K. L. K. spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 409 2301 429 7561 558 8181 552 9051 550 679
Bankové úvery 0,00000,000059 86570 4540,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,65300,63850,69900,67280,6387
Časové rozlíšenie aktív 5 1544 4116 1147 8617 808
Časové rozlíšenie pasív -5 940570,003 068210,001 353
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16830,2102-0,1896-0,3572-1,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,543,963,423,855,09
Celkové tržby 977 098965 0541 056 2651 008 8900,0000
Celkový dlh 1 103 4931 141 0691 204 0151 232 3741 294 997
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -483 309-430 858-431 556-354 281-259 540
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 483 309430 858491 421424 735259 540
Čistý cash flow 52 451-60 56366 686114 427259 540
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 75 03949 759127 99789 330-50 506
Čistý zisk 57 42433 86497 48265 992-50 510
Čistý zisk v minulom roku 33 86497 48265 992121 034236 273
Cudzie zdroje -311 677-288 117-351 735-320 321-254 329
Daň z príjmov 17 59115 40228 95322 8620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 40228 95322 86236 2740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 59115 40228 95322 8620,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000059 86570 4540,0000
Dlhodobé pohľadávky -8 968272,000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000059 86570 4540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,9894,6164,5176,97132,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,0180,5157,5664,5598,04
Doba obratu aktív 741,38837,34653,33793,92935,97
Doba obratu pohľadávok 58,2794,7764,5176,97132,98
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000670,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 558,79644,64462,67572,24753,86
EBIT v minulom roku 49 759127 99789 330157 310238 684
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 75 03949 759127 99789 330-50 506
EBITDA 111 00554 949174 737118 252184 943
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 111 00554 949174 737118 252184 943
Finančná páka 4,524,964,434,856,10
Finančné účty 483 309430 858491 421424 735259 540
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 104 896275 476154 485155 710158 802
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75370,76990,70820,72080,8054
Krátkodobé pohľadávky 119 722161 551153 916150 563220 313
Krátkodobé záväzky 1 062 1561 100 7261 103 9121 119 2991 248 962
Krytie dlhovej služby -16,75111,46111,87248,43146,32
Materiál 5 9789 92711 2457 2517 989
Nákladové úroky 24,00493,001 562476,004,00
Nákladové úroky v minulom roku 493,001 562476,002,002 411
Náklady na predaný tovar 622 425605 278716 076650 299556 928
Neobežný majetok 728 463726 348785 028799 706752 124
Obežný majetok 675 613698 997767 676745 338790 747
Obrat aktív 0,49230,43590,55870,45970,3900
Obrat neobežného majetku 0,95240,85801,110,89280,8040
Obrat obežného majetku 1,030,89161,130,95790,7647
Odpisy 24 33690 37232 90834 966205 311
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 16845 18616 45417 483205 311
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 16845 18616 45417 4830,0000
Osobné náklady 211 423200 903187 661195 3330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 15121 71322 18420 11026 943
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000076,000,0000802,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 34928 22411 94620 6170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 760124 236130 390100 958154 801
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,9611,191,213,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,33760,08940,82490,32580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,30270,06170,70180,27630,2328
Pohľadávky z obchodného styku 112 158137 477137 343126 254162 429
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57580,54190,58850,52090,3900
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,944,76-5,27-2,80-0,9799
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 185-122,8542,69240,3964 885
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78300,79810,77240,79360,8351
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,543,963,423,855,09
Pridaná hodnota 71 37217 961154 79663 64147 791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,9420,776,8910,427,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,9420,776,8910,427,00
Služby 222 435215 923256 974236 210228 050
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 409 2301 429 7561 558 8181 552 9051 550 679
Spotreba materiálu… 379 174374 796407 492364 451451 678
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000059 86570 4540,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 699 318744 359879 300742 724604 719
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00007 5000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 521121 120928,0028 7840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 693 797623 239870 872713 940604 719
Účtovný cash flow 52 451-60 56366 686114 427259 540
Úročený dlh 0,00000,000059 86570 4540,0000
Úrokové krytie 3 127100,9381,94187,67-12 627
Vlastné imanie 311 677288 117351 735320 321254 329
Všetky záväzky 1 103 4931 141 0691 204 0151 232 3741 294 997
Výnosy budúcich období krátkodobé -6 6510,00000,00000,00001 260
Výsledok hospodárenia 92 19071 472142 757109 413-20 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 92 19071 472142 757109 413-20 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 57 42433 86497 48265 992-50 510
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 86497 48265 992121 034236 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 75 01549 266126 43588 854-44 462
Zásoby 81 550106 316122 339170 040310 894
Záväzky 1 103 4931 141 0691 204 0151 232 3741 294 997
Záväzky z obchodného styku 22 34928 22411 94620 6170,0000
Zisk pred zdanením 75 01549 266126 43588 854-44 462
Zmena EBIT 1,510,38881,430,5679-0,2116
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -20 816-14 559-51 610-49 638122 800
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -20 816-14 559-51 610-49 638122 800
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000014 2250,00002 657172,00