DECOM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 254 919265 780427 284392 858340 817
Aktivácia 0,00000,00000,000031 1269 331
Bežná likvidita III. stupeň 518,1344,652,493,345,26
Časové rozlíšenie aktív 36,0042,00691,00991,001 271
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00005 1930,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01020,3564-1,220,0570-0,2030
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,15-15,131,77-0,20480,7927
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03100,05190,72230,57050,5100
Celkové tržby 0,000072 713638 861394 658548 588
Celkový dlh 7 65413 114179 193140 827115 112
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -254 801-257 333-347 378-43 826-57 907
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 254 801257 333347 37843 82657 907
Čistý cash flow -2 532-90 045303 552-14 08145 818
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 4014 5754 957-74 86555 437
Čistý zisk -5 4014 5751 253-76 46352 484
Čistý zisk v minulom roku 4 5751 253-76 46352 484-314 273
Cudzie zdroje -247 265-252 666-248 091-246 838-225 705
Daň z príjmov 0,00000,00002 880961,002 718
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 880961,002 7183 000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 880961,002 718
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000045,4770,09217,24169,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000045,4766,89196,87169,59
Doba obratu aktív 0,00001 438378,05530,24236,78
Doba obratu pohľadávok 0,000045,4770,09217,24169,89
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000033 8550,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000056 5230,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000032,20152,0092,8040,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000025 6090,0000
EBIT v minulom roku 4 5754 957-74 86555 437-304 045
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 4014 5754 957-74 86555 437
EBITDA -4 7785 2897 743-66 23173 014
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 7785 2897 743-66 23173 014
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,6968-0,01270,0492
Finančná páka 1,031,051,721,591,51
Finančné účty 254 801257 333347 37843 82657 907
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9700-0,9507-0,5806-0,6283-0,6622
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97000,95070,58060,62830,6622
Hrubá marža 0,00000,54470,34520,60570,7713
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 4014 579342 363-57 51376 125
Krátkodobé pohľadávky 82,008 40579 215160 953244 541
Krátkodobé záväzky 492,005 952171 79068 75757 800
Krytie dlhovej služby 0,00000,00009,40-11,36310,70
Materiál 0,00000,00000,0000125,00112,00
Nákladové úroky 0,00000,0000824,00637,00235,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000824,00637,00235,007 228
Náklady na predaný tovar 2 79627 859192 02431 397102 259
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000444,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000145 90636 986
Obežný majetok 254 883265 738426 593245 961302 560
Obrat aktív 0,00000,25380,96550,68841,54
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00001,8514,20
Obrat obežného majetku 0,00000,25390,96701,101,74
Odpisy 0,00000,000047 27212 45815 824
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000023 6366 2297 912
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000023 6366 2297 912
Osobné náklady 1 95239 230331 619354 462365 587
Ostatné náklady na finančnú činnosť 623,00710,001 0921 0821 223
Ostatné záväzky z obchodného styku 492,003 97224 09131 15216 859
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 4014 57548 525-64 00568 308
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99950,96820,81300,11160,1699
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,69810,99051,501,480,8640
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-1,240,4751-0,03570,0835
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000538,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,431,010,66500,67441,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,431,010,58200,65151,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-1,330,7358-0,05210,0872
Pohľadávky z obchodného styku 0,00008 40575 600145 858244 097
Pohotová likvidita II. stupeň 518,1344,652,492,785,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 97,662,81-0,817317,53-4,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000368,39-22,11194,97
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03100,05190,72230,57050,5100
Pridaná hodnota -2 79639 606220 510239 032423 114
Rýchla likvidita I. stupeň 517,8943,232,020,59261,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,602,4823,14-2,131,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,602,4823,14-2,131,58
Služby 2 79627 859137 37191 616105 381
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 254 919265 780427 284392 858340 817
Spotreba materiálu… 0,00000,000013 59611 5206 209
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000067 465580 390275 329527 540
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000167 8564 9002 167
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000595,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000067 465412 534269 834525 373
Účtovný cash flow -2 532-90 045303 552-14 08145 818
Úrokové krytie 0,00000,00006,02-117,53235,90
Vlastné imanie 247 265252 666248 091246 838225 705
Všetky záväzky 7 65413 114179 193140 827115 112
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00005 1930,0000
Výsledok hospodárenia -4 7785 2896 058-73 78957 975
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 7785 2896 058-73 78957 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 4014 5751 253-76 46352 484
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 5751 253-76 46352 484-314 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 4014 5754 133-75 50255 202
Zásoby 0,00000,00000,000041 182112,00
Záväzky 7 65413 114179 193140 827115 112
Záväzky z obchodného styku 492,003 97224 09131 15216 859
Zisk pred zdanením -5 4014 5754 133-75 50255 202
Zmena EBIT -1,180,9229-0,0662-1,35-0,1823
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-41 05741 0570,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-41 05741 0570,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000122 2690,00001 382