Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 722 310765 804887 210739 632869 465
Aktivácia 1 79766 2247 274592,0014 865
Bankové úvery 341 422400 403319 140407 462347 678
Bežná likvidita III. stupeň 0,47450,42320,49010,57420,8094
Bežné bankové úvery 341 422400 403319 140407 462347 678
Časové rozlíšenie aktív 8 8754 1138 81110 8549 967
Časové rozlíšenie pasív -194 293-169 241-90 767-84 754-54 395
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -95,9341,466,3328,985,37
Celkové tržby 2 032 6511 954 6632 476 8012 229 6852 578 992
Celkový dlh 926 259913 022844 587796 884778 914
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 360 873409 257316 455403 957338 079
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 72646,0010 68511 50517 599
Čistý cash flow -1 772-10 639-820,00-6 0947 523
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 168-98 198131 788-101 97517 984
Čistý zisk -31 680-111 367105 889-117 4441 719
Čistý zisk v minulom roku -111 367105 889-117 4441 71960 054
Cudzie zdroje 9 656-22 023-133 390-27 502-144 946
Daň z príjmov -471,00-4,0013 0462 7251 756
Daň z príjmov v minulom roku -4,0013 0462 7251 7569 513
Daň z príjmov z bežnej činnosti -471,00-4,0013 0462 7251 756
Dlhodobé pohľadávky 462,00462,00420,00440,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,5131,3639,2741,2858,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4629,0439,2441,2856,91
Doba obratu aktív 131,45149,63152,24122,47138,86
Doba obratu pohľadávok 36,6031,4639,3441,3558,64
Doba obratu zásob 1 349599,59282,78338,81408,28
Doba splácania záväzkov 6 5832 2371 6351 0891 124
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,5179,4471,6851,4654,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9991 2861 063646,47736,29
EBIT v minulom roku -98 198131 788-101 97517 98495 273
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 168-98 198131 788-101 97517 984
EBITDA 194 082133 04555 32473 867198 322
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 194 082133 04555 32473 867198 322
Efektívna daňová sadzba 0,01470,00000,1097-0,02380,5053
Finančná páka -74,8034,776,6526,896,00
Finančné účty -1 72646,0010 68511 50517 599
Hrubá marža 0,63770,58710,47290,51220,4941
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 186 905124 719648 96874 093197 031
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66570,53090,47080,42010,3891
Krátkodobé finančné výpomoci 17 7258 9008 0008 0008 000
Krátkodobé pohľadávky 200 634160 524228 835249 306367 194
Krátkodobé záväzky 480 834406 553417 706310 751338 300
Krytie dlhovej služby 16,2010,103,895,1912,54
Materiál 81 51183 77332 48345 28767 833
Nákladové úroky 11 98313 17312 85312 74414 509
Nákladové úroky v minulom roku 13 17312 85312 74414 50925 706
Náklady na predaný tovar 709 347720 550955 7081 062 1951 011 241
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 66166 32493 260104 129109 866
Neobežný majetok 415 495491 708566 208370 871351 813
Obežný majetok 297 940269 983312 191357 907507 685
Obrat aktív 2,782,442,402,982,63
Obrat neobežného majetku 4,833,803,765,946,50
Obrat obežného majetku 6,736,926,816,164,50
Obrat zásob 0,27050,60881,291,080,8940
Odpisy 207 704223 442186 778172 686174 854
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 103 852111 72193 38986 34387 427
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 103 852111 72193 38986 34387 427
Osobné náklady 1 170 2081 087 4991 181 7671 101 7901 112 236
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 1778 3267 7187 5796 473
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000-482,001 0671 000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 219 049233 677271 537184 427221 626
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 176 024112 075292 66755 242176 573
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90280,94771,010,96470,8729
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 48,6217,3012,5610,9711,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,060,99121,041,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94070,87530,85590,89620,9900
Pohľadávky z obchodného styku 200 359148 641228 694249 306356 345
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32180,25470,37970,42350,6172
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,452,07162,674,51-19,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1479-0,8076-0,0638-0,47820,5185
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,49720,53450,36870,56170,4091
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,281,190,95201,080,8959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -95,9341,466,3328,985,37
Pridaná hodnota 1 296 2461 147 5031 171 3431 142 1361 274 167
Primárna platobná neschopnosť 1,091,571,190,73980,6219
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,28-5,060,7938-4,270,0119
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,776,8615,2710,793,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,776,8615,2710,793,93
Služby 163 740191 799196 514226 078170 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 722 310765 804887 210739 632869 465
Spotreba materiálu… 520 743528 651673 208732 580745 551
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 359 147409 303327 140415 462355 678
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 7970,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 005 5931 868 0532 428 7732 207 7002 287 499
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000800,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000300 9223 3692 091
Tržby z predaja tovaru 41 47199 359129 239148 734155 690
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 964 1221 768 6941 997 8122 055 5972 129 718
Účtovný cash flow -1 772-10 639-820,00-6 0947 523
Úročený dlh 359 147409 303327 140415 462355 678
Úrokové krytie -1,68-7,4510,25-8,001,24
Vlastné imanie -9 65622 023133 39027 502144 946
Všetky záväzky 926 259913 022844 587796 884778 914
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00001 3611 4801 305
Výsledok hospodárenia -13 622-90 397140 499-95 45023 489
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 622-90 397140 499-95 45023 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 680-111 367105 889-117 4441 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -111 367105 889-117 4441 71960 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 151-111 371118 935-114 7193 475
Zásoby 98 570108 95172 25196 656122 892
Záväzky 926 259913 022844 587796 884778 914
Záväzky z obchodného styku 219 049233 677271 537184 427221 626
Zisk pred zdanením -32 151-111 371118 935-114 7193 475
Zmena EBIT 0,2054-0,7451-1,29-5,670,1888
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000028 9690,00002 070