A D V E S s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 187 4851 237 0311 352 6851 539 4411 743 517
Bežná likvidita III. stupeň 12,469,306,318,063,92
Časové rozlíšenie aktív 5 1954 6744 9325 3913 993
Celkové tržby 1 558 3501 543 0461 536 8432 020 4732 803 972
Celkový dlh 112 321148 545223 672196 260414 848
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -419 556-407 873-394 139-398 945-414 028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 419 556407 873394 139398 945414 028
Čistý cash flow 11 68313 734-4 806-15 08376 192
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 295-40 490-5 26171 26752 468
Čistý zisk -13 322-40 527-8 20754 27739 765
Čistý zisk v minulom roku -40 527-8 20754 27739 765160 242
Cudzie zdroje -1 075 164-1 088 486-1 129 013-1 343 181-1 328 669
Daň z príjmov 27,0037,002 94616 99012 703
Daň z príjmov v minulom roku 37,002 94616 99012 70345 983
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27,0037,002 94616 99012 703
Dlhodobé pohľadávky 44 88742 16551 55287 815135 902
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,7446,5281,7489,7685,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,7446,1776,1787,9880,71
Doba obratu aktív 279,75294,90323,77282,09229,04
Doba obratu pohľadávok 43,3156,5794,08105,85103,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,4830,2848,0431,8651,08
EBIT v minulom roku -40 490-5 26171 26752 468206 225
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 295-40 490-5 26171 26752 468
EBITDA 1 7882 37250 745146 128119 947
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7882 37250 745146 128119 947
Efektívna daňová sadzba -0,0020-0,0009-0,56000,23840,2421
Finančná páka 1,101,141,201,151,31
Finančné účty 419 556407 873394 139398 945414 028
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9054-0,8799-0,8346-0,8725-0,7621
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90540,87990,83460,87250,7621
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 2542 00250 199146 818124 296
Krátkodobé pohľadávky 138 975195 135341 499489 829648 556
Krátkodobé záväzky 91 189127 009200 684173 878388 852
Materiál 572 233573 209525 302506 963459 647
Náklady na predaný tovar 1 012 3651 023 248984 5661 353 8311 987 586
Neobežný majetok 6 63913 97535 26150 49881 391
Obežný majetok 1 175 6511 218 3821 312 4921 483 5521 658 133
Obrat aktív 1,301,241,131,291,59
Obrat neobežného majetku 233,37109,5643,2539,4434,14
Obrat obežného majetku 1,321,261,161,341,68
Odpisy 14 67442 57255 80675 38670 074
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 33721 28627 90337 69335 037
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 33721 28627 90337 69335 037
Osobné náklady 543 258529 188490 001533 497507 957
Ostatné náklady na finančnú činnosť 534,00536,00546,00510,00490,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00005,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 48 28385 77948 853127 981265 322
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 3522 04547 599129 663109 839
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,011,040,90680,83610,6423
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98840,95961,101,201,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96250,88820,99001,051,37
Pohľadávky z obchodného styku 138 968193 686318 219480 148614 346
Pohotová likvidita II. stupeň 6,184,783,695,142,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -92,03-79,25234,9289,05-17,44
Pridaná hodnota 536 983507 817540 352638 058790 854
Rýchla likvidita I. stupeň 4,603,211,962,291,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 62,8262,624,411,343,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 62,8262,624,411,343,46
Služby 178 616212 667231 088426 131780 373
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 187 4851 237 0311 352 6851 539 4411 743 517
Spotreba materiálu… 833 749810 581753 478927 7001 207 213
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 549 3481 531 1481 524 9181 992 4892 780 857
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000083,000,0000600,002 417
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 549 3481 531 0651 524 9181 991 8892 778 440
Účtovný cash flow 11 68313 734-4 806-15 08376 192
Vlastné imanie 1 075 1641 088 4861 129 0131 343 1811 328 669
Všetky záväzky 112 321148 545223 672196 260414 848
Výsledok hospodárenia -12 886-40 117-5 06171 34252 290
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 886-40 117-5 06171 34252 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 322-40 527-8 20754 27739 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -40 527-8 20754 27739 765160 242
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 295-40 490-5 26171 26752 468
Zásoby 572 233573 209525 302506 963459 647
Záväzky 112 321148 545223 672196 260414 848
Záväzky z obchodného styku 48 28385 77948 853127 981265 322
Zisk pred zdanením -13 295-40 490-5 26171 26752 468
Zmena EBIT 0,32847,70-0,07381,360,2544
Účtovné závierky