STUDIO FOR IT, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 77 74382 23886 94088 47026 394
Bankové úvery 10 16814 35718 1036,004 990
Bežná likvidita III. stupeň 2,502,784,472,540,7635
Bežné bankové úvery 4 3644 3664 0566,004 990
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000618,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,66-1,77-1,53-0,8910-5,12
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,532,965,261,650,4801
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91170,94380,63730,551217,15
Celkové tržby 14 8327 73330 93780 0880,0000
Celkový dlh 37 07639 93133 84131 43624 940
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 405-60 382-62 949-50 811-2 456
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1106-1,40-0,12620,30520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 57374 73981 05250 8177 446
Čistý cash flow 67 57374 73981 05250 8177 446
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -442,00-8 514-2 14631 714-4 603
Čistý zisk -1 640-10 792-3 90524 444-5 922
Čistý zisk v minulom roku -10 792-3 90524 44431 941-24 001
Cudzie zdroje -40 667-42 307-53 099-57 034-1 454
Daň z príjmov 176,00960,00960,007 1290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,007 1297 5140,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 176,00960,00960,007 1290,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 8049 99114 0470,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 8049 99114 0470,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 247,78257,6472,69117,3151,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 152,8120,0411,18102,9434,60
Doba obratu aktív 2 0274 0391 563407,44346,89
Doba obratu pohľadávok 247,78257,6472,69117,3151,61
Doba obratu zásob 84,90227,80177,97201,80567,98
Doba splácania záväzkov 3 4012 5521 4863 459354,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 697,771 240276,98141,55203,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 922,92859,72405,80479,800,0000
EBIT v minulom roku -8 514-2 14631 71440 178-22 025
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -442,00-8 514-2 14631 714-4 603
EBITDA -189,00-8 256-1 31537 2947 818
EBITDA marža -0,0127-1,07-0,04250,46570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -189,00-8 256-1 31537 2947 818
Finančná páka 1,911,941,641,5518,15
Finančné účty 67 57374 73981 05250 8177 446
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5231-0,5144-0,6108-0,6447-0,0551
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52310,51440,61080,64470,0551
Hrubá marža 0,0764-0,75000,05440,51340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -441,00-8 50418 24636 9497 577
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34420,30690,17720,34740,5876
Krátkodobé pohľadávky 9 5025 2464 04325 4723 927
Krátkodobé záväzky 26 75825 24215 40630 73515 509
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 2628 5034 2074 2630,0000
Krytie dlhovej služby -0,1849-6,26-1,65264,505,93
Nákladové úroky 1 0221 318799,00141,001 319
Nákladové úroky v minulom roku 1 318799,00141,00723,001 976
Náklady na predaný tovar 12 86413 23218 61838 13915 968
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 8723 6103 7843 2432 352
Neobežný majetok 0,00000,00000,000010 38810 743
Obežný majetok 77 74382 23886 94078 08215 033
Obrat aktív 0,18000,09040,23350,89581,05
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00007,632,59
Obrat obežného majetku 0,18000,09040,23351,021,85
Obrat zásob 4,301,602,051,810,6426
Odpisy 0,00000,00002 3705 23512 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 3705 23512 180
Osobné náklady 0,00000,0000709,001 7420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 252,00248,00484,00358,00241,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000045,0013,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 640-10 792-1 53529 6796 258
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0323-0,1905-0,05480,4285-0,9190
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0087-0,1494-0,03000,5493-0,4229
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86920,90880,93230,57440,2821
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,569,662,620,63450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,3945-1,610,445012,680,7392
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00002,3823,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,54695,890,9691
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,8310,063,990,64120,2681
Pohľadávky z obchodného styku 5 860408,00622,0022 3522 633
Pohotová likvidita II. stupeň 2,482,704,372,480,5850
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6018-0,5661-0,6551-1,12-0,1953
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 66,1256,71101,44360,405,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47690,48560,38920,35530,9449
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91170,94380,63730,551217,15
Pridaná hodnota 1 133-5 8001 68441 11611 804
Primárna platobná neschopnosť 1,2420,846,760,19070,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0403-0,2551-0,07350,4286-4,07
Rýchla likvidita I. stupeň 2,172,524,161,650,3632
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -196,17-4,84-25,730,84293,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -196,17-4,84-25,730,84293,19
Služby 3 0573 7816 85424 4205 156
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 74382 23886 94088 47026 394
Spotreba materiálu… 6 9355 8417 98010 4768 460
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 16814 35718 1036,004 990
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 9977 43230 30279 25527 772
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000010 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 9323 4594 0963 7902 826
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 0653 97316 20675 46524 946
Účtovný cash flow 67 57374 73981 05250 8177 446
Úročený dlh 10 16814 35718 1036,004 990
Úrokové krytie -0,4325-6,46-2,69224,92-3,49
Vlastné imanie 40 66742 30753 09957 0341 454
Všetky záväzky 37 07639 93133 84131 43624 940
Výsledok hospodárenia -189,00-8 256-1 70332 059-4 362
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -189,00-8 256-1 70332 059-4 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 640-10 792-3 90524 444-5 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 792-3 90524 44431 941-24 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 464-9 832-2 94531 573-5 922
Zásoby 668,002 2531 8451 7933 660
Záväzky 37 07639 93133 84131 43624 940
Záväzky z obchodného styku 7 2628 5034 2074 2630,0000
Zisk pred zdanením -1 464-9 832-2 94531 573-5 922
Zmena EBIT 0,05193,97-0,06770,78930,2090
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 0180,00000,0000