 757
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 71217 3603 9825 522-1 225
Čistý zisk 13 16613 6123 0224 562-2 325
Čistý zisk v minulom roku 13 6123 0224 562-2 3251 944
Cudzie zdroje -214 878-201 712-188 100-185 078-180 516
Daň z príjmov 3 5463 727960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 727960,00960,00960,001 010
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5463 727960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 4 0824 0824 0820,00000,0000
Dlhodobý dlh 4 0824 0824 0820,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,9661,16190,50235,42256,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,3056,59178,40219,18242,96
Doba obratu aktív 950,731 0651 3321 6801 983
Doba obratu pohľadávok 85,9661,16190,50235,42256,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,86178,91311,11392,45427,48
EBIT v minulom roku 17 3603 9825 522-1 2253 131
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 71217 3603 9825 522-1 225
EBITDA 28 07027 80711 83027 11720 761
EBITDA marža 0,29110,32720,17170,50280,4732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 07027 80711 83027 11720 761
Efektívna daňová sadzba 0,21220,21490,24110,1739-0,7033
Finančná páka 1,171,231,341,341,32
Finančné účty 50 93746 06729 54016 4247 155
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8557-0,8136-0,7482-0,7460-0,7596
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85570,81360,74820,74600,7596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 90227 12711 58326 73619 989
Krátkodobé pohľadávky 22 70514 23635 95134 76930 786
Krátkodobé záväzky 31 65941 64358 71257 96151 233
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 4972 25126 2620,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00001 3240,00000,0000148,29
Nákladové úroky 0,000021,000,00000,0000140,00
Nákladové úroky v minulom roku 21,000,00000,0000140,00177,00
Náklady na predaný tovar 63 28853 00854 28933 83929 714
Neobežný majetok 177 479187 636185 905193 503199 715
Obežný majetok 73 64260 30365 49151 19337 941
Obrat neobežného majetku 0,54320,45280,37050,27860,2190
Obrat obežného majetku 1,311,411,051,051,15
Odpisy 10 1579 7677 59821 21421 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 1579 7677 59810 60710 607
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000010 60710 607
Osobné náklady 401,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 168588,00248,00381,00772,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000-92,001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000025 51122 343
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 32323 37910 62025 77618 889
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52830,54200,42880,17190,1312
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 82,600,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,143,271,920,94600,6614
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52830,54230,42880,17190,1316
Pohľadávky z obchodného styku 9 58813 17133 66832 37129 119
Pohotová likvidita II. stupeň 2,331,451,120,87330,6699
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,22-4,38-6,37-19,97-31,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002 1940,00000,000041,12
Pridaná hodnota 33 12131 94714 59320 06814 031
Primárna platobná neschopnosť 2,140,17090,78000,78810,7673
Rýchla likvidita I. stupeň 1,611,110,50310,26280,1263
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,291,665,352,312,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,291,665,352,312,69
Služby 29 63916 70514 6247 5903 802
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 251 121247 939251 396248 087237 656
Spotreba materiálu… 33 64936 30339 66526 24925 912
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 0824 0824 0824 0824 082
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 40984 95568 88253 90743 745
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 40984 95568 88253 90743 745
Účtovný cash flow 50 93746 06729 5409 2695 757
Úročený dlh 4 0824 0824 0824 0824 082
Úrokové krytie 0,0000826,670,00000,0000-8,75
Vlastné imanie 214 878201 712188 100185 078180 516
Všetky záväzky 36 24346 22763 29662 54655 818
Výsledok hospodárenia 17 91318 0404 2325 903-453,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 91318 0404 2325 903-453,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 16613 6123 0224 562-2 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 6123 0224 562-2 3251 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 71217 3393 9825 522-1 365
Záväzky 36 24346 22763 29662 54655 818
Záväzky z obchodného styku 20 4972 25126 26225 51122 343
Zisk pred zdanením 16 71217 3393 9825 522-1 365
Zmena EBIT 0,96274,360,7211-4,51-0,3912