ELPAF s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 121 172128 32489 20697 01681 661
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,141,061,360,6354
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1291-0,39361,88-1,770,9398
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05370,1438-0,45460,73770,3383
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,422,754,172,42-2,78
Celkové tržby 87 509137 42393 65580 6480,0000
Celkový dlh 85 77994 12471 94468 639127 471
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 246-53 816-40 355-72 862-43 053
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 24653 81640 35572 86243 053
Čistý cash flow -4 57013 461-32 50750 33243 053
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 50935 12613 44727 87010 886
Čistý zisk 1 19327 56210 62421 73910 886
Čistý zisk v minulom roku 27 56210 62421 73927 7274 931
Cudzie zdroje -35 393-34 200-17 262-28 37745 810
Daň z príjmov 316,007 5642 8236 1310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 5642 8236 1310,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 316,007 5642 8236 1310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 177,54141,30137,9490,83176,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 93,8388,000,00000,000082,66
Doba obratu aktív 505,41340,83347,66439,08380,55
Doba obratu pohľadávok 177,54141,30137,9490,83176,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 174
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 355,18248,69278,71308,79593,04
EBIT v minulom roku 35 12613 44727 87027 7274 931
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 50935 12613 44727 87010 886
EBITDA 6 36541 56817 18330 67011 686
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 36541 56817 18330 67011 686
Finančná páka 3,423,755,173,42-1,78
Finančné účty 49 24653 81640 35572 86243 053
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2921-0,2665-0,1935-0,29250,5610
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29210,26650,19350,2925-0,5610
Hrubá marža 0,49320,54550,48720,67210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 36541 56817 18330 67011 686
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70280,72970,80170,70331,56
Krátkodobé pohľadávky 42 56653 20135 39520 07037 808
Krátkodobé záväzky 85 15493 63371 51368 229127 260
Náklady na predaný tovar 44 34662 45748 02626 44539 557
Neobežný majetok 29 36021 30713 4564 084800,00
Obežný majetok 91 812107 01775 75092 93280 861
Obrat aktív 0,72221,071,050,83130,9591
Obrat neobežného majetku 2,986,456,9619,7597,91
Obrat obežného majetku 0,95311,281,240,86780,9686
Odpisy 4 8566 4423 7362 800800,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 8566 4421 8681 400800,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 8681 4000,0000
Osobné náklady 35 85632 02327 81724 9330,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000025 6330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 04934 00414 36024 53911 686
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03370,80590,61550,7661-0,2376
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04191,010,76000,9681-0,2387
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40640,41940,45240,75100,5272
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83070,42720,60960,46000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,05220,0980-0,34710,62410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9801
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,202,341,642,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,951,451,9548,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,05220,0980-0,34710,62410,5497
Pohľadávky z obchodného styku 22 49733 1320,00000,000017 739
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,141,061,360,6354
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,74-2,540,5310-0,56381,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70790,73350,80650,70751,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,422,754,172,42-2,78
Pridaná hodnota 43 16374 96645 62954 20338 768
Primárna platobná neschopnosť 3,502,500,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03370,80590,61550,7661-0,2376
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57830,57480,56431,070,3383
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,482,264,192,2410,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,482,264,192,2410,91
Služby 9 2507 96712 728-7 71211 117
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 121 172128 32489 20697 01681 661
Spotreba materiálu… 35 09654 49035 29834 15728 440
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 509137 42393 65580 64878 325
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 509137 42393 65580 64878 325
Účtovný cash flow -4 57013 461-32 50750 33243 053
Vlastné imanie 35 39334 20017 26228 377-45 810
Všetky záväzky 85 77994 12471 94468 639127 471
Výsledok hospodárenia 1 50935 12613 44727 87010 886
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 50935 12613 44727 87010 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 19327 56210 62421 73910 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 56210 62421 73927 7274 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 50935 12613 44727 87010 886
Záväzky 85 77994 12471 94468 639127 471
Záväzky z obchodného styku 78 65582 78365 06425 6330,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 78 65582 78365 0640,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 50935 12613 44727 87010 886
Zmena EBIT 0,04302,610,48251,012,21