Hybrav a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 819 56410 767 93410 619 29910 810 15110 186 480
Aktivácia 110 542129 694113 082154 232177 734
Bankové úvery 1 022 2931 136 0361 169 4331 155 1261 183 614
Bežná likvidita III. stupeň 5,505,444,784,143,92
Bežné bankové úvery 1 022 2931 136 0361 169 4331 155 1261 183 614
Časové rozlíšenie aktív 5 1853 9153 8424 3003 849
Časové rozlíšenie pasív 4 8015 8186 8347 85014 604
Celkové tržby 4 856 5245 028 6674 452 6534 783 3580,0000
Celkový dlh 1 596 4841 551 8771 632 6461 836 7261 614 786
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 018 3441 133 7341 165 3241 153 2401 180 383
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9492 3024 1091 8863 231
Čistý cash flow 1 647-1 8072 223-2 1713 231
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 283266 02442 168170 772-670 690
Čistý zisk 8 039230 42014 244145 773-693 898
Čistý zisk v minulom roku 230 42014 244145 773262 7121 173 287
Cudzie zdroje -9 218 279-9 210 239-8 979 819-8 965 575-8 557 090
Daň z príjmov 26 94119 64711 0972 8620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 64711 0972 862-2 0570,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 94119 64711 0972 8620,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 558,97511,86564,51490,46472,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,39119,92113,62100,56171,05
Doba obratu aktív 846,34789,77911,24819,47913,05
Doba obratu pohľadávok 558,97511,86564,51490,46472,75
Doba obratu zásob 7 7166 9097 8567 1324 884
Doba splácania záväzkov 4 7182 9664 4716 68726,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,4118,1127,3640,9925,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 6231 5863 6344 6420,0000
EBIT v minulom roku 266 02442 168170 772284 2541 197 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 283266 02442 168170 772-670 690
EBITDA 209 538697 728329 513765 524-445 818
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 209 538697 728329 513765 524-445 818
Efektívna daňová sadzba 0,77020,07860,43790,01930,0000
Finančná páka 1,171,171,181,211,19
Finančné účty 3 9492 3024 1091 8863 231
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8520-0,8553-0,8456-0,8294-0,8400
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85200,85530,84560,82940,8400
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 483 7291 017 494610 9221 010 311-475 521
Krátkodobé pohľadávky 7 145 8506 978 7476 578 6086 469 9905 274 302
Krátkodobé záväzky 388 761246 961318 875540 766288 319
Krytie dlhovej služby 9,9332,0413,9325,53-11,79
Materiál 66 91944 74655 99566 79754 474
Nákladové úroky 16 30315 95716 82722 13723 208
Nákladové úroky v minulom roku 15 95716 82722 13723 59924 549
Náklady na predaný tovar 4 240 1143 929 4983 924 3763 704 8724 179 480
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 07930 39226 03429 51941 195
Neobežný majetok 3 028 7593 207 7093 472 3983 757 1504 353 905
Obežný majetok 7 785 6207 556 3107 143 0597 048 7015 828 726
Obrat neobežného majetku 1,541,551,221,280,9353
Obrat obežného majetku 0,59930,65860,59550,68310,6986
Odpisy 412 112533 952571 714588 824310 780
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 206 056266 976285 857294 412310 780
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 206 056266 976285 857294 4120,0000
Osobné náklady 707 159667 273595 059660 1650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 30318 89219 08025 95929 703
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00001 000,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 298 531132 060259 205375 4120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 420 151764 372585 958734 597-383 118
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,660,63731,810,59470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,1634,4512,6537,60-0,0267
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,60241,570,55321,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38060,87160,28220,8888-0,3453
Pohľadávky z obchodného styku 1 091 5591 635 0181 324 1031 326 5891 908 354
Pohotová likvidita II. stupeň 5,055,034,413,803,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5 5975 097-4 0404 130-2 648
Pridaná hodnota 426 0221 046 981329 2051 110 061-107 327
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,622,224,952,40-3,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,622,224,952,40-3,62
Služby 281 980259 092278 928241 993256 280
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 819 56410 767 93410 619 29910 810 15110 186 480
Spotreba materiálu… 3 657 4733 435 6403 336 8063 223 1973 728 097
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 022 2931 136 0361 169 4331 155 1261 183 614
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 814 8835 145 8084 403 8254 949 8064 072 153
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 148 747169 329150 244134 8730,0000
Tržby z predaja tovaru 33 46433 72728 19331 54343 557
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 632 6724 942 7524 225 3884 783 3904 028 596
Účtovný cash flow 1 647-1 8072 223-2 1713 231
Úročený dlh 1 022 2931 136 0361 169 4331 155 1261 183 614
Úrokové krytie 3,1516,672,517,71-28,90
Vlastné imanie 9 218 2799 210 2398 979 8198 965 5758 557 090
Všetky záväzky 1 596 4841 551 8771 632 6461 836 7261 614 786
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 8015 8186 8347 85014 604
Výsledok hospodárenia -165 483220 670-216 762195 775-861 544
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -165 483220 670-216 762195 775-861 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 039230 42014 244145 773-693 898
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 230 42014 244145 773262 7121 173 287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 980250 06725 341148 635-693 898
Zásoby 635 821575 261560 342576 825551 193
Záväzky 1 596 4841 551 8771 632 6461 836 7261 614 786
Záväzky z obchodného styku 298 531132 060259 205375 4120,0000
Zisk pred zdanením 34 980250 06725 341148 635-693 898
Zmena EBIT 0,19286,310,24690,6008-0,5599
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -381 124-334 068-395 690-364 395-331 642
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -381 124-334 068-395 690-364 395-331 642
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 111 656112 435124 805115 798104 946