JUNIPEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 732152 088129 10577 125352 831
Bežná likvidita III. stupeň 0,87100,99890,97160,99761,03
Časové rozlíšenie aktív 252,00283,00261,00298,00333,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,3020,43-1,529,89-6,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,18-286,34-32,7471,6930,15
Celkové tržby 127 214681 186285 744616 4780,0000
Celkový dlh 32 218152 621133 17276 064341 503
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 873-12 704-1 817-8 012-69 182
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 87312 7041 8178 01269 182
Čistý cash flow -5 83110 887-6 195-10 49069 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 6806 426-4 163-5 8754 679
Čistý zisk -3 9543 535-5 128-9 4113 964
Čistý zisk v minulom roku 3 535-5 128-9 4111 1326 681
Cudzie zdroje 4 486533,004 067-1 061-11 328
Daň z príjmov 0,00002 880960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,002 880892,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,2374,54162,4239,8688,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,1064,15145,1033,6970,96
Doba obratu aktív 79,7181,50165,0745,66110,10
Doba obratu pohľadávok 59,2374,54162,4239,8688,41
Doba splácania záväzkov 105,7690,61187,8148,64108,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,5281,59169,9044,89106,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69,7481,42170,5039,990,0000
EBIT v minulom roku 6 426-4 163-5 8752 8816 681
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 6806 426-4 163-5 8754 679
EBITDA -2 9906 866-2 563-3 5047 023
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 9906 866-2 563-3 5047 023
Finančná páka -6,18-285,34-31,7472,6931,15
Finančné účty 6 87312 7041 8178 01269 182
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 6806 425-2 936-3 9476 542
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,001,030,98300,9675
Krátkodobé pohľadávky 20 607139 101127 02767 318283 316
Krátkodobé záväzky 31 840152 256132 88075 812341 367
Krytie dlhovej služby -10,91624,18-512,60-5,349,82
Nákladové úroky 274,0011,005,00656,00715,00
Nákladové úroky v minulom roku 11,005,00656,00857,000,0000
Náklady na predaný tovar 124 198657 082278 144605 1501 150 030
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 885613 297258 245568 8921 093 514
Obežný majetok 27 480151 805128 84476 827352 498
Obrat aktív 4,584,482,217,993,32
Obrat obežného majetku 4,624,492,228,023,32
Osobné náklady 5 68116 8859 50814 4770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 690,00441,00463,00443,00481,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 996136 805120 63462 3320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 9543 535-5 128-9 4113 964
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8814-6,631,26-8,870,3499
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8958-38,251,10-4,470,4081
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,040,70301,301,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,49081,420,77060,78250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,49081,420,77060,78250,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 430119 713113 48356 894227 393
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87100,99890,97160,99761,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,76930,0490-0,65650,1011-0,1637
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,28989,73-1 239-15,9996,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,161,001,030,98620,9679
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,18-286,34-32,7471,6930,15
Pridaná hodnota 2 78824 0197 32711 32819 620
Primárna platobná neschopnosť 1,201,141,061,100,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8814-6,631,26-8,870,3499
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,7822,23-51,96-21,7148,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,7822,23-51,96-21,7148,63
Služby 13 87943 15719 47336 05255 208
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 732152 088129 10577 125352 831
Spotreba materiálu… 434,00628,00426,00206,001 308
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 126 986681 101286 949616 4781 169 650
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001 4330,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000045,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 114 246628 891265 410579 7121 107 871
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 74052 21020 06136 76661 779
Účtovný cash flow -5 83110 887-6 195-10 49069 182
Úrokové krytie -13,43584,18-832,60-8,966,54
Vlastné imanie -4 486-533,00-4 0671 06111 328
Všetky záväzky 32 218152 621133 17276 064341 503
Výsledok hospodárenia -2 9906 866-2 559-3 5046 933
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 9906 866-2 559-3 5046 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 9543 535-5 128-9 4113 964
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 535-5 128-9 4111 1326 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 9546 415-4 168-6 5315 456
Záväzky 32 218152 621133 17276 064341 503
Záväzky z obchodného styku 20 996136 805120 63462 3320,0000
Zisk pred zdanením -3 9546 415-4 168-6 5315 456
Zmena EBIT -0,5727-1,540,7086-2,040,7003
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000041,000,000090,00